ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arteriole

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arteriole-, *arteriole*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arterioleหลอดเลือดแดงจิ๋ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arteriolesเส้นเลือดแดง, หลอดเลือดแดงฝอย, หลอดเลือดแดงรอง, เส้นเลือดแดงเล็กๆ, หลอดเลือดแดงขนาดเล็ก, หลอดเลือดอาร์เธอริโอล, หลอดเลือดอาร์เทอริโอล, หลอดเลือดแดงขนาดเล็ก, หลอดโลหิตแดง, อาร์เทอริโอล, เส้นเลือดอาร์เตอริโอล, เส้นเลือด, อาร์เทอริโอลส์, เส้นโลหิตแดงฝอย, หลอดเลือดแดงเล็กๆ [การแพทย์]
Arterioles, Afferentหลอดเลือดที่นำเข้าไปสู่ไต, หลอดเลือดแดงเข้าโกลเมอรูลัส, หลอดเลือดแดงขนาดเล็กที่เข้าอาฟเฟอเรนอาร์เธอริโอล [การแพทย์]
Arterioles, Afferentอาฟเฟอเรนอาร์เธอริโอล, หลอดเลือดที่นำเข้าไปสู่ไต, หลอดโลหิตแดงขนาดเล็กที่เข้า, หลอดเลือดแดงเข้าโกลเมอรูลัส [การแพทย์]
Arterioles, Glomerular, Afferentหลอดเลือดแดงฝอยสู่โกลเมอรูลัส [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
細動脈[さいどうみゃく, saidoumyaku] (n) arteriole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arteriole
   n 1: one of the small thin-walled arteries that end in
      capillaries [syn: {arteriole}, {arteriola}, {capillary
      artery}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top