ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arson

AA1 R S AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arson-, *arson*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arson(n) การลอบวางเพลิง, Syn. firing, pyromania
arsonist(n) นักวางเพลิง, See also: ผู้ที่ลอบวางเพลิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arson(อาร์'เซิน) n. การลอบวางเพลิง.
parson(พาร์'ซัน) n. พระบาทหลวง, See also: parsonage n.
parsonage(พาร์'ซะนิจ) n. ที่อยู่ของพระ

English-Thai: Nontri Dictionary
arson(n) การลอบวางเพลิง
parson(n) บาทหลวง,พระ,นักเทศน์
parsonage(n) กุฏิพระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arsonการลอบวางเพลิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arsonการลอบวางเพลิง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arsonistผู้ลอบวางเพลิง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
...wanted in 14 counties of this state the condemned is found guilty of the crimes of murder armed robbery of citizens state banks and post offices the theft of sacred objects arson in a state prison perjury bigamy deserting his wife and children inciting prostitution kidnapping extortion receiving stolen goods selling stolen goods passing counterfeit money and contrary to the laws of this state the condemned is guilty of using.......เป็นที่ต้องการใน 14 เมืองของประเทศ... ...พบว่าผู้ต้องหามีความผิด ฐานฆาตกรรมและปล้นทรัพย์ ...ประชาชน ธนาคารรัฐ และที่ทำการไปรษณีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Rape, murder, arson and rape.ข่มขืน ฆ่า วางเพลิง และข่มขืน Blazing Saddles (1974)
- This is Detective Stern with the Arson Unit.คุณเคยไปสร้างศัตรูกับใครไว้หรือเปล่า Fight Club (1999)
(TV) Arson investigators are on the premises... (laughter)มันจะเป็นอาวุธอันทรงพลังชิ้นล่าสุด ในสงครามต่อต้านอาชญากรรม (ตบมือ) Fight Club (1999)
- No, this is Detective Stern of the Arson Unit.ดูหน้าผมก่อน ผมเป็นสมาชิก ผมแค่อยากจะทราบ Fight Club (1999)
The motives for arson are relatively simple.แรงจูงใจสำหรับการวางเพลิงมีอยู่ไม่กี่อย่าง Compulsion (2005)
We are not condoning arson or violence or--แต่เราไม่เห็นด้วยกับการลอบวางเพลิงหรือความรุนแรงใดๆ หรือ What More Do I Need? (2008)
I know Porter. He wouldn't commit arson just to get back at someone.ฉันรู้จักพอทเตอร์ดี เขาไม่ได้วางเพลิงแน่ เขาแค่กลับไปหาใครบางคน Me and My Town (2008)
I've arranged for Davis and Arson to review all the estate holdings with you and the Foundation is in very good hands with Albert Onescut.ฉันนัดเดวิสกับอาร์สันแล้ว ให้มาจัดการเรื่องที่ดินกับแก แล้วเรื่องมูลนิธิก็ไม่มีปัญหา เพราะอัลเบิร์ต วันสคัต Loyal and True (2008)
Hey, you knew there was over 350 cases of arson last year?นี่ นายรู้เรื่องการลอบวางเพลิงปีก่อนรึเปล่า Emotional Rescue (2009)
I know a guy in arson who owes me a favor. He'll take care of it.ฉันคิดว่าชายคนที่ลอบวางเพลิง ที่ฉันช่วยไว้ เขาจะบอกได้ Emotional Rescue (2009)
WHAT, ARSON IS A SEXIST INDUSTRY? FOR THE MOST PART, YEAH.ผู้หญิงไม่เกี่ยวแต่เรื่องไฟไหม้สินะ House on Fire (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arsonIn Germany today, antiviolence rallies took place in several cities, including one near Hamburg where three Turks were killed in an arson attack on Monday.
arsonThe fire that broke out last night was judged to be caused by arson.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลอบวางเพลิง[kān løp wāngphloēng] (n, exp) EN: arson
การวางเพลิง[kān wāng phloēng] (n) EN: arson  FR: incendie volontaire [m]
คนวางเพลิง[khon wāng phloēng] (n, exp) EN: incendiary ; arsonist ; firebug  FR: incendiaire [m] ; pyromane [m] ; pétroleuse [f] (hist.)
ผู้วางเพลิง[phū wāngphloēng] (n, exp) EN: arsonist  FR: pyromane [m] ; incendiaire [m]
วางเพลิง[wāngphloēng] (v, exp) EN: commit arson ; set fire (to)  FR: mettre le feu ; bouter le feu ; commettre un incendie criminel

CMU English Pronouncing Dictionary
ARSON AA1 R S AH0 N
ARSONS AA1 R S AH0 N Z
ARSONIST AA1 R S AH0 N AH0 S T
ARSONIST AA1 R S AH0 N IH0 S T
ARSONISTS AA1 R S AH0 N AH0 S T S
ARSONISTS AA1 R S AH0 N IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arson (n) ˈaːsn (aa1 s n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纵火犯[zòng huǒ fàn, ㄗㄨㄥˋ ㄏㄨㄛˇ ㄈㄢˋ, / ] arsonist, #131,621 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
火付け;火付[ひつけ, hitsuke] (n,vs) arson; incendiarism [Add to Longdo]
不審火[ふしんび, fushinbi] (n) fire under suspicious circumstances; arson [Add to Longdo]
放火[ほうか, houka] (n,vs,adj-no) arson; set fire to; (P) [Add to Longdo]
放火罪[ほうかざい, houkazai] (n) (the crime of) arson [Add to Longdo]
放火殺人[ほうかさつじん, houkasatsujin] (n) murder-arson [Add to Longdo]
放火犯人[ほうかはんにん, houkahannin] (n) arsonist [Add to Longdo]
牧師館[ぼくしかん, bokushikan] (n) parsonage; rectory; vicarage [Add to Longdo]
連続放火[れんぞくほうか, renzokuhouka] (n) a series of arson cases [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arson
   n 1: malicious burning to destroy property; "the British term
      for arson is fire-raising" [syn: {arson}, {incendiarism},
      {fire-raising}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top