ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ataxia

EY1 T AE1 K S IY0 AH0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ataxia-, *ataxia*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ataxia(อะแทค'เซีย, -ซี) n. ภาวะกล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน (โดยเฉพาะกล้ามเนื้อแขนขา) . -ataxic adj. เดินโซเซ
acroataxiaภาวะที่นิ้วมือนิ้วเท้าไม่ประสานกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ataxiaภาวะกล้ามเนื้อเสียสหการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ataxia, locomotor; disease, Duchenne's; neurosyphilis, tabetic; tabes dorsalis; tabes spinalisโรคไขสันหลังเสื่อม (เหตุซิฟิลิส) [มีความหมายเหมือนกับ tabes ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ataxia, ocular; nystagmus; nystaxis; talantropiaอาการตากระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ataxiaอะแทกซิอา; อะแทกเซีย, อาการ; การเซ; เคลื่อนไหวเปะปะ; เดินตัวเซ; เดินเซ; อ่อนเพลีย; อาการเดินเซ; การขาดความสามารถในการกะระยะและความสม่ำเสมอนุ่มน; อะแทกเซีย; กล้ามเนื้อทำงานไม่ประสานกัน; อะแท็กเซีย; โรคที่มีอาการเดินเซ; กล้ามเนื้อขาดการประสานงาน [การแพทย์]
Ataxia, Motorเดินเซไปทางด้านที่มีพยาธิสภาพ [การแพทย์]
Ataxia, Progressive Locomotorโปรเกรสซิฟโลโคโมเตอร์อแทกเซีย [การแพทย์]
Ataxia, Truncalลำตัวโซเซ, ลำตัวส่ายโงนเงน [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATAXIA EY1 T AE1 K S IY0 AH0
ATAXIA'S EY1 T AE1 K S IY0 AH0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
よいよい[yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem [Add to Longdo]
運動失調症[うんどうしっちょうしょう, undoushicchoushou] (n) motor ataxia [Add to Longdo]
視覚性運動失調[しかくせいうんどうしっちょう, shikakuseiundoushicchou] (n) optic ataxia [Add to Longdo]
自律神経失調症[じりつしんけいしっちょうしょう, jiritsushinkeishicchoushou] (n) autonomic ataxia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ataxia
   n 1: inability to coordinate voluntary muscle movements;
      unsteady movements and staggering gait [syn: {ataxia},
      {ataxy}, {dyssynergia}, {motor ataxia}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top