ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

angrily

AE1 NG G R AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angrily-, *angrily*, angry
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angrily(adv) อย่างโกรธเคือง, See also: อย่างโกรธแค้น, Syn. irately, savagely, heatedly, Ant. calmly, softly, quietly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angrily(แอง' กริลี) adv. ด้วยความโกรธ, Syn. wrathfully

English-Thai: Nontri Dictionary
angrily(adv) อย่างโกรธ,อย่างฉุนเฉียว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
( angrily ) I see you!ฉันเห็นนะ! The Jenna Thing (2010)
Angrily condemning today's assassination, by American intelligence officer Evelyn Salt.รู้สึกเศร้าโศกจากเหตุลอบสังหารที่เป็นฝีมือของสายลับอเมริกา เอวาลีน ซอลท์ Salt (2010)
He's a low-level gun-runner who angrily crossed paths with Doyle.เขาเป็นคนขายปืนรายย่อยที่ขัดผลประโยชน์กับดอยล์ It Takes a Village (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
angrilyHe angrily rattled the locked door.
angrilyHe angrily tore up the letter from her.
angrilyHe looked at her angrily.
angrilyHe turned angrily on his accusers.
angrilyLet me alone, she said angrily.
angrilyShe looked me angrily in the face.
angrilyShe rang off angrily.
angrily"That's the one problem", he said angrily.
angrilyThe actress tore up her contract angrily.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกรี้ยว(adv) angrily, See also: indignantly, wrathfully, irefully, furiously, Syn. โกรธเกรี้ยว, โกรธ, Example: ผมจากโนรีมาอย่างโกรธเกรี้ยว ในวันนั้นผมคิดว่าผมจะไม่ไปหาเธออีกแล้ว, Thai Definition: อาการที่แสดงความโกรธอย่างยิ่ง
ฟัดเฟียด(adv) angrily, Syn. กระฟัดกระเฟียด, Example: อย่ามาทำท่าทางฟัดเฟียดใส่แม่นะไม่อย่างนั้นจะโดนไม้เรียวแน่ๆ, Thai Definition: อาการที่ทำโกรธสะบัดฮึดฮัดเพราะไม่พอใจ
เป็นฟืนเป็นไฟ(adv) furiously, See also: angrily, fiercely, Syn. รุนแรง, พลุ่งพล่าน, เต็มที่, มาก, Example: ถ้าถูกล้อเลียนเขาจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟทันที, Thai Definition: โกรธฉุนเฉียว
ตะปัดตะป่อง(adv) angrily, See also: peevishly, resentfully, Syn. สะบัดสะบิ้ง, แสนงอน, ตุปัดตุป่