ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

athlete

AE1 TH L IY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -athlete-, *athlete*
English-Thai: Longdo Dictionary
Athlete's footโรคน้ำกัดเท้า, ฮ่องกงฟุต, Syn. Tinea pedis

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
athlete(n) นักกีฬา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
athlete(แอธ'ลีท) n. นักกีฬา,นักกรีฑา
athlete's footโรคติดต่อชนิดหนึ่งที่เนื่องจากเชื้อราซึ่งเจริญได้ดีบนผิวหนังที่เปียกชื้น
athlete's heartภาวะหัวใจโตเนื่องจากออกกำลังมากเกินไป, Syn. athletic heart

English-Thai: Nontri Dictionary
athlete(n) นักกรีฑา,นักกีฬา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
athletes' sicknessการเป็นลมเหตุกีฬา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Athlete's Footโรคน้ำกัดเท้า [การแพทย์]
Athletesนักกีฬา [TU Subject Heading]
Athletesนักกีฬา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let me first congratulate our athletes on a splendid performance.ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาของเรา ที่แข่งได้ลย่างยอดเยี่ยม Cool Runnings (1993)
I'm coming from ten years of intense competition... with the best athletes in the world.ฉันมาจาก 10 ปีของการแข่งแบบเอาเป็นเอาตาย กับสุดยอดนักกีฬาทั่วโลก Cool Runnings (1993)
That's the single greatest honor an athlete could ever have.นั่นเป็นเกียรติสูงสุดของนักกีฬา Cool Runnings (1993)
Now when I was growin' up, every town had its heroes, and ours was Rannulph Junuh, an athlete who was a born winner.ทุกๆ เมืองต่างมีพระเอกของตนเอง เมืองเราคือแรนนัลฟ์ จูเนอ นักกีฬาผู้เกิดมาเพื่อชนะ The Legend of Bagger Vance (2000)
My husband was a star athlete in college... and we were in an accident together.สามีฉันเป็นดาวฟุตบอลมหาวิทยาลัย เราประสบอุบัติเหตุด้วยกัน Unbreakable (2000)
Jonathan Kent was one of the best athletes I ever coached.โจนาธาน เค้นท์ เคยเป็นตัวเล่นที่ดีที่สุด ตั้งแต่ฉันเคยเป็นโค้ชมาเลย Hothead (2001)
Evans, you don't have to be an athlete to be a Mustang.อีแวนส์ นายไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬา ถ้าอยากเป็นมัสแตง Gridiron Gang (2006)
A very strong 9.3 for young David Bloodgood, ranking him in the top seven athletes we've seen competing here today.แข็งแกร่งมากครับ 9.3 สำหรับหนุ่มน้อยเดวิด บลัดกู้ด ไต่ขึ้นเข้าสู่ใน 7 อันดับสูงสูด ของนักกีฬาที่เราได้เห็นในวันนี้ครับ Peaceful Warrior (2006)
The first was an athlete called Zola Budd.ครั้งแรกเป็นนักกีฬาชื่อโซล่า บั๊ด Cashback (2006)
Have you athletes heard of asthma?รู้จักโรคหอบหรือเปล่าน่ะ Secret (2007)
I have assembled today, for your entertainment pleasure, the most talented table tennis athletes from around the globe.ผมได้รวบรวมในวันนี้ เพื่อความบันเทิงของคุณ ความสุข, มีความสามารถมากที่สุด นักกีฬาเทเบิลเทนนิส จากทั่วโลก Balls of Fury (2007)
Well, luckily, you don't have to be an athlete to be in my class.โชคดีแล้วครับ ที่ไม่ต้องเป็นนักกีฬา คุณก็เรียนพละได้ Betty's Baby Bump (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
athleteAn athlete must keep in good condition.
athleteAthlete's foot is my brother's problem.
athleteAthletes usually abstain from smoking.
athleteCompared with his brother, he is a poor athlete.
athleteEvery teacher knows that Ann is a good athlete.
athleteHe is a good athlete.
athleteHe is beyond doubt the best athlete in our school.
athleteHere we have assembled only athletes who have broken 10 minutes but, as you can see, Hirayama's record is the slowest of the five people.
