ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

artwork

AA1 R T W ER2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artwork-, *artwork*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artwork(อาร์ท'เวิร์ด) n. งานด้านศิลปะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
artworkงานศิลป์, อาร์ตเวิร์ก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artworkงานศิลป์, อาร์ตเวิร์ก [มีความหมายเหมือนกับ art ๒] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
you'll just love our artwork don't blame me... what?# You'll just love our artwork # Don't blame me... Spies Like Us (1985)
Now I know why Cane had the artwork done himself.ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าทำไมเคนถึงออกแบบปกเอง In the Mouth of Madness (1994)
Tell us about your first artwork in the dept. Of romance.เล่าเรื่องงานศิลปชิ้นแรกของคุณ ในเรื่อง โรแมนติด My Little Bride (2004)
And this artwork was created in the fourth millennium B.C.E., 4,000 years before Christ walked the Earth.และงานศิลป์นี่ถูกสร้าง 4ยุคสี่พันปี่ก่อน 4000 ปีก่อนคริสตกาล The Fourth Kind (2009)
If it doesn't, I'll see to it that the only artwork you're ever allowed near are the velvet Elvis paintings for sale in Times Square.ว่างานศิลปะที่เธอจะได้เข้าใกล้ คืองานภาพเอลวิสที่ขายในไทม์สแควร์ When in Rome (2010)
How once he does that the artwork will be complete.เมื่อเขาทำได้ งานศิลปะจะสมบรูณ์ ...A Thousand Words (2010)
I'm very happy that my artwork will be exhibited.ฉันมีความสุขมาก ที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ Episode #1.2 (2010)
Where are the artwork documents that Mr. Kim sent?แล้วหนังสือของคุณคิม อยู่ไหนแล้วล่ะ Episode #1.3 (2010)
We can't have strange things happen with the expensive artwork we've brought in.ตอนนี้เรามีงานศิลปะล้ำค่าอยู่หลายชิ้น อย่าให้มีอะไรที่เสี่ยงกับความปลอดภัยเกิดขึ้นล่ะ Episode #1.4 (2010)
You've brought the artwork arrangement list, right?คุณนำงานศิลปะมาด้วย ใช่ไหมคะ? Episode #1.4 (2010)
Where are all the artworks to be placed on the first floor?งานศิลปะของชั้น1ทั้งหมดอ ยู่ที่ไหนคะ? Episode #1.4 (2010)
Putting out millions just to buy an artwork you want, establishing your own art gallery, living all sophisticated,จ่ายเงินเป็นล้านเพื่อที่จะซื้อ งานศิลปะที่คุณต้องการ ก่อตั้งห้องแสดงศิลปะของคุณเอง อยู่กับความหรูหรา Episode #1.6 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
artworkA Japanese businessman bought the artwork for 200 million yen.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประณีตศิลปกรรม[pranīt sinlapakam] (n, exp) EN: fine artwork

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTWORK AA1 R T W ER2 K
ARTWORKS AA1 R T W ER2 K S

Japanese-English: EDICT Dictionary
アートワーク[a-towa-ku] (n) artwork [Add to Longdo]
下手上手[へたうま;ヘタウマ, hetauma ; hetauma] (adj-no,adj-na,n) (uk) at first glance poor, but on closer examination not too bad; crude but charming (of artwork, etc.); poorly made but captivating [Add to Longdo]
絵組;絵組み[えぐみ, egumi] (n) (1) structure of an artwork; pictorial design; (2) pictures inserted in a book [Add to Longdo]
芸術作品[げいじゅつさくひん, geijutsusakuhin] (n) work of art; artwork; object d'art [Add to Longdo]
絹本[けんぽん, kenpon] (n) silk used in artwork [Add to Longdo]
色絵[いろえ, iroe] (n) (1) painting; colored artwork; coloured artwork; (2) overglaze enamels (on pottery) [Add to Longdo]
総合芸術[そうごうげいじゅつ, sougougeijutsu] (n) total work of art; complete work of art; Gesamtkunstwerk; artwork that integrates music, poetry, and acting; composite art [Add to Longdo]
搬入[はんにゅう, hannyuu] (n,vs) taking in; bringing in (esp. heavy objects, artwork, furniture); carrying in; (P) [Add to Longdo]
板絵[いたえ, itae] (n) artwork on wood, canvas, metal sheet, etc. [Add to Longdo]
版下[はんした, hanshita] (n) artwork; block copy; paste-up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artwork
   n 1: photographs or other visual representations in a printed
      publication; "the publisher was responsible for all the
      artwork in the book" [syn: {artwork}, {art}, {graphics},
      {nontextual matter}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top