ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appointee

AH0 P OY0 N T IY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appointee-, *appointee*
Possible hiragana form: あっぽいんてえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appointee(n) ผู้ได้รับการแต่งตั้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appointee(อะพอย'ที) n. ผู้ได้รับการแต่งตั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appointee, politicalผู้ได้รับแต่งตั้งทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
APPOINTEE AH0 P OY0 N T IY1
APPOINTEE AH0 P OY1 N T IY0
APPOINTEES AH0 P OY0 N T IY1 Z
APPOINTEES AH0 P OY1 N T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appointee (n) ˈəpɔɪntˈiː (@1 p oi n t ii1)
appointees (n) ˈəpɔɪntˈiːz (@1 p oi n t ii1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
勅任官[ちょくにんかん, chokuninkan] (n) imperial appointee [Add to Longdo]
被任命者[ひにんめいしゃ, hininmeisha] (n) appointee; nominee [Add to Longdo]
落下傘候補[らっかさんこうほ, rakkasankouho] (n) party appointee in a safe constituency; parachute candidate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appointee
   n 1: an official who is appointed
   2: a person who is appointed to a job or position [syn:
     {appointee}, {appointment}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top