ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antenatal

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antenatal-, *antenatal*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antenatal(แอนทีเน' เทิล) adj. ก่อนเกิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antenatalก่อนเกิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antenatal Careการให้บริการมารดาก่อนคลอด, การดูแลก่อนคลอด, การดูแลระหว่างการตั้งครรภ์, การดูแลผู้ตั้งครรภ์, การดูแลในระยะก่อนคลอด [การแพทย์]
Antenatal Factorsปัจจัยก่อนคลอด [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antenatal (j) ˌæntɪnˈɛɪtl (a2 n t i n ei1 t l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
胎教[たいきょう, taikyou] (n) prenatal care; antenatal training [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antenatal
   adj 1: occurring or existing before birth; "the prenatal
       period"; "antenatal care" [syn: {prenatal}, {antenatal},
       {antepartum}] [ant: {perinatal}, {postnatal},
       {postpartum}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top