ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ants

AE1 N T S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ants-, *ants*, ant
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antsy(sl) กระสับกระส่าย, See also: ประหม่า, วิตกกังวล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assistantship(อะซิส'เทินทฺชิพ) n. ทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อช่วยศาสตราจารย์ ทำงาน
pants(แพนทฺซฺ) n.,pl. กางเกง
pantsuit(แพนท'ซูท) n. ชุดสตรีที่ประกอบด้วยเสื้อและกางเกง, Syn. pant suit, pants suit
underpants(อัน'เดอะแพนทซ) n.,pl. กางเกงชั้นใน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antsมด [TU Subject Heading]
Antsมด [การแพทย์]
Ants, Blackมดตะนอย [การแพทย์]
Ants, Carpenterมดที่อาศัยอยู่ในเนื้อไม้ [การแพทย์]
Ants, Fireมดคันไฟ, มดแดงไฟ [การแพทย์]
Ants, Pavementมดดำ [การแพทย์]
Ants, Pharaohมดเดียด [การแพทย์]
Ants, Sugarมดน้ำหวาน [การแพทย์]
Ants, Velvetมดขนปก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
antsA grasshopper and many ants lived in a field.
antsAnts are swarming around the sugar.
antsAnts have a well-organized society.
antsAnts work away during summer.
antsDon't think little of the ants' lives.
antsHe has ants in his pants.
antsHe tried to get rid of the ants.
antsThe area around the melting ice cream was crawling with ants.
antsThe cake was alive with ants.
antsThe children were working like so many ants.
antsThe lonely man derives pleasure from observing ants.
antsThere was an army of ants at the cake.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรควบ[aksøn khūap] (n, exp) EN: consonant cluster ; compound consonants  FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
อักษรเสียงต่ำ[aksøn sīeng tam] (n, exp) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant  FR: consonne basse [f]
อักษรต่ำ[aksøn tam] (n, exp) EN: low-tone consonants ; low-class letters ; low consonant  FR: consonne basse [f]
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite  FR: élite bureaucratique [f] ; nomenklatura [f] ; aristocratie [f]
อำมาตยาธิปไตย = อมาตยาธิปไตย[ammāttayāthippatai = ammāttayāthipatai = amāttayāthippatai] (n, exp) EN: bureaucratic polity ; government by bureaucracy ; government by civil servants
อนุบาล[anubān] (n) EN: nursing school ; kindergarten  FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
บุตรธิดา[but-thidā] (n) EN: children ; son and daughter  FR: enfants [mpl]
เชือก[cheūak] (n) EN: [classifier : domesticated elephants]  FR: [classificateur : éléphants domestiques]
ชิ้น[chin] (n) EN: [classifier : pieces of items (dentures ...); pieces of food (cakes, pastries, croissants, meats, fruits, vegetables ...); pieces of cloths]  FR: [classificateur : morceaux ou tranches quelconques (gâteaux, pâtisseries, croissants, viande) ; prothèses dentaires ...]
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี[dek āyu tam kwā sip-søng pī] (xp) EN: children younger than 12  FR: les enfants de moins de 12 ans

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTS AE1 N T S
ANTSY AE1 N T S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ants (n) ˈænts (a1 n t s)

French-Thai: Longdo Dictionary
foyer d'étudiants(n) |m| หอพักนักศึกษา, Syn. la cité universitaire

Japanese-English: EDICT Dictionary
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
せん断強さ;剪断強さ[せんだんつよさ, sendantsuyosa] (n) shear strength [Add to Longdo]
ひどい仕打ち;酷い仕打ち[ひどいしうち, hidoishiuchi] (exp) (See 仕打ち) cruel treatment; raw deal; kick in the pants [Add to Longdo]
もっこり[mokkori] (vs,adv-to,adv) (1) (on-mim) bulge in a pocket or clothing; (2) "tent" an erection makes against pants or bedsheets [Add to Longdo]
もんぺ[monpe] (n) women's work pants [Add to Longdo]
アーバンツイル[a-bantsuiru] (n) urban twill (fabric) [Add to Longdo]
アイセック[aisekku] (n) L'Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commercial; AIESEC [Add to Longdo]
アオイ目[アオイもく, aoi moku] (n) Malvales (order of plants) [Add to Longdo]
アクサンスィルコンフレックス;アクサンシルコンフレックス;アクサンツルコンフレックス(ik)[akusansuirukonfurekkusu ; akusanshirukonfurekkusu ; akusantsurukonfurekkusu (ik)] (n) (See 曲折アクセント) circumflex accent (fre [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクサンツルコンフレックス[あくさんつるこんふれっくす, akusantsurukonfurekkusu] circumflex(^) [Add to Longdo]
プロセス間通信[プロセスかんつうしん, purosesu kantsuushin] InterProcess Communication [Add to Longdo]
個人間通信[こじんかんつうしん, kojinkantsuushin] interpersonal communication [Add to Longdo]
車々間通信[しゃしゃかんつうしん, shashakantsuushin] IVC, intervehicle communication [Add to Longdo]
ワンツースリー[わんつーすりー, wantsu-suri-] 1-2-3 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top