ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apprises

AH0 P R AY1 Z IH0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apprises-, *apprises*, apprise
CMU English Pronouncing Dictionary
APPRISES AH0 P R AY1 Z IH0 Z
APPRISE AH0 P R AY1 Z
APPRISED AH0 P R AY1 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apprises (v) ˈəprˈaɪzɪz (@1 p r ai1 z i z)
apprise (v) ˈəprˈaɪz (@1 p r ai1 z)
apprised (v) ˈəprˈaɪzd (@1 p r ai1 z d)
apprising (v) ˈəprˈaɪzɪŋ (@1 p r ai1 z i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apprise(vt) แจ้งข่าว, Syn. notify, inform, apprize
apprize(vt) แจ้งข่าว, Syn. notify, inform, apprise
apprise of(phrv) ได้รับแจ้งเรื่องเกี่ยวกับ (ปกติใช้ passive voice), See also: ได้รับการบอกกล่าวเรื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apprise(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform, notify, tell
apprize(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform, notify, tell

English-Thai: Nontri Dictionary
apprise(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว
apprize(vt) บอก,รายงาน,แจ้งข่าว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
appriHe should be apprised of our intentions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บอกกล่าว(v) notify, See also: apprise, inform, announce to, Syn. บอก, แจ้ง, Example: ก่อนอื่นต้องขอบอกกล่าวกันว่าหนังสือเล่มนี้มิใช่เรื่องที่เขียนขึ้นเองโดยที่ไม่ได้รู้ข้อเท็จจริง, Thai Definition: บอกให้ผู้อื่นเป็นพยานรับรู้ไว้
บอกเล่า(v) tell, See also: inform, notify, announce to, apprise, Syn. ชี้แจง, บรรยาย, บอก, เล่า, สาธยาย, Example: ระหว่างการประชุม ตัวแทนเพื่อนชาวเขมรได้บอกเล่าถึงสภาพความเป็นอยู่ และปัญหาของชาวเขมรในค่ายอพยพ
บอกเล่าเก้าสิบ(v) inform, See also: notify, apprise, announce to, Syn. บอกเล่า, บอก, Example: ท่านได้บอกเล่าเก้าสิบให้ทราบกันทั่วไป, Thai Definition: บอกกล่าวให้รู้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกกล่าว[bøkklāo] (v) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to  FR: informer ; aviser
เชื่อง[cheūang] (x) EN: tame ; domesticated ; docile ; gentle  FR: apprivoisé ; domestiqué
ได้รับทราบว่า[dāirap sāp wā] (v, exp) EN: have learned that ; understand that  FR: avoir appris que
ฝึกให้เชื่อง[feuk hai cheūang] (v, exp) FR: apprivoiser
เรียนรู้[rīenrū] (adj) FR: appris ; su
ทำให้เชื่อง[thamhai cheūang] (v, exp) EN: tame  FR: apprivoiser ; domestiquer

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benachrichtigung {f}apprisement [Add to Longdo]
Klinke {f}; Schnappriegel {m}; Schnappschloss {n}latch [Add to Longdo]
baufällig; verkommen; marode; klapprig; wacklig; wackelig {adj}ramshackle [Add to Longdo]
benachrichtigen | benachrichtigend | benachrichtigt | benachrichtigtto apprise | apprising | apprises | apprised [Add to Longdo]
schmächtig; klapprig {adj}weedy [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top