ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asphalt

AE1 S F AO2 L T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asphalt-, *asphalt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
asphalt(n) แอสฟัลต์, See also: สารชนิดหนึ่งมีสีน้ำตาลหรือดำเหมือนดินน้ำมัน
asphalt jungle(sl) เมืองที่มีแต่ความรุนแรง / ความเลวร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asphalt(แอส'ฟอลทฺ,-แฟลทฺ) , asphaltum

English-Thai: Nontri Dictionary
asphalt(n) ยางมะตอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
asphaltยางแอสฟัลต์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
asphaltแอสฟัลต์, ยางมะตอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
asphalt-base crudeน้ำมันดิบแอสฟัลต์สูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
asphaltic sanทรายแอสฟัลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
asphaltiteแอสฟัลไทต์, ยางมะตอยแข็ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asphaltยางมะตอย [ปิโตรเลี่ยม]
Asphaltแอสฟัลต์ [TU Subject Heading]
Asphaltยางมะตอย [สิ่งแวดล้อม]
Asphaltแอสฟัลต์, ยางมะตอย [การแพทย์]
Asphalt cementแอสฟัลต์ซีเมนต์ [TU Subject Heading]
Asphalt concreteแอสฟัลต์คอนกรีต [TU Subject Heading]
Asphalt emulsion mixturesสารผสมแอสฟัลต์อิมัลชั่น [TU Subject Heading]
Asphalt-rubberแอสฟัสต์-รับเบอร์ [TU Subject Heading]
asphaltic concreteasphaltic concrete, แอสฟัลติกคอนกรีต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
asphaltThe street is paved with asphalt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระเบื้องยาง(n) asphalt, Example: ผลิตภัณฑ์นี้เป็นตัวที่ใช้ทำความสะอาดเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น กะละมัง ถัง กระป๋องน้ำ ถังขยะ เฟอร์นิเจอร์ พรม เสื่อน้ำมัน กระเบื้องยาง, Count Unit: แผ่น, Thai Definition: วัสดุที่ทำจากยางพีวีซี มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมคล้ายแผ่นกระเบื้องเคลือบ
แอสฟัลต์(n) asphalt, See also: tarmac, Syn. ยางมะตอย, Example: การกลั่นน้ำมันในขั้นสุดท้ายจะเหลือกากเหนียวสีดำอยู่ในหม้อกลั่น ซึ่งเรียกว่า ยางมะตอย หรือแอสฟัลต์, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเบื้องยาง[krabeūangyāng] (n) EN: asphalt  FR: asphalte [m] ; bitume [m]
ลาดยาง[lātyāng] (v) FR: goudronner ; bitumer ; asphalter
ถนนลาดยาง[thanon lātyāng] (n, exp) EN: asphalt road ; macadam road  FR: route asphaltée [f]
ถนนลูกรัง[thanon lūkrang] (n, exp) EN: non-asphalt road
ถนนราดยาง[thanon rāt yāng] (n, exp) EN: asphalt road ; macadam road ; paved road

CMU English Pronouncing Dictionary
ASPHALT AE1 S F AO2 L T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asphalt (v) ˈæsfælt (a1 s f a l t)
asphalts (v) ˈæsfælts (a1 s f a l t s)
asphalted (v) ˈæsfæltɪd (a1 s f a l t i d)
asphalting (v) ˈæsfæltɪŋ (a1 s f a l t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沥青[lì qīng, ㄌㄧˋ ㄑㄧㄥ, / ] asphalt; bituminous, #14,430 [Add to Longdo]
柏油[bǎi yóu, ㄅㄞˇ ㄧㄡˊ, ] asphalt; tar; pitch, #43,309 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Asphalt {m}asphalt [Add to Longdo]
Asphaltbeton {m}bituminous concrete [Add to Longdo]
Asphaltschneider {m}asphalt cutter [Add to Longdo]
Bitumenschweißbahn {f}asphalt sheeting [Add to Longdo]
asphaltieren | asphaltiertto asphalt | asphalted [Add to Longdo]
asphaltiert {adj}asphaltic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスコン[asukon] (n) (abbr) (See アスファルト,コンクリート) asphalt concrete [Add to Longdo]
アスファルト[asufaruto] (n,adj-no) asphalt; (P) [Add to Longdo]
アスファルトコンクリート[asufarutokonkuri-to] (n) asphalt concrete [Add to Longdo]
アスファルトシングル[asufarutoshinguru] (n) asphalt shingle [Add to Longdo]
アスファルトジャングル[asufarutojanguru] (n) asphalt jungle [Add to Longdo]
アスファルトフェルト[asufarutoferuto] (n) asphalt felt [Add to Longdo]
アスファルト道路[アスファルトどうろ, asufaruto douro] (n) asphalt road; blacktop; tarmac road [Add to Longdo]
土瀝青[どれきせい, dorekisei] (n) (obsc) (See アスファルト) asphalt [Add to Longdo]
歴青;瀝青[れきせい;チャン, rekisei ; chan] (n) asphalt; bitumen [Add to Longdo]
瀝青岩[れきせいがん, rekiseigan] (n) asphalt rock; asphalt stone; bituminous rock; rock asphalt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asphalt
   n 1: mixed asphalt and crushed gravel or sand; used especially
      for paving but also for roofing
   2: a dark bituminous substance found in natural beds and as
     residue from petroleum distillation; consists mainly of
     hydrocarbons [syn: {asphalt}, {mineral pitch}]
   v 1: cover with tar or asphalt; "asphalt the driveway"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top