ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antacid

AE0 N T AE1 S AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antacid-, *antacid*, antaci
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antacid(n) สารลดกรด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antacid(แอนแทส' ซิด) n. ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร. -adj. ซึ่งลดกรดในกระเพาะอาหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
antacidยาลดกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Antacidsยาลดกรด, ยาลดกรดกระเพาะอาหาร [การแพทย์]
Antacids, Alkalineยาลดกรด, ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร [การแพทย์]
Antacids, Colloidalยาลดกรดประเภทคล้ายกาว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Actually, my doctor said antacid is safe to take.หมอฉันบอกว่ายาลดกรดไม่เป็นอันตราย Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาแก้ท้องเฟ้อ[yā kaē thøng foē] (n) EN: antacid  FR: médicament alcalin [n] ; antiacide [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANTACID AE0 N T AE1 S AH0 D
ANTACIDS AE0 N T AE1 S AH0 D Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
制酸薬[せいさんやく, seisanyaku] (n) gastric antacid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antacid
   adj 1: acting to neutralize acid (especially in the stomach)
   n 1: an agent that counteracts or neutralizes acidity
      (especially in the stomach) [syn: {antacid}, {gastric
      antacid}, {alkalizer}, {alkaliser}, {antiacid}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top