ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aria

AA1 R IY0 AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aria-, *aria*
Possible hiragana form: ありあ
English-Thai: Longdo Dictionary
urticariaลมพิษ, ผิวหนังอักเสบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aria(n) ทำนอง
arian(suf) เกี่ยวกับการติดตาม หลักการ หรือยุค

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aria(อาร์'เรีย) n. ท่วงทำนอง (air,melody)
arian(แอร์'ริอัน) adj., n. Aryan
abecedarian(เอบีซิแด' เรียน) n. , adj. ผู้กำลังเรียนอักษรพยัญชนะ ผู้เริ่มศึกษา ตัวพยัญชนะ, เรียงตามลำดับพยัญชนะ, เบื้องต้น, ขั้นต้น, มูลฐาน
acariasis(แอคคะไร' อะซิส) n. ภาวะที่มีแมลง 6 ขา (เช่นเห็บ, หมัด) รุกราน infestation with mites
agrarian(อะแกร' เรียน) adj. เกี่ยวกับไร่นาและที่ดิน, เกี่ยวกับชาวนา, ชนบท. -n. ผู้นิยมการแบ่นนันที่ดินให้ -agrarianly adv. (relating to land)
alfilaria(แอลฟิล' ลาเรีย) พืชจำพวก Erodium cicatarium ใช้เสลี้ยงสัตว์
antimalarial(แอนทีมาเล' เรียล) adj., n. ซึ่งต้านเลื้อมาเลเรีย ยาต้านเชื้อมาเลเรีย
antiquarian(แอนทีแคว' เรียน) adj. เกี่ยวกับการศึกษาโบราณวัตถุ, เกี่ยวกับโบราณวัตถุ, เกี่ยวกับหนังสือเก่า ๆ หรือที่หายาก. -antiquarianism n.
apiarian(เอพิแอ'เรียน) adj. เกี่ยวกับผึ้งหรือการเลี้ยงผึ้ง
ascariasis(แอสคะไร'อะซิส) n. ภาวะเป็นพยาธิตัวกลมจำพวก Ascaris เช่น พยาธิเส้นด้ายพยาธิเข็มหมุด (infestation with ascarids)

