ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aster

AE1 S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aster-, *aster*
English-Thai: Longdo Dictionary
plaster figure(n) รูปหล่อปูนปลาสเตอร์
webmaster(n) ผู้ดูแลเว็บไซต์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astern(adj) ทางท้ายเรือ, See also: ทางด้านหลังของเรือ
astern(adv) ไปทางท้ายเรือ, See also: ไปทางด้านหลังของเรือ, Syn. backward
asterisk(n) เครื่องหมายดอกจัน ( * )
asterisk(vt) ใส่เครื่องหมายดอกจัน
asterism(n) กลุ่มดาว
asterism(n) คุณสมบัติของผลึกแร่บางชนิดที่ทำให้มีลักษณะคล้ายดาว
asteroid(adj) ที่มีลักษณะเหมือนดาว, Syn. starlike

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aster(แอส'เทอะ) n. ต้นไม้ดอกจำพวกดอกเบญจมาศหรือดอกเก๊กฮวย,ส่วนที่มีรูปคล้ายดาว ในระหว่างการแบ่งตัวของเซลล์
aster-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า " ดาว " (starlike)
asteraceous(แอสเทอเร'เซียส) adj. เกี่ยวกับพืชไม้ดอกตระกูล aster (aster family)
asteriated(แอสเทอ'รีเอทเทด) adj. มีลักษณะคล้ายดาว (showing asterism)
asterisk(แอส'เทอริสคฺ) n. เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) , สิ่งที่มีลักษณะคล้ายดาว. -vt. ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์หรือดาว ดอกจัน <คำแปล>* <เครื่องหมาย>เป็นอักขระตัวหนึ่ง มีอยู่บนแผงแป้นอักขระ เมื่อนำมาใช้ในคำสั่งระบบดอส สัญลักษณ์ * จะใช้แทนตัวอักษรใด ๆ ก็ได้ กี่ตัวก็ได้ (wildcards) ใช้เมื่อต้องการอ้างถึงชื่อแฟ้มข้อมูล เช่นถ้าใช้ A*.* หมายความถึง แฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษร A และจะมีนามสกุลอะไรก็ได้ หรือถ้าใช้ *.COM ก็หมายความ ถึงแฟ้มข้อมูลทุกแฟ้มที่มีนามสกุล COM ถ้าใช้ *.* ก็จะหมายถึงทุกแฟ้มข้อมูลที่มีอยู่ในสารบบ หรือในจานบันทึก ดู wildcards ประกอบ
asterism(แอส'เทอริสซึม) n. คุณสมบัติของผลึกแร่บางชนิดที่มีรูปคล้ายดาว, กลุ่มของดาว
astern(แอสเทิร์น') adv. ไปทางข้างหลัง,ทางท้ายเรือ,ทางด้านหลังของพาหนะ, Syn. backward, Ant. forward
asternal(เอสะเทอ'นัล) adj. ไม่ติดกับกระดูกสันอก, ไม่ไปทางกระดูกสันอก (not with the sternum)
asteroid(แอส'เทอรอยด) n. กลุ่มวัตถุในอวกาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-480 ไมล์ หรือน้อยกว่าโคจรอยุ่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส. -adj. คล้ายดาว. -asteroidal adj. (minor planet)
asteroidean(แอสเทอรอย'เดียน) n. สัตว์ทะเลจำพวกปลาดาว (an echinoderm)

English-Thai: Nontri Dictionary
aster(n) ดอกแอสเตอร์
asterisk(n) เครื่องหมายดอกจัน
astern(adv) ท้ายเรือ,ไปทางข้างหลัง
asteroid(adj) คล้ายดาว,เป็นรูปดาว
asteroid(n) ดาวเคราะห์
alabaster(adj) ขาวบริสุทธิ์,ขาวสะอาด,ขาวเกลี้ยง
alabaster(n) เศวตศิลา,หินปูนชนิดหนึ่ง
bandmaster(n) ผู้นำจังหวะ,วาทยากร
caster(n) ผู้ขว้าง,ช่างหล่อ,ลูกล้อเลื่อน,เครื่องพวง,กระปุกเครื่องปรุง
coaster(n) เรือยามฝั่ง,เรือค้าขายตามฝั่งทะเล,ถาดรองแก้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
astereognosisภาวะเสียการระลึกรู้โดยคลำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asterixis; tremor, flappingอาการสั่นกระพือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asternal rib; rib, abdominal; rib, falseซี่โครงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asterเอสเตอร์ [การแพทย์]
Asterixisมือสั่น, การสั่นกระพือของมือ, อัสทีริกซิส [การแพทย์]
Asteroidดาวเคราะห์น้อย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
asteroidดาวเคราะห์น้อย, กลุ่มดาวจำนวนมากที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ อยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Asteroid Inclusionแอสเตอรอยด์อินคลูชัน [การแพทย์]
Asteroidsดาวเคราะห์น้อย [TU Subject Heading]
Astersแอสเตอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
asterThe asterisks mark important references.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องหมายดอกจัน(n) asterisk, Example: ประโยคที่มีเครื่องหมายดอกจันอยู่หน้าประโยคแสดงว่าเป็นประโยคที่ใช้ไม่ได้, Thai Definition: เครื่องหมายวรรคตอนแบบหนึ่ง เป็นรูปกลมๆ เป็นจักๆ ดังนี้ *
ดอกจัน(n) asterisk, See also: star, Example: ฉันเขียนดอกจันหน้าคำสำคัญ, Thai Definition: เครื่องหมายวรรคตอนแบบหนึ่ง เป็นรูปกลมๆ เป็นจักๆ ดังนี้ *

