ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aunties

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aunties-, *aunties*, auntie , aunty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm going to tell my aunties tomorrow.ฉันจะบอกฉัน ป้าในวันพรุ่งนี้ Maleficent (2014)
Auntie?น้าเหรอ Episode #1.1 (2010)
Auntie Em! Toto! It's a twister!ป้าเอ็ม โตโต้ มันพายุหมุนนี่ Airplane! (1980)
Joseph, this is no time to start taunting on each other.เอานี่ไปซื้อน้ำมานะ Full House (1987)
I was just taking them sausages to me Auntie Annie's.ผมเพียงแค่การพาไส้กรอก ฉันคุณป้าแอนนี่ของ In the Name of the Father (1993)
You're very kind, but we need a bit of space, Auntie Annie.คุณเป็นคนใจดีมาก ๆ แต่เราต้องการให้ บิตของพื้นที่อา? In the Name of the Father (1993)
I was a couple of nights at my Auntie Annie's... and one night at the hotel after I robbed the money.ผมสองสามคืน ที่แอนนี่คุณป้าของฉัน ... และคืนหนึ่งที่โรงแรม หลังจากที่ฉันปล้นเงิน In the Name of the Father (1993)
Auntie An Mei,คุณป้าอันเมย์ The Joy Luck Club (1993)
Auntie Lindo,คุณป้าลินโด The Joy Luck Club (1993)
Auntie Ying Ying.คุณป้าหยิงหยิง The Joy Luck Club (1993)
You don't know, but we are your auntie and we are very honest people.เธอไม่รู้แต่ว่าเราเป็นป้าของเธอนะ แล้วเราก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์มากๆด้วย The Joy Luck Club (1993)
When I was young, Auntie Lindo was my mother's best friend and arch enemy.ตอนที่ฉันยังเด็ก คุณป้าลินโดเป็นทั้งเพื่อนสนิท... และศัตรูตัวฉกาจของแม่ฉัน The Joy Luck Club (1993)
Mom was sick of hearing Auntie Lindo brag about her daughter Waverly, who was Chinatown's chess champion.แม่เบื่อกับการต้องได้ยินป้าลินโด คุยโม้เรื่องเวฟเวอรี่ลูกสาวของเธอ... ที่ได้เป็นแชมป์หมากรุกของย่านไชน่าเทาน์ The Joy Luck Club (1993)
Look, look, look, look, Ma, Ma, Auntie Ying, Auntie Ying.ดู ดู ดู ดูสิครับ แม่ แม่ คุณป้าหยิง คุณป้าหยิง The Joy Luck Club (1993)
Auntie An Mei said that. Why you always confusing us?- ป้าอันเมย์ต่างหากที่พูดแบบนั้น ทำไมชอบจำสลับกันจัง The Joy Luck Club (1993)
Her Auntie June is putting her down for a nap.- คุณป้าจูนของเธอพาไปนอนหลับนะ The Joy Luck Club (1993)
Auntie Lindo wrote them.คุณป้าลินโดเขียนไปบอกพวกเขาแล้วนี่คะ The Joy Luck Club (1993)
My grandmother, my uncle and my aunties, they taught me to hate her.คุณยาย คุณลุงกับคุณป้าของฉัน พวกเขาสอนให้ฉันเกลียดแม่ The Joy Luck Club (1993)
Respect your uncle and your aunties.เชื่อฟังคุณลุงกับคุณป้าดีๆนะ The Joy Luck Club (1993)
- It's Auntie June's piece.- จานนี้ของคุณป้าจูนเขา The Joy Luck Club (1993)
Last Chinese New Year, we had Auntie Lindo's family to dinner.เมื่อวันตรุษจีนครั้งที่แล้ว เราชวน ครอบครัวของคุณป้าลินโดมาทานอาหารที่บ้าน The Joy Luck Club (1993)
Auntie Lindo, Auntie Ying Ying,คุณป้าลินโด, คุณป้าหยิงหยิง, The Joy Luck Club (1993)
Auntie An Mei, longtime friends of my mother, you are like second mothers to me Truly.คุณป้าอันเมย์ เพื่อนรักที่ยาวนานของแม่ของฉัน พวกป้าก็เป็นเหมือนกับแม่คนที่สองของฉัน... The Joy Luck Club (1993)
Auntie Lindo?คุณป้าลินโด The Joy Luck Club (1993)
Yes, Auntie Lindo, you've already told me this.ค่ะ ป้าลินโด ป้าก็บอกหนูไปแล้ว The Joy Luck Club (1993)
I can't tell them that. Auntie Lindo, you have to write another letter!- ป้าลินโด ป้าต้องเขียนจดหมายอีกฉบับนะคะ The Joy Luck Club (1993)
Yes, please. And remember to write 'To my Piglet, from his Auntie' on it.ใช่ และจำไว้ว่าจะเขียน 'เพื่อลูกหมูของฉันจากคุณป้าของเขาเกี่ยวกับมัน The Birdcage (1996)
