ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aunty

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aunty-, *aunty*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aunty(อาน'ที) n., (pl. aunties) = auntie
flaunty(ฟลอน'ที) adj. โอ้อวด,หยิ่ง,ยโส, See also: flauntily adv. flauntiness n.
jaunty(จอน'ที,จาน'ที) adj. ง่ายดาย,คล่องแคล่ว,ทันสมัย,เรียบร้อย,เจ้าชู้, See also: jauntily adv. ดูjaunty jauntiness n. ดูjaunty, Syn. sprightly

English-Thai: Nontri Dictionary
jaunty(adj) ร่าเริง,ว่องไว,เจ้าชู้ไก่แจ้,คล่องแคล่ว,ทันสมัย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aunty (n) ˈaːntiː (aa1 n t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老大娘[lǎo dà niáng, ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ ㄋㄧㄤˊ, / ] aunty; granny, #42,265 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
軽快[けいかい, keikai] (adj-na) (1) casual (e.g. dress); light; nimble; jaunty; rhythmical (e.g. melody); (n,vs) (2) taking a turn for the better; receding of symptoms; (P) [Add to Longdo]
聳やかす[そびやかす, sobiyakasu] (v5s) to raise (usu. one's shoulders, with a jaunty, swaggering effect) [Add to Longdo]
颯爽[さっそう, sassou] (adj-t,adv-to) gallant; dashing; jaunty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  aunty
      n 1: the sister of your father or mother; the wife of your uncle
           [syn: {aunt}, {auntie}, {aunty}] [ant: {uncle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top