ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attic

AE1 T IH0 K   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attic-, *attic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attic(n) ห้องใต้หลังคา, Syn. garret, loft

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attic(แอท'ทิค) n. ห้องเพดาน,ห้องใต้หลังคา
attica(แอท'ทิคะ) n. บริเวณหนึ่งทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของกรีก
atticism(แอททิซิสซึม) แบบอย่างของเอเธนส์ (ภาษา, ชาวเมือง, ศิลป, ฯลฯ) , ความนิยมชมชอบเอเธนส์. -Atticist, atticist n. (concise and elegant expression)
lattice(แลท'ทิสฺ) n. โครงตาข่าย,ผลึกตาข่ายหรือช่องตาข่าย v. จัดเป็นร่างตาข่าย,กลายเป็นร่างตาข่าย
latticed(แลท'ทิสทฺ) adj. เป็นร่างตาข่าย,เป็นโครงตาข่าย
latticework(แลท'ทิสฺเวิร์ค) n. ผลงานที่เป็นชิ้นไม้หรือโลหะที่ขัดแตะกันเป็นตาราง,โครงตาข่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
attic(n) ห้องเพดาน
lattice(n) ไมระแนง,ไม้ขัดแตะ,ช่องตาข่าย
lattice(vt) ขัดเป็นฟันปลา,ขัดแตะ,ขัดเป็นตาราง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Atticismวาทศิลป์กระชับ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
atticDust had accumulated in the attic.
atticHe says He must dispose of the mice in the attic.
atticIt seems to me that I heard a noise in the attic.
atticLet's clear out the attic.
atticThere's ample room in the attic.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องใต้หลังคา(n) attic, See also: garret, Example: ห้องใต้หลังคาจัดเป็นห้องที่ร้อนที่สุดในบ้าน, Count Unit: ห้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องเพดาน[hǿng phēdān] (n) EN: attic  FR: grenier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATTIC AE1 T IH0 K
ATTICA AE1 T IH0 K AH0
ATTICS AE1 T IH0 K S
ATTICUS AE1 T IH0 K AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Attic (j) ˈætɪk (a1 t i k)
attic (n) ˈætɪk (a1 t i k)
attics (n) ˈætɪks (a1 t i k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dachkammer {f}; Dachstube {f} | Dachkammern {pl}; Dachstuben {pl}attic | attics [Add to Longdo]
Mansarde {f}attic (room); mansard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アティック[ateikku] (n) attic [Add to Longdo]
アミチョウチョウウオ[amichouchouuo] (n) latticed butterflyfish (Chaetodon rafflesii, species found in the Indo-Pacific) [Add to Longdo]
レース草[レースそう;レースソウ, re-su sou ; re-susou] (n) lace-leaf plant (Ouvirandra fenestralis, Aponogeton madagascariensis); lattice-leaf plant [Add to Longdo]
阿弥陀籤[あみだくじ, amidakuji] (n) ghostleg lottery; ladder lottery; lottery in which participants trace a line across a lattice pattern to determine the winner [Add to Longdo]
屋根裏[やねうら, yaneura] (n) attic; loft [Add to Longdo]
屋根裏部屋[やねうらべや, yaneurabeya] (n) attic; garret; loft [Add to Longdo]
格子[こうし, koushi] (n) (crystal) lattice; grid pattern; (P) [Add to Longdo]
格子ゲージ理論[こうしゲージりろん, koushi ge-ji riron] (n) lattice gauge theory (physics) [Add to Longdo]
格子欠陥[こうしけっかん, koushikekkan] (n) lattice defect [Add to Longdo]
格子戸[こうしど, koushido] (n) lattice door [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
格子[こうし, koushi] grid pattern, (crystal) lattice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Attic
   adj 1: of or relating to Attica or its inhabitants or to the
       dialect spoken in Athens in classical times; "Attic
       Greek"
   n 1: floor consisting of open space at the top of a house just
      below roof; often used for storage [syn: {loft}, {attic},
      {garret}]
   2: the dialect of Ancient Greek spoken and written in Attica and
     Athens and Ionia [syn: {Attic}, {Ionic}, {Ionic dialect},
     {Classical Greek}]
   3: informal terms for a human head [syn: {attic}, {bean},
     {bonce}, {noodle}, {noggin}, {dome}]
   4: (architecture) a low wall at the top of the entablature;
     hides the roof

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top