- Now, you be a good little boy... and climb up there and get that peach for your dear aunties.- เด็ก - ตอนนี้ แกเป็นเด็กดี... และปีนขึ้นไปเก็บลูกพีช มาให้ป้าที่รัก James and the Giant Peach (1996)
Yes, Auntie Sponge? Ooh!ครับ ป้าสปันจ์? James and the Giant Peach (1996)
Auntie.น้าคะ. Ringu (1998)
He is haunting me.เขาตามมาหลอกหลอนฉัน Woman on Top (2000)
Auntie!คุณน้า! Il Mare (2000)
Auntie, this is Kangjaeป้า.. นี่ผม คังแจ นะ Failan (2001)
Watch your mouth to your auntieพูดกับป้าเขาดีๆหน่อยสิ Failan (2001)
Auntie, please come over thereคุณป้าครับ ได้โปรดมาทางนี้หน่อยครับ Failan (2001)
Hey, auntieนี่ยายป้า Failan (2001)
But the auntie treated us...ป้าคนนั้นเขาเคยช่วยเรา... Failan (2001)
Auntieอูตัว Sex Is Zero (2002)
Erm, this is my mum and my dad and my Uncle Tony and my Auntie Glynne.เอ่อ นี่พ่อกับแม่ฉันค่ะ แล้วนี่ก็ลุงโทนี่กับป้ากลินน์ Love Actually (2003)
Was someone just spying on you, Auntie Six?อ้าวมีคนแอบดูไหม ฮะเจ๊ Kung Fu Hustle (2004)
Auntie, what do you want to drink?แล้วแม่อยากจะกินอะไรล่ะ? Rice Rhapsody (2004)
Auntie, say ah...คุณแม่... อา... Rice Rhapsody (2004)
The Wong boys were taunting me about my parents' divorceที่พี่น้องตระกูลหว่องมาล้อฉันไง เรื่องพ่อแม่ฉันเลิกกัน Saving Face (2004)
Fish is good, Auntieปลาอร่อยนะคะ คุณน้า Saving Face (2004)
- Yes, auntie.-ค่ะ คุณป้า My Little Bride (2004)
So, did auntie's wedding go well?งานแต่งน้าเรียบร้อยดีใช่ไหม Romance of Their Own (2004)
-Auntie and mother?- น้า มาม่าล่ะ? Memoirs of a Geisha (2005)
That's what's really haunting you, isn't it?นั่นคือสิ่งที่ หลอกหลอนคุณจริงๆ ใช่มั้ย Just Like Heaven (2005)
Mommy, is Auntie Elizabeth gonna have more tea?แม่คะ น้าอลิซซาเบ๊ธจะเอาชาอีกป่าวคะ? Just Like Heaven (2005)
Yes, auntie. How's grandfather?ใช่ครับ คุณน้า คุณปู่เป็นอย่างไรบ้างครับ? My Girl (2005)
Auntie...นี่เธอ... My Girl (2005)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aunties (n) ˈaːntɪz (aa1 n t i z)
auntie (n) ˈaːntiː (aa1 n t ii)
daunting (v) dˈɔːntɪŋ (d oo1 n t i ng)
haunting (v) hˈɔːntɪŋ (h oo1 n t i ng)
jauntier (j) ʤˈɔːntɪəʳr (jh oo1 n t i@ r)
jauntily (a) ʤˈɔːntɪliː (jh oo1 n t i l ii)
jaunting (v) ʤˈɔːntɪŋ (jh oo1 n t i ng)
taunting (v) tˈɔːntɪŋ (t oo1 n t i ng)
vaunting (v) vˈɔːntɪŋ (v oo1 n t i ng)
flaunting (v) flˈɔːntɪŋ (f l oo1 n t i ng)
jauntiest (j) ʤˈɔːntɪɪst (jh oo1 n t i i s t)
jauntiness (n) ʤˈɔːntɪnəs (jh oo1 n t i n @ s)
tauntingly (a) tˈɔːntɪŋliː (t oo1 n t i ng l ii)
vauntingly (a) vˈɔːntɪŋliː (v oo1 n t i ng l ii)
jaunting-car (n) ʤˈɔːntɪŋ-kaːr (jh oo1 n t i ng - k aa r)
jaunting-cars (n) ʤˈɔːntɪŋ-kaːz (jh oo1 n t i ng - k aa z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
haunting(adj) ยังคงอยู่ในความทรงจำ, See also: ซึ่งยังไม่อาจลืมได้
vauntingly(adv) ซึ่งโอ้อวด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auntie(อาน'ที) n. คำที่ใช้เรียก aunt อย่างสนิทสนมหรืออย่างเอาใจ
haunting(ฮอน'ทิง) adj. ยังคงอยู่ในความทรงจำ,ซึ่งสิ่งอยู่,ครอบงำ., See also: hauntingly adv., Syn. disturbing, persisting
vaunting(วอน'ทิง) adv. คุยโต,คุยโม้,คุยโว., See also: vauntingly adv., Syn. boastfully

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
auntiShe is known as auntie at the office.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขื่อง(adv) boastfully, See also: braggingly, vauntingly, swaggeringly, Syn. โว, โอ้อวด, Example: เขาพูดเขื่องไปทั่วว่าตนเองร่ำรวยเหนือกว่าทุกคนในหมู่บ้าน, Thai Definition: ที่พูดโอ้อวดอย่างใหญ่โต
