ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

backing

B AE1 K IH0 NG   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -backing-, *backing*, back
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
backing[N] ความช่วยเหลือ, See also: การสนับสนุน, Syn. encouragement, subsidy
backing[N] ผู้ช่วยเหลือ, See also: ผู้สนับสนุน
backing[N] ของที่บุหรือรองสิ่งของอื่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
backing(แบค'คิง) n. ความช่วยเหลือ,การสนับสนุน,ผู้สนับสนุน,สิ่งหนุน, Syn. support ###A. ill-will
backing storeหน่วยเก็บหนุนหน่วยเก็บข้อมูล ที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บหนุนนี้แทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยเก็บความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backup storage

English-Thai: Nontri Dictionary
backing(n) การสนับสนุน,ความช่วยเหลือ,การหนุน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
backingแผ่นรองเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backing๑. การสลักหลัง (ตั๋วเงิน) (ก. พาณิชย์) [ดู endorsement และ indorsement]๒. การสนับสนุน (ก. ทั่วไป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
backing electrodeขั้วเชื่อมประกับ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backing ringแหวนรองเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backing run; sealing runเที่ยวเชื่อมปิดหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
backing storeหน่วยเก็บหนุน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backing storeหน่วยเก็บหนุน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backing windลมเวียนซ้าย [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Still backing your Russia, Barley?ยังคงสนับสนุนรัสเซียของข้าวบาร์เลย์? The Russia House (1990)
So I'm backing out the door, right?ดังนั้นฉันสำรองออกประตูขวา? The Shawshank Redemption (1994)
The people on the elevator, there was no backing on it...คนในลิฟต์นั่น ลิฟต์ไม่มีผนัง มองทะลุเห็นคนด้านหลัง The Truman Show (1998)
Shadowlaw's backing Sadler...?ชาโดว์ลูว์อยู่เบื้องหลังแซดเลอร์งั้นหรือ? Street Fighter Alpha (1999)
But once I did, I wasn't backing' down.แต่เมื่อลั่นวาจา ก็กลืนคำพูดไม่ได้ The Legend of Bagger Vance (2000)
They don't publicize it, but Kamakatsu's still backing her up.พวกเขาไม่ได้ปล่อยข่าวออกมา แต่ ยังไงKamakatsu's ก็ยังคงอยู่เบื้องหลัล ลิลลี่อยู่ All About Lily Chou-Chou (2001)
Lead vocals by ten-year-old Joanna Anderson, backing vocals coordinated by her mother, the great Mrs Jean Anderson.ร้องนำโดยสาวน้อยอายุ 10 ขวบ โจแอนนา แอนเดอร์สัน คอรัสคุมโดยคุณแม่ของเธอเอง คุณจีน แอนเดอร์สัน ผู้ยิ่งใหญ่ Love Actually (2003)
But I do know from experience backing down can become a way of lifeแต่ฉันรู้จากประสบการณ์ว่าชีวิตก็ต้องมีช่วงที่ไม่ดีบ้าง Raise Your Voice (2004)
Track 3, you know, I do backing vocals.เพลงสาม ผมร้องคลอ Pilot: Part 1 (2004)
Here's me backing away.ตกลง Here's me backing away. Crusade (2004)
You mind backing up, bud?นายควรถอยกลับ เพื่อน The Cave (2005)
Backing up.ถอยกลับ The Cave (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
backingHe has the backing of a certain politician.
backingHis economical backing is secure.
backingI hope you'll get the backing of him.
backingI'm fed up with always backing you up.
backingThe widespread application of administrative guidance is considered to be a uniquely Japanese practice in which bureaucrats exert authority, without any legal backing, telling the private sector what to do and what not to do.
backingYou are backing yourself into a bad emotional corner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การถอย[N] going back, See also: backing up, retreat, reverse, receding, withdrawal, abatement, declination, Syn. การถดถอย, การเสื่อม, การลด, การลง, การลดลง, การหลีก, การเลี่ยง, การหนี, การเลื่อน, การเคลื่อน, Example: การถอยไปตั้งหลักของเขาในครั้งนี้อาจจะเป็นการรุกในทางการเมืองครั้งต่อไปของเขาก็เป็นได้, Thai definition: การเคลื่อนหรือทำให้เคลื่อนไปข้างหลัง, การขยับออกจากที่, การเลื่อนที่ รวมถึงการลดลง
การค้ำจุน[N] supporting, See also: backing, sponsoring, Syn. การสนับสนุน, การช่วยเหลือ, Example: บรรดาประเทศด้อยพัฒนาต่างซาบซึ้งในการค้ำจุนของสหรัฐอเมริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ได้ท้าย[v. exp.] (dāi thāi) EN: have the support of ; get the backing of   
การช่วยงาน[n. exp.] (kān chūay ngān) EN: helping ; assisting ; succoring ; supporting ; aiding ; encouraging ; backing   FR: aide [f] ; assistance [f] ; support [m]
การสนับสนุน[n.] (kān sanapsanun) EN: support ; backing ; sponsoring ; corroboration   FR: soutien [m] ; support [m] ; appui [m] ; parrainage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BACKING    B AE1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
backing    (v) bˈækɪŋ (b a1 k i ng)
backings    (n) bˈækɪŋz (b a1 k i ng z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seitenwechselspeicher {m}backing store [Add to Longdo]
Unterstützung {f}; Begleitung {f}; Zusatz {m}; Rückhalt {m} | Unterstützungen {pl}backing | backings [Add to Longdo]
Zusatzspeicher {m}; peripherer Speicherbacking storage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お蔭;御蔭;お陰;御陰[おかげ, okage] (n) (your) backing; assistance; thanks or owing to [Add to Longdo]
お蔭様;御蔭様[おかげさま, okagesama] (n) (your) backing; assistance [Add to Longdo]
バッキング[, bakkingu] (n) backing [Add to Longdo]
バッキングストア[, bakkingusutoa] (n) {comp} backing store [Add to Longdo]
バックバンド[, bakkubando] (n) backing band (for singer) (wasei [Add to Longdo]
フォロー(P);フォロウ[, foro-(P); forou] (n,vs) (1) follow; (2) (abbr) followup (e.g. netnews); (3) backing-up; covering for; (P) [Add to Longdo]
引っ込みが付かない;引っ込みがつかない[ひっこみがつかない, hikkomigatsukanai] (exp) there being no backing out; gone too far to retreat [Add to Longdo]
掩護射撃;援護射撃[えんごしゃげき, engoshageki] (n,vs) (1) (providing) covering fire; (2) supporting (backing up) someone (in a debate or argument) [Add to Longdo]
援護(P);掩護[えんご, engo] (n,vs) covering; protection; backing; relief; (P) [Add to Longdo]
押紙;押し紙[おしがみ;おうし(押紙), oshigami ; oushi ( ou kami )] (n) (1) (arch) paper on which questions and comments are pasted; (2) backing paper; (3) blotting paper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 backing
   n 1: the act of providing approval and support; "his vigorous
      backing of the conservatives got him in trouble with
      progressives" [syn: {backing}, {backup}, {championship},
      {patronage}]
   2: something forming a back that is added for strengthening
     [syn: {backing}, {mount}]
   3: financial resources provided to make some project possible;
     "the foundation provided support for the experiment" [syn:
     {support}, {financial support}, {funding}, {backing},
     {financial backing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top