ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

astir

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astir-, *astir*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astir(แอสเทอร์') adj. เคลื่อนไหว,ลุกขึ้น,ไป ๆ มา ๆ ,ลุกจากเตียง, Syn. stirring, out of bed

English-Thai: Nontri Dictionary
astir(adv) เคลื่อนไหวไปมา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astir (j) ˈəstˈɜːʳr (@1 s t @@1 r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ホーローウェア[ho-ro-uea] (n) (See 琺瑯) hollowware, esp. enamelled castiron pots, pans, etc. [Add to Longdo]
騒めく[ざわめく, zawameku] (v5k,vi) (uk) to be noisy; to be astir; to rustle; to murmur; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 astir
   adj 1: out of bed; "are they astir yet?"; "up by seven each
       morning" [syn: {astir(p)}, {up(p)}]
   2: on the move; "up and about"; "the whole town was astir over
     the incident" [syn: {about(p)}, {astir(p)}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top