ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

atelier

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -atelier-, *atelier*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
atelier(แอท'เทลเย) n.,Fr. ห้องศิลป, ห้องทำงานด้านศิลป (workshop, studio)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
atelierห้องปฏิบัติงานศิลปะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
atelier libreห้องปฏิบัติงานศิลปะเสรี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll clean the atelier as soon as I'mฉันจะทำความสะอาดห้องแสดงผลงานทันทีที่ The Dark Night (2008)
You can't hide out at Eleanor Waldorf's atelier anymore.เธอจะหลบอยู่หลังห้องเสื้อของ เอลินอร์ วอดอล์ฟต่อไปไม่ได้แล้วล่ะ The Ex-Files (2008)
She shouldered most of the workload at the atelier this week.เธอช่วยแม่ได้มากเลยในฃ่วงวีคนี้ The Serena Also Rises (2008)
Come to the atelier with me today.ไปที่ทำงานกับหนูวันนี้ New Haven Can Wait (2008)
And, on the night of the murder it's very likely that Yagi went to Masaru-san's atelier carrying Kinoshita-san's body with him.แล้วในคืนฆาตกรรม... ...มันประจวบเหมาะกับตอนนั้นที่ยากิไปหามาซารุซังที่นั่น... ...โดยแบกร่างคิโนชิตะซังไว้ด้วย Episode #1.5 (2009)
And the atelier is the perfect backdrop.และงานศิลป์เป็นฉากหลังที่ดีที่สุด High Infidelity (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปะยาง[pa yāng] (x) FR: atelier de vulcanisation [m] ; atelier de réparation de pneus [m]
ร้านซ่อม[rān sǿm] (n, exp) EN: repair shop  FR: atelier de réparation [m]
โรง[rōng] (n) EN: building ; structure ; house ; factory ; plant  FR: immeuble [m] ; construction [f] ; building [m] ; établissement [m] ; installation [f] ; usine [f] ; atelier [m] ; hangar [m]
โรงงาน[rōng-ngān] (n) EN: factory ; workshop ; plant ; industrial plant  FR: usine [f] ; entreprise [f] ; manufacture [f] ; atelier [m] ; fabrique [f]
โรงงานทอผ้า[rōng-ngān thø phā] (n, exp) EN: weaving factory  FR: atelier de tissage [m]
โรงงานเย็บเล่ม[rōng-ngān yep lem] (n, exp) EN: bookbinder's ; bookbinder's shop  FR: atelier de reliure [m]
โรงรถ[rōngrot] (n) EN: garage  FR: garage [m] ; atelier de réparation automobile [m]
โรงซ่อม[rōng sǿm] (n) EN: repair shop  FR: atelier de réparation [m]
อู่[ū] (n) EN: garage ; car repair shop  FR: garage [m] ; atelier de réparation automobile [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
atelier (n) ˈætˈɛlɪɛɪ (a1 t e1 l i ei)
ateliers (n) ˈætˈɛlɪɛɪz (a1 t e1 l i ei z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ルシャトリエの原理[ルシャトリエのげんり, rushatorie nogenri] (n) Le Chatelier's principle [Add to Longdo]
画房[がぼう, gabou] (n) (See 工房) artist's studio; workshop; studio; atelier [Add to Longdo]
平衡移動の法則[へいこういどうのほうそく, heikouidounohousoku] (n) (obsc) law of equilibrium (Le Chatelier's principle) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  atelier
      n 1: a studio especially for an artist or designer [syn:
           {artist's workroom}, {atelier}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top