ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antics

AE1 N T IH0 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antics-, *antics*, antic
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antics(แอน' ทิคซฺ) n. ลักษณะ (พฤติกรรม ที่แปลกหรือพิกล)
semantics(ซีแมน'ทิคซฺ) n. การศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคำ,การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงความหมายของคำ,การศึกษาเกี่ยวกับความหมายและสัญลักษณ์., See also: semanticist n. semantician n.

English-Thai: Nontri Dictionary
antics(n) การแสดงกล,การแสดงตลก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Spencer, your antics have always been a little... let's say unorthodox.คุณสเปนเชอร์ การแสดงตลกของคุณมักจะมีเล็กน้อย... เรียกว่านอกรีตแล้วกัน 65 Million Years Off (2007)
And your offscreen antics in the tabloidsแล้วภาพหลุดคุณในแทบลอยด์ The Ten (2007)
I understand you're, um, upset by Maureen's manipulations, but Trip was completely in the dark about her antics with that river rescue.ผมเข้าใจคุณ,อืม,อารมณ์เสียกับการจัดการของมัวรีน แต่ทริปจัดการเสร็จแล้วเมื่อคืน เกี่ยวกับการเล่นตลกที่ไปช่วยคนตกน้ำ Rhodes to Perdition (2011)
Nah. I was telling Jenny about Javi's antics last night...เปล่า ผมคุยกับเจนนี่ เรื่องตลกของจาวี่ Til Death Do Us Part (2012)
Epic, as in I'll have to contend with Jason's antics all weekend?งั้นเหรอ หมายถึง... ต้องอยู่ในกระท่อมของเจสันตลอดเนี่ยนะ Urge (2016)
Well, we were worried about the kind of antics that Irving might get up to with an audience of 12.ดีที่เรากำลังกังวลเกี่ยวกับชนิด ของการแสดงตลก เออร์วิงที่อาจได้รับถึงที่มีผู้ชม 12 Denial (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถศาสตร์[atthasāt] (n) EN: semantics  FR: sémantqiue [f]
ระบบวจีวิภาค[rabop wajīwiphāk] (n, exp) EN: semantics  FR: sémantique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTICS AE1 N T IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antics (n) ˈæntɪks (a1 n t i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
セマンティクス;セマンティックス[semanteikusu ; semanteikkusu] (n) semantics [Add to Longdo]
データ意味論[データいみろん, de-ta imiron] (n) {comp} data semantics [Add to Longdo]
意味原理[いみげんり, imigenri] (n) {ling} semantics principle [Add to Longdo]
意味論[いみろん, imiron] (n) {ling} semantics; the study of meaning [Add to Longdo]
一般意味論[いっぱんいみろん, ippan'imiron] (n) general semantics [Add to Longdo]
状況意味論[じょうきょういみろん, joukyouimiron] (n) {ling} situation semantics [Add to Longdo]
道化[どうけ, douke] (n,vs) antics; buffoonery; clowning [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ意味論[データいみろん, de-ta imiron] data semantics [Add to Longdo]
意味[いみ, imi] semantics, meaning, significance [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top