คุณป้า(n) aunt, See also: auntie, Syn. ป้า, Ant. คุณลุง, Example: หมู่นี้คุณป้าไม่ค่อยแข็งแรง, Count Unit: คน, Thai Definition: พี่สาวของพ่อหรือแม่
เป้อเย้อ(adj) boastful, See also: bragging, swaggering, vaunting, Syn. ขี้อวด, ขี้โอ่, ขี้คุย, อวด, โอ้อวด, ขี้โม้, Example: ใครๆ ก็เบื่อคนเป้อเย้ออวดโอ้ความร่ำรวยของตนเอง
ทรหด(adv) resistingly, See also: resolutely, unyieldingly, dauntingly, tough, Syn. อดทน, บึกบึน, ทระหด, Ant. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ, Example: ฝ่ายแดงปักหลักสู้อย่างทรหด
น้า(n) aunt, See also: mother's sister, father's sister, uncle's wife, grandaunt, great-aunt, auntie, Syn. น้าสาว, Example: คุณน้าชอบซื้อตุ๊กตามาฝาก, Count Unit: คน, Thai Definition: น้องสาวของแม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขื่อง[kheuang] (adv) EN: boastfully ; braggingly ; vauntingly ; swaggeringly

CMU English Pronouncing Dictionary
AUNTIE AE1 N T IY0
AUNTIE AO1 N T IY0
DAUNTING D AO1 N T IH0 NG
HAUNTING HH AO1 N T IH0 NG
JAUNTILY JH AO1 N T AH0 L IY0
TAUNTING T AO1 N T IH0 NG
FLAUNTING F L AO1 N T IH0 NG
HAUNTINGLY HH AO1 N T IH0 NG L IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
如火如荼[rú huǒ rú tú, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄊㄨˊ, ] lit. white cogon flower like fire (成语 saw); fig. a mighty army like wildfire; daunting and vigorous (momentum); flourishing; magnificent, #16,374 [Add to Longdo]
如火如茶[rú huǒ rú chá, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄔㄚˊ, ] common erroneous version of 如火如荼 (tu2) (成语 saw), daunting and vigorous (momentum); magnificent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einen Ausflug machen | einen Ausflug machendto jaunt | jaunting [Add to Longdo]
Eleganz {f}jauntiness [Add to Longdo]
Tantchen {n}auntie [Add to Longdo]
eine beängstigende Aufgabea daunting task [Add to Longdo]
einschüchtern; erschrecken; schrecken | einschüchternd; erschreckend; schreckento daunt | daunting [Add to Longdo]
entmutigen | entmutigendto daunt | daunting [Add to Longdo]
entmutigend; beängstigend {adj}daunting [Add to Longdo]
flott; schwungvoll {adj} | flotter | am flottestenjaunty | jauntier | jauntiest [Add to Longdo]
flott {adv}jauntily [Add to Longdo]
munter {adv}jauntily [Add to Longdo]
paradieren | paradierend | paradiert | paradierteto flaunt | flaunting | flaunts | flaunted [Add to Longdo]
prunkend {adv}flauntingly [Add to Longdo]
quälendhaunting [Add to Longdo]
quälend {adv}hauntingly [Add to Longdo]
(sich) rühmen | rühmend | gerühmt | rühmt sich | rühmte sichto vaunt | vaunting | vaunted | vaunts | vaunted [Add to Longdo]
sticheln; necken | stichelnd; neckend | sticheltto taunt | taunting | taunts [Add to Longdo]
verfolgen | verfolgend | verfolgt | verfolgt | verfolgteto haunt | haunting | haunted | haunts | haunted [Add to Longdo]
vorwurfsvoll; höhnischtaunting [Add to Longdo]
Brauntinamu {m} [ornith.]Little Tinamou [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
これ見よがし;此れ見よがし;此見よがし;是見よがし[これみよがし, koremiyogashi] (adj-no,adj-na) for show; ostentatious; flaunting; showing off [Add to Longdo]
ど演歌;ド演歌[どえんか(ど演歌);ドえんか(ド演歌), doenka ( do enka ); do enka ( do enka )] (n) (See 演歌) quintessential enka; enka with age-old lyrical themes set to a haunting traditional-style melody [Add to Longdo]
仁王立ち[におうだち, nioudachi] (n) imposing stance; daunting pose [Add to Longdo]
仁王立ちになる[におうだちになる, nioudachininaru] (exp) to raise oneself up to one's full height; to strike a daunting pose [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top