ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antiviral

AE2 N T IY0 V AY1 R AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antiviral-, *antiviral*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antiviral(แอนทีไว' รัล) adj., n. ซึ่งต้านเชื้อไวรัส, ยาต้านเชื้อไวรัส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antiviral Activityฤทธิ์ต้านไวรัส [การแพทย์]
Antiviral agentsสารต้านไวรัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Antiviral agentsสารต้านไวรัส [TU Subject Heading]
Antiviral Agentsสารต้านไวรัส, ยารักษาโรคไวรัส [การแพทย์]
Antiviral Drugsยาต้านไวรัส, ยารักษาโรคไวรัส [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTIVIRAL AE2 N T IY0 V AY1 R AH0 L

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抗病毒[kàng bìng dú, ㄎㄤˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ, ] antiviral [Add to Longdo]
抗病毒药[kàng bìng dú yào, ㄎㄤˋ ㄅㄧㄥˋ ㄉㄨˊ ㄧㄠˋ, / ] antivirals [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
antiviral {adj} [med.]antiviral [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
抗ウイルス剤[こうウイルスざい, kou uirusu zai] (n) antiviral [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antiviral
   adj 1: inhibiting or stopping the growth and reproduction of
       viruses
   n 1: any drug that destroys viruses [syn: {antiviral},
      {antiviral agent}, {antiviral drug}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top