ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

auteur

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -auteur-, *auteur*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดรรชนีชื่อผู้แต่ง[datchanī cheū phūtaeng] (n, exp) EN: author index  FR: index des auteurs [m]
ดรรชนีผู้แต่ง[datchanī phūtaeng] (n, exp) EN: author index  FR: index des auteurs [m]
ค่าลิขสิทธิ์[khā likkhasit] (n, exp) EN: copyright fee  FR: droits d'auteur [mpl]
โคก[khōk] (n) EN: mound ; knoll ; hillock ; higland ; high ground ; elevated area ; height  FR: hauteur [f] ; plateau [m]
ความสูง[khwāmsūng] (n) EN: height ; altitude  FR: hauteur [f] ; altitude [f] ; élévation [f] (vx)
เกี่ยวกับผู้เขียน[kīokap phūkhīen] (xp) FR: à propos de l'auteur ; au sujet de l'auteur
กฎหมายลิขสิทธิ์[kotmāi likkhasit] (n, exp) EN: copyright law ; copyright act  FR: loi sur le droit d'auteur [m]
กระโดดสูง[kradōt sūng] (n, exp) EN: high jump  FR: saut en hauteur [m]
ลิขสิทธิ์[likkhasit] (n) EN: copyright  FR: droit d'auteur [m] ; copyright [m]
นักเขียน[nakkhīen] (n) EN: novelist ; author ; writer ; fiction writer ; prose writer ; fictionist  FR: écrivain [m] ; auteur [m] ; rédacteur [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
映画作家[えいがさっか, eigasakka] (n) script-writer; auteur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  auteur
      n 1: a filmmaker who has a personal style and keeps creative
           control over his or her works

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top