ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

baiting

B EY1 T IH0 NG   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -baiting-, *baiting*, bait
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jewbaiting(จู'เบทิง) n. การต่อต้านยิว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The name of his Irish wolfhound. He's baiting us.ใช่ ชื่อของหมา ไอริช วูฟฮาว์นด์ของเขา Coda (2011)
Stop baiting your granddaughter, and put those mixing bowls back where you found them!เลิกหลอกล่อหลานตัวเองได้แล้ว แล้วก็ช่วยเอาถ้วยพวกนั้น กลับไปไว้ที่เดิมด้วย! I Must Confess (2011)
He's baiting us.เขายั่วเย้าเรา The Company (2012)
Keep on baiting me, Charming.หยอกล้อต่อไป ชาร์มมิ่ง We Are Both (2012)
Or are you actually baiting the white-haired Mannibal Lecter to come for you?หรือคุณกำลังหลอกฮันนิบาลผมขาว(Hunnibal Lecter) ให้มาหาคุณ Resurrection (2012)
She's baiting me.แม่นั่นกำลังยั่วชั้นอยู่ Mona-Mania (2013)
If your familial ties meant so little to you, you'd spend far less effort baiting her into a fight just to stoke your misguided pride.ถ้าหากความสัมพันธ์ของครอบครัว มันมีความหมายต่อคุณน้อยนักล่ะก็ คุณได้พยายามน้อยมาก ที่ล่อเธอมาเพื่อทะเลาะเนี่ย แค่คุยปรับความเข้าใจกันซะ The Lesser Key of Solomon (2013)
He knows. He's baiting you.เขารู้เขาอ่อยเหยื่อพ่อ Ant-Man (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
BAITING    B EY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
baiting    (v) bˈɛɪtɪŋ (b ei1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
赤狩り[あかがり, akagari] (n) communist hunting; red-baiting [Add to Longdo]
灯;照射[ともし, tomoshi] (n) (1) (灯 only) light; lamp; (2) (esp. 照射) baiting deer with a lighted torch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  baiting
      n 1: harassment especially of a tethered animal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top