ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

babe

B EY1 B   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -babe-, *babe*
Possible hiragana form: ばべ
English-Thai: Longdo Dictionary
babe(n) คนที่เป็นสุดที่รัก (ปกติหมายถึง เด็กทารกหรือคนที่ไร้เดียงสา), See also: dear, sweetheart, Syn. darling

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
babe(n) เด็กทารก, See also: เด็กไร้เดียงสา, Syn. baby, infant, newborn
babe(n) เด็กสาวมีเสน่ห์ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. girl, suckling, wench
babel(n) เสียงคุยจ้อกแจ้กจอแจ, See also: เสียงคุยกันอึกทึก, Syn. noise, racket
babe in arms(idm) ผู้บริสุทธิ์, See also: ผู้ไร้เดียงสา
babe in the woods(idm) ผู้บริสุทธิ์, See also: คนซื่อ, คนไม่มีประสบการณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
babe(เบบ) n. ทารก,เด็กเล็ก ๆ ,ผู้ไร้เดียงสา,หญิงมีเสน่ห์, Syn. baby
babel(เบ'เบิล,แบบ'เบิล) n. หอสูงสู่สวรรค์ที่สร้างไม่สำเร็จ (ตามพระคัมภีร์คริสเตียน) ,เสียงสับสน,ความสับสน, See also: babelic adj. ดูBabel, Syn. confusion, Ant. order

English-Thai: Nontri Dictionary
babe(n) ทารก,เด็กอ่อน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Baber's Poleเครื่องหมายของร้านตัดผม [การแพทย์]
Babesiosisบาเบซิโอซิส,โรคเกิดจากบาบีเซีย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Put the babe on the ground.ใส่ทารกอยู่บนพื้นดิน Mad Max (1979)
- The babe with the power.- เด็กไหน - เด็กทรงพลัง Labyrinth (1986)
Crying hard as babe could cryร้องไห้ร้องเข้าไป Labyrinth (1986)
Trying hard as babe could cryพยายามเข้าไปสิ Labyrinth (1986)
- The babe with the power. - What power?เด็กที่มีอำนาจ อำนาจไหน Labyrinth (1986)
I'm gonna be in trouble now. That Tupper babe saw me.คราวนี้ฉันมีปัญหาแล้วล่ะ ยัย ทัปเปอร์ เห็นฉัน Stand by Me (1986)
Every babe that weeps at your approach, every woman who cries out, "Dear, God, what is that thing?"เด็กทุกคนที่ร้องไห้เพราะตกใจที่เจ้าเข้าใกล้ ผู้หญิงทุกคนย่อมน้ำตาไหล "พระเจ้า นี่มันอะไรกัน" The Princess Bride (1987)
Instead of Mother Goose, I was put to bed to stories of Babe Ruth,แทนที่จะเล่านิทานให้ผมฟังก่อนนอน Field of Dreams (1989)
Did you know Babe Ruth copied his swing?คุณรู้มั้ยว่าเบ๊บ รู้ธ เลียนแบบวงสวิงของเขา Field of Dreams (1989)
Well, then you wanna look in windows and watch babes undress?โอเค, นายอยากมองไปที่หน้าต่าง แล้วเห็นผู้หญิงแก้ผ้ามั้ย? Hocus Pocus (1993)
"... who called off his engagement last week to uber babe Daniella Van Graas, arrives in town solo." Respectful, huh?"Who called off his engagement to \xFCber babe Daniella Van Graas... ...arrives in town solo." Respectful, huh? Maid in Manhattan (2002)
No, Col! There are a few babes in America, I grant you, but they're going out with rich, attractive guys.ไม่เอาน่า คอลิน สาวๆในอเมริกาสวยก็จริง Love Actually (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
babeI can't believe you're so clueless. You're like a babe in the woods.
babeThe babe kept quite.
babeThe cradle is as brand new as the born babe lying in it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เด็กแรกเกิด(n) newborn baby, See also: babe, Syn. ทารก, เด็กแดง, เด็กทารก, เด็กอ่อน
เด็กอ่อน(n) new-born baby, See also: babe, infant, child, Syn. เด็กทารก, เด็กแดง, ทารก, เด็กแรกเกิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็กแรกเกิด[dek raēkkoēt] (n, exp) EN: newborn baby ; babe  FR: nouvean-né [m] ; nouveau-née [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BABE B EY1 B
BABEL B AE1 B AH0 L
BABER B EY1 B ER0
BABES B EY1 B Z
BABERS B EY1 B ER0 Z
BABETTE B AH0 B EH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
babe (n) bˈɛɪb (b ei1 b)
babel (n) bˈɛɪbl (b ei1 b l)
babes (n) bˈɛɪbz (b ei1 b z)
babels (n) bˈɛɪblz (b ei1 b l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴贝西亚原虫病[bā bèi xī yà yuán chóng bìng, ㄅㄚ ㄅㄟˋ ㄒㄧ ㄧㄚˋ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, 西 / 西] babesiosis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イベコン[ibekon] (n) (abbr) (See イベントコンパニオン) promotional model (e.g. at a trade show); booth babe [Add to Longdo]
コンパニオン[konpanion] (n) (1) promotional model (at a trade show, etc.); female guide (at a convention); booth babe; (2) hostess (of a party, banquet, etc.); (3) (orig. meaning) companion; (P) [Add to Longdo]
チャールズバベイジ[cha-ruzubabeiji] (n) {comp} Charles Babbage [Add to Longdo]
バベルの塔[バベルのとう, baberu notou] (n) Tower of Babel; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 babe
   n 1: a very young child (birth to 1 year) who has not yet begun
      to walk or talk; "the baby began to cry again"; "she held
      the baby in her arms"; "it sounds simple, but when you have
      your own baby it is all so different" [syn: {baby}, {babe},
      {infant}]
   2: (slang) sometimes used as a term of address for attractive
     young women [syn: {baby}, {babe}, {sister}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top