athleteHe seems to have been a great athlete.
athleteHe was an example of a popular athlete in his day.
athleteHow many medals did the Japanese athletes collect?
athleteI have athlete's foot and it's very itchy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักกีฬา(n) athlete, See also: sportsman, huntsman, woodsman, Example: ที่สนามแข่งจะมีห้องสำหรับนักกีฬาเตรียมไว้หลายห้อง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชอบเล่นกีฬา, ผู้เข้าแข่งขันกีฬา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักกีฬา[nakkīlā] (n) EN: sportsman ; sportswoman ; athlete ; player ; huntsman ; woodsman  FR: sportif [m] ; sportive [m] ; athlète [m, f] ; joueur [m] ; joueuse [f]
นักกีฬาอาชีพ[nakkīlā āchīp] (n, exp) EN: professional athlete  FR: sportif professionnel [m]
นักกีฬาชาย[nakkīlāchāi] (n) EN: sportman  FR: sportif [m] ; athlète [m]
นักกีฬาสมัครเล่น[nakkīlā samaklen] (n, exp) EN: amateur athlete  FR: sportif amateur [m[ ; athlète amateur [m] ; amateur [m]
นักกีฬาหญิง[nakkīlāying] (n) EN: sportwoman  FR: sportive [f] ; athlète [f]
นักกรีฑา[nakkrīthā] (n) EN: athlete  FR: athlète [m, f]
นักกรีฑาชาย[nakkrīthāchāi] (n) FR: athlète [m] ; athlète masculin [m]
นักกรีฑาหญิง[nakkrīthāying] (n) EN: feminine athlete  FR: athlète [f] ; athlète féminin [m]
โรคน้ำกัดเท้า[rōk nām kat thāo] (n) EN: ringworm ; athlete's foot  FR: teigne [f] ; mycose [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATHLETE AE1 TH L IY2 T
ATHLETES AE1 TH L IY2 T S
ATHLETE'S AE1 TH L IY2 T S
ATHLETES' AE1 TH L IY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
athlete (n) ˈæθliːt (a1 th l ii t)
athletes (n) ˈæθliːts (a1 th l ii t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
选手[xuǎn shǒu, ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ, / ] athlete; contestant, #1,210 [Add to Longdo]
运动员[yùn dòng yuán, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄩㄢˊ, / ] athlete, #3,163 [Add to Longdo]
香港脚[Xiāng Gǎng jiǎo, ㄒㄧㄤ ㄍㄤˇ ㄐㄧㄠˇ, / ] athlete's foot, #103,782 [Add to Longdo]
运动家[yùn dòng jiā, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧㄚ, / ] athlete; sportsman, #116,664 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Athlet {m}; Sportler {m} | Athleten {pl}; Sportler {pl}athlete | athletes [Add to Longdo]
Leichtathlet {m}; Leichtathletin {f} | Leichtathleten {pl}athlete | athletes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスリート[asuri-to] (n) athlete; (P) [Add to Longdo]
アスリートトラスト[asuri-totorasuto] (n) athlete trust [Add to Longdo]
アスリートファンド[asuri-tofando] (n) athlete fund [Add to Longdo]
オリンピック選手[オリンピックせんしゅ, orinpikku senshu] (n) Olympic athlete [Add to Longdo]
ガッツポーズ[gattsupo-zu] (n) triumphant pose assumed by an athlete (wasei [Add to Longdo]
スター選手[スターせんしゅ, suta-senshu] (n) star player; star athlete [Add to Longdo]
スポーツ心臓[スポーツしんぞう, supo-tsu shinzou] (n) athlete's heart [Add to Longdo]
スポーツ選手[スポーツせんしゅ, supo-tsu senshu] (n) athlete [Add to Longdo]
ゼッケン[zekken] (n) cloth bib with number or logo worn by athletes, etc. (e.g. over their shirts) (ger [Add to Longdo]
トライアスリート[toraiasuri-to] (n) tri-athlete [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 athlete
   n 1: a person trained to compete in sports [syn: {athlete},
      {jock}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 athl.
 
 1. athlete
 2. athlete
 3. athletics.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top