ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

asocial

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asocial-, *asocial*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asocial(เอโซ'เชิล) adj. สันโดษ,ไม่สังคม,เก็บตัว,เห็นแก่ตัว, Syn. selfish, egocentric

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
asozial {adj}asocial [Add to Longdo]
ungeselligasocial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asocial
   adj 1: given to avoiding association with others; "bears are
       asocial secretive animals"; "are you asocial or do you
       just enjoy living in the Antarctic?"
   2: hostile to or disruptive of normal standards of social
     behavior; "criminal behavior or conduct that violates the
     rights of other individuals is antisocial"; "crimes...and
     other asocial behavior"; "an antisocial deed" [syn:
     {antisocial}, {asocial}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top