ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anterior

AE0 N T IH1 R IY0 ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anterior-, *anterior*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anterior(adj) ก่อน, See also: เกิดขึ้นก่อน, Syn. previous, earlier
anterior(adj) ซึ่งอยู่ข้างหน้า, See also: อยู่ตำแหน่งข้างหน้า, Syn. forward, fore, front, Ant. backward
anteriorly(adv) ก่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anterior(แอนที' เรีย) adj. ก่อน, ข้างหน้า, ล่วงหน้า, ตำแหน่งหน้า, Syn. fore

English-Thai: Nontri Dictionary
anterior(adj) ข้างหน้า,ก่อน,หน้า,ล่วงหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anterior-หน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior-หน้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anterior borderขอบด้านหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior brachial regionบริเวณต้นแขนด้านหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior chamberห้องหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior cubital regionบริเวณแอ่งแขนพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior embryotoxon; arcus juvenilisเส้นขอบกระจกตาวัยเด็ก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior fontanel; fontanelle, anterior; space, bregmaticขม่อมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior fontanelle; fontanel, anterior; space, bregmaticขม่อมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anterior guidance; anterior guide; incisal guid ance; incisal guidance; incisal guideแนวนำปลายฟันหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anteriorด้านหน้า, ส่วนหน้า, ข้างหน้า [การแพทย์]
Anterior Chamberห้องหน้าลูกตา; ช่องหน้าลูกตา; ตา, ห้องด้านหน้า; ช่องหน้าของตา; ช่องหน้าม่านตา [การแพทย์]
Anterior Chamber Angleมุมช่องหน้าของตา, มุมของช่องหน้าม่านตา [การแพทย์]
Anterior Chamber, Shallowช่องหน้าม่านตาตื้น [การแพทย์]
Anterior Compartment Syndromeกลุ่มอาการแอนทีเรีย คอมพาตเมนต์, กลุ่มอาการแอนทีเรีย คอมพาร์ตเมนท์ [การแพทย์]
Anterior cruciate ligamentเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า [TU Subject Heading]
Anterior Drawer Signการตรวจพบโดยการดึงขาใต้เข่ามาข้างหน้า [การแพทย์]
Anterior Hornเซลล์ส่งความรู้สึกทางด้านหน้า [การแพทย์]
Anterior Horn Cellsแอนทีเรียร์ฮอร์นเซลล์, เซลล์ในแอนทีเรียฮอน, แอนทีเรียฮอร์นเซลล์ [การแพทย์]
Anterior Layerแผ่นหน้า [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTERIOR AE0 N T IH1 R IY0 ER0
ANTERIORMOST AE0 N T IH1 R IY0 ER0 M OW2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anterior (j) ˈæntˈɪəʳrɪəʳr (a1 n t i@1 r i@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前房角[qián fáng jiǎo, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤˊ ㄐㄧㄠˇ, ] anterior chamber (the front chamber of the eye), #93,719 [Add to Longdo]
前部皮层下损伤[qián bù pí céng xià sǔn shāng, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄆㄧˊ ㄘㄥˊ ㄒㄧㄚˋ ㄙㄨㄣˇ ㄕㄤ, / ] anterior subcortical lesions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
運動皮質[うんどうひしつ, undouhishitsu] (n) motor cortex (area of the brain just anterior to the central sulcus responsible for controlling voluntary muscle activity) [Add to Longdo]
乾燥性前鼻炎[かんそうせいぜんびえん, kansouseizenbien] (n) rhinitis sicca anterior [Add to Longdo]
前室[ぜんしつ, zenshitsu] (n) (1) front room; front parlor; lobby; anticum; (2) anterior ventricle [Add to Longdo]
前層[ぜんそう, zensou] (n) {math} presheaf; anterior layer [Add to Longdo]
前側[まえがわ, maegawa] (n) front side; anterior [Add to Longdo]
前帯状回[ぜんたいじょうかい, zentaijoukai] (n) anterior cingulate gyrus [Add to Longdo]
前帯状回皮質[ぜんたいじょうかいひしつ, zentaijoukaihishitsu] (n) anterior cingulate cortex [Add to Longdo]
前嚢[ぜんのう, zennou] (n) anterior capsule (ophthalmology) [Add to Longdo]
前房[ぜんぼう, zenbou] (n) anterior chamber (of the eyes) [Add to Longdo]
前葉[ぜんよう, zenyou] (n) (1) preceding page; (2) (See 脳下垂体) anterior pituitary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anterior
   adj 1: of or near the head end or toward the front plane of a
       body [ant: {posterior}]
   2: earlier in time [syn: {anterior}, {prior(a)}]
   n 1: a tooth situated at the front of the mouth; "his
      malocclusion was caused by malposed anteriors" [syn: {front
      tooth}, {anterior}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top