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาจารย์[ājān] (n) EN: university lecturer ; master  FR: professeur émérite [m] ; maître [m]
อาจารย์[ājān] (pr) EN: master  FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อาจารย์ใหญ่[ājān yai] (n, exp) EN: headmaster ; principal  FR: professeur principal [m] ; proviseur [m] ; principal [m] ; directeur d'école [m]
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต[aksønsāt mahābandit] (n, exp) EN: Master of Arts ; M.A.
อำนาจ[amnāt] (n) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery  FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบังคับบัญชา[amnāt bangkhapbanchā] (n, exp) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway
อำนาจควบคุม[amnāt khūapkhum] (n, exp) EN: mastery ; domination
อาราม[ārām] (n) EN: temple ; monastery  FR: monastère [m]
อธิการ[athikān] (n) EN: director ; headmaster ; abbot ; superior  FR: recteur [m] ; prieur [m] ; père supérieur [m]
อธิป[athip] (n) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTER AE1 S T ER0
ASTERS AE1 S T ER0 Z
ASTERISK AE1 S T ER0 IH0 S K
ASTEROID AE1 S T ER0 OY2 D
ASTEROIDS AE1 S T ER0 OY2 D Z
ASTEROID'S AE1 S T ER0 OY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aster (n) ˈæstər (a1 s t @ r)
astern (a) ˈəstˈɜːʳn (@1 s t @@1 n)
asters (n) ˈæstəz (a1 s t @ z)
asterisk (n) ˈæstərɪsk (a1 s t @ r i s k)
asteroid (n) ˈæstərɔɪd (a1 s t @ r oi d)
asterisks (n) ˈæstərɪsks (a1 s t @ r i s k s)
asteroids (n) ˈæstərɔɪdz (a1 s t @ r oi d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小行星[xiǎo xíng xīng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, ] asteroid; minor planet, #26,895 [Add to Longdo]
星号[xīng hào, ㄒㄧㄥ ㄏㄠˋ, / ] asterisk, #80,293 [Add to Longdo]
菊科[jú kē, ㄐㄩˊ ㄎㄜ, ] Asteraceae (composites, a large family of dicotyledonous plants producing scents, includes aster, daisy and sunflower), #88,478 [Add to Longdo]
小行星带[xiǎo xíng xīng dài, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄉㄞˋ, / ] asteroid belt between Mars and Jupiter [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
lästern(vi) |lästerte, hat gelästert| นินทา เช่น über jemanden lästern = นินทาเกี่ยวใครบางคน
gepflasterte Strasseถนนที่ถูกปูเรียงด้วยหินก้อนโตๆมักพบเห็นได้ตามเมืองเก่าๆในยุโรปแสดงถึงความเจริญของเมืองนั้น เช่น Eine gepflasterte Straße läuft entlang des Kanals in Richtung Stadt. Schon von hier aus könnt Ihr die Kirche sehen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aster {f} [bot.] | Astern {pl}aster | asters [Add to Longdo]
Asteroid {m} [astron.] | Asteroiden {pl}asteroid | asteroids [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
M理論[エムりろん, emu riron] (n) M-theory ("master theory" that unifies the five superstring theories) [Add to Longdo]
いばりんぼ;えばりんぼ[ibarinbo ; ebarinbo] (n) (col) (See 威張る) boaster [Add to Longdo]
お詰め;御詰;お詰;御詰め[おつめ, otsume] (n) (1) lowest-ranking guest at tea ceremony; (2) tea master [Add to Longdo]
お坊っちゃん;御坊っちゃん;お坊ちゃん;御坊ちゃん[おぼっちゃん, obocchan] (n) (1) (hon) son (of others); (2) young master; (3) (See 坊ちゃん) green young man from a well-to-do family [Add to Longdo]
にかけては[nikaketeha] (exp) when it comes to; at home with; being a master of; being clever at [Add to Longdo]
べっとり[bettori] (adv) (1) sticky; thick (e.g. thickly plastered); ikky; gummy; (2) to stick closely [Add to Longdo]
ろにん(ik)[ronin (ik)] (n) (1) (misspelling of ろうにん) (See 浪人) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university [Add to Longdo]
わや[waya] (exp) (See わやく) fiasco; debacle; disaster; train wreck [Add to Longdo]
アスター[asuta-] (n) (abbr) asterisk [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アスタリスク[あすたりすく, asutarisuku] asterisk (*) [Add to Longdo]
バスマスタ[ばすますた, basumasuta] bus master [Add to Longdo]
ビットマップフォントのこと[びっとまっぷふぉんと のこと, bittomappufonto nokoto] raster font, bit-map font [Add to Longdo]
マスター[ますたー, masuta-] master (a-no) [Add to Longdo]
マスターテープ[ますたーてーぷ, masuta-te-pu] master tape [Add to Longdo]
マスターハブ[ますたーはぶ, masuta-habu] master hub [Add to Longdo]
マスターワークステーション[ますたーわーくすてーしょん, masuta-wa-kusute-shon] master workstation [Add to Longdo]
マスタドキュメント[ますたどきゅめんと, masutadokyumento] master document [Add to Longdo]
マスタドライブ[ますたどらいぶ, masutadoraibu] master drive [Add to Longdo]
マスタブートレコード[ますたぶーとれこーど, masutabu-toreko-do] master boot record (MBR) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aster
   n 1: any of various chiefly fall-blooming herbs of the genus
      Aster with showy daisylike flowers
   2: star-shaped structure formed in the cytoplasm of a cell
     having fibers like rays that surround the centrosome during
     mitosis

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top