ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arranger

ER0 EY1 N JH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arranger-, *arranger*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัด[jat] (v) EN: arrange ; fix up ; put in order ; tidy ; straighten up ; organize ; prepare ; adjust ; manage  FR: ranger ; arranger ; mettre en ordre ; organiser ; aménager ; agencer
จัดฉาก[jat chāk] (v, exp) EN: arrange the scenery ; prepare the scenery ; set the scene ; stage-manage  FR: arranger un scénario ; organiser une mise en scène
เรียง[rīeng] (v) EN: line up ; arrange ; list ; sort ; be arranged ; stand in a row ; place in a row ; file ; put in order ; organize ; order  FR: arranger ; ordonner ; aligner
เรียบเรียง[rīeprīeng] (v) EN: arrange ; put in order ; organize  FR: arranger
รอมชอม[rømchøm] (v) EN: compromise ; reach a compromise ; come to an agreement ; settle ; reach an agreement ; come to terms ; make concessions  FR: s'arranger à l'amiable ; faire un compromis ; trouver un compromis
แต่ง[taeng] (v) EN: dress ; decorate ; adorn ; disguise ; embellish ; arrange  FR: décorer ; orner ; embellir ; enjoliver ; arranger
เตรียม[trīem] (v) EN: prepare ; get ready ; make ready ; organize ; arrange  FR: préparer ; arranger ; disposer ; apprêter

CMU English Pronouncing Dictionary
ARRANGER ER0 EY1 N JH ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
アレンジャー[arenja-] (n) arranger [Add to Longdo]
編曲者[へんきょくしゃ, henkyokusha] (n) arranger (e.g. of music) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arranger
   n 1: a person who brings order and organization to an
      enterprise; "she was the organizer of the meeting" [syn:
      {organizer}, {organiser}, {arranger}]
   2: a musician who adapts a composition for particular voices or
     instruments or for another style of performance [syn:
     {arranger}, {adapter}, {transcriber}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top