ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anteroom

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anteroom-, *anteroom*
Possible hiragana form: あんてろおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anteroom(n) ห้องเล็กที่อยู่ด้านหน้าห้องใหญ่, See also: ห้องที่นำไปสู่ห้องที่ใหญ่กว่า มักใช้สำหรับนั่งรอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anteroom(แอน' ทีรูม) n. ห้องนอกสำหรับนั่งคอย, Syn. foyer

English-Thai: Nontri Dictionary
anteroom(n) ห้องเฉลียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anteroomห้องพักรอ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anteroomThere is an anteroom adjoining the library.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anteroom (n) ˈæntɪrum (a1 n t i r u m)
anterooms (n) ˈæntɪrumz (a1 n t i r u m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄り付き[よりつき, yoritsuki] (n) opening session; anteroom [Add to Longdo]
控えの間[ひかえのま, hikaenoma] (n) anteroom; antechamber [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anteroom
   n 1: a large entrance or reception room or area [syn:
      {anteroom}, {antechamber}, {entrance hall}, {hall},
      {foyer}, {lobby}, {vestibule}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top