English-Thai: Nontri Dictionary
agrarian(adj) เกี่ยวกับไร่นา,เกี่ยวกับที่ดิน,เกี่ยวกับชาวนา
antiquarian(adj) เก่าแก่,โบราณ,เก่าลายคราม
antiquarian(n) นักสะสมโบราณวัตถุ
authoritarian(adj) เกี่ยวกับอำนาจเผด็จการ,เกี่ยวกับอำนาจเบ็ดเสร็จ
barbarian(n) คนป่า,คนเถื่อน,อนารยชน
commissariat(n) กองพลาธิการ,กองเสบียง,กองเกียกกาย
grammarian(n) นักไวยากรณ์
humanitarian(adj) มีมนุษยธรรม,ใจบุญ,มีเมตตา
humanitarian(n) ผู้มีมนุษยธรรม,คนใจบุญ
invariable(adj) ไม่เปลี่ยนแปลง,สม่ำเสมอ,นิจสิน,คงที่,ถาวร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arias-Stella Phenomenonไอริแอส-สเตลล่าฟีโนมีนอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mine sings arias spouts poetry, proofsท้องฉันร้องเป็นเพลงย่ะ.. ท่องกลอนก็ได้ Saving Face (2004)
It's an aria from L'Elisir d'Amore by Donizetti.เพลงจาก เลลิเซ่ ดามัวร์ ของโดนิเซตติ Everybody Has a Little Secret (2004)
It has some beautiful arias on it.ในนั้นมีเพลงเพราะๆด้วย Match Point (2005)
Sir, what abort recommendation is Aria talking about?ท่านค่ะ อาเรียพูดถึงคำแนะนำให้ล้มเลิก มันคืออะไรค่ะ? Eagle Eye (2008)
Aria tried to stop us.อาเรียพยายามหยุดเรา Eagle Eye (2008)
The Aria project has been decommissioned and all those involved rotated to other assignments.โครงการอาเรียได้ถูกยกเลิก ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ถูกสับเปลี่ยนไปทำหน้าที่อื่น Eagle Eye (2008)
I woke up this morning to him singing an aria from Pagliacci.ผมตื่นขึ้นมาเมื่อเช้า มาฟังเสียงนายร้องโอเปร่า ทำนองเสียงตัวตลก Fracture (2009)
You and aria are so much alike.คุณกับอเรียเหมือนกันมากๆ Pilot (2010)
Why didn't you tell me aria was back?ทำไมลูกถึงไม่บอกแม่ว่าอเรียกลับมาแล้ว Pilot (2010)
Aria and hanna.อาเรียและฮานน่า Pilot (2010)
I stayed up all night singing the clown's aria from Pagliacci to a lima bean sprout.ฉันร้องเพลงโอเปร่าพาลีอาคชี่ ให้ถั่วงอกไลมาฟังทั้งคืน The Pants Alternative (2010)
Aria montgomery, Spencer hastings,อาเรีย มอนต์โกเมอรี่ สเปนเซอร์ เฮสติ้งส์ The Jenna Thing (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ariaThe Ariake Sea is one of the biggest tidelands in Japan.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมังสวิรัติ[āhān mangsawirat] (n, exp) EN: vegetarian food  FR: cuisine végétarienne [f] ; nourriture végétarienne [f] ; alimentation végétarienne [f]
อรรถศาสตร์[atthasāt] (n) EN: utilitarianism
ใบทะเบียนสมรส[bai thabīen somrot] (n, exp) EN: marriage certificate  FR: certificat de mariage [m]
บรรณารักษ์[bannārak] (n) EN: librarian  FR: bibliothécaire [m, f]
บาศ[bāt] (n) EN: lasso ; lariat ; noose  FR: lasso [m]
บ่วง[būang] (n) EN: loose ; noose ; lasso ; lariat  FR: boucle [f] ; lasso [m] ; lacet [m]
ชั้นกรรมาชีพ[chan kammāchīp] (n, exp) EN: proletariat  FR: classe ouvrière [f] ; prolétariat [m]
เชือกบาศ[cheūakbāt] (n) EN: lasso ; lariat ; noose  FR: lasso [m]
ชนชั้นกรรมาชีพ[chonchan kammāchīp] (n, exp) EN: working class ; proletariat  FR: classe ouvrière [f] ; prolétariat [m] ; classe laborieuse [f]
ดาวแปรแสง[dāo praē saēng] (n, exp) EN: variable star  FR: étoile variable [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARIA AA1 R IY0 AH0
ARIAS AA1 R IY0 AH0 Z
ARIAN AE1 R IY0 AH0 N
ARIANA AA0 R IY0 AE1 N AH0
ARIANE EH2 R IY0 AE1 N
ARIANNA AA0 R IY0 AE1 N AH0
ARIAS'S AA1 R IY0 AH0 S IH0 Z
ARIADNE EH2 R IY0 AE1 D N IY0
ARIANISM AE1 R IY0 AH0 N IH2 Z AH0 M
ARIANNA'S AA0 R IY0 AE1 N AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aria (n) ˈaːrɪəʳ (aa1 r i@)
arias (n) ˈaːrɪəʳz (aa1 r i@ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咏叹调[yǒng tàn diào, ㄩㄥˇ ㄊㄢˋ ㄉㄧㄠˋ, / 調] aria, #66,612 [Add to Longdo]
阿丽亚娜[Ā lì yà nà, ㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄋㄚˋ, / ] Ariane, French space rocket, #83,737 [Add to Longdo]
亚利安娜[Yà lì ān nà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄢ ㄋㄚˋ, / ] Ariane (French space rocket) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
2変量補間[にへんりょうほかん, nihenryouhokan] (n) {comp} bivariable interpolation [Add to Longdo]
hoge[ほげ, hoge] (n) {comp} foobar-style name for a dummy variable [Add to Longdo]
ありあり[ariari] (adj-f,adv-to) (on-mim) distinct; clear; vivid [Add to Longdo]
ありんす[arinsu] (exp) variation of "arimasu" used by the prostitutes of the Yoshiwara red light district in the Edo period [Add to Longdo]
おばたりあん[obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion) [Add to Longdo]
お変わりありませんか[おかわりありませんか, okawariarimasenka] (exp) (pol) how have (you) been? (gen. used after some time apart); lit [Add to Longdo]
かぎ針編み;鉤針編み;鉤針編[かぎばりあみ, kagibariami] (n) crochet [Add to Longdo]
きかっけ[kikakke] (n) (variant form of 切っ掛け) (See きっかけ) chance; start; cue; excuse; motive; impetus; occasion [Add to Longdo]
この度は大変お世話になりありがとうございました;このたびは大変お世話になりありがとうございました[このたびはたいへんおせわになりありがとうございました, konotabihataihen'osewaninariarigatougozaimashita] (exp) thank you for all your hard work [Add to Longdo]
さっき[sakki] (n) (variant of 先 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
アナログ変数[アナログへんすう, anarogu hensuu] analog variable [Add to Longdo]
キー割当[キーわりあて, ki-wariate] key assignments [Add to Longdo]
キャリアコード[きゃりあこーど, kyariako-do] carrier code [Add to Longdo]
キャリアサイド[きゃりあさいど, kyariasaido] carrier-side [Add to Longdo]
キャリアセンス[きゃりあせんす, kyariasensu] carrier sense [Add to Longdo]
キャリア検出[キャリアけんしゅつ, kyaria kenshutsu] carrier detect [Add to Longdo]
キャリア検地[きゃりあけんち, kyariakenchi] carrier sense [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  aria
      n 1: an elaborate song for solo voice

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top