ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aromatherapy

AH0 R OW2 M AH0 TH ER1 AH0 P IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aromatherapy-, *aromatherapy*
English-Thai: Longdo Dictionary
aromatherapy(n) สุคนธบำบัด หรือการบำบัดรักษาด้วยกลิ่นหอม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aromatherapyการรักษาด้วยกลิ่น [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
AROMATHERAPY AH0 R OW2 M AH0 TH ER1 AH0 P IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
香熏疗法[xiāng xūn liáo fǎ, ㄒㄧㄤ ㄒㄩㄣ ㄌㄧㄠˊ ㄈㄚˇ, / ] aromatherapy (alternative medicine) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アロマ[aroma] (adj-na) (1) aroma; (2) class; style; elegance; (3) (abbr) (See アロマセラピー) aromatherapy [Add to Longdo]
アロマを焚く[アロマをたく, aroma wotaku] (exp,v5k) to burn aromatherapy oils; to diffuse aromatherapy oils [Add to Longdo]
アロマテラピー;アロマセラピー[aromaterapi-; aromaserapi-] (n) aromatherapy (fre [Add to Longdo]
芳香療法[ほうこうりょうほう, houkouryouhou] (n) aromatherapy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  aromatherapy
      n 1: the therapeutic use of aromatic plant extracts and
           essential oils in baths or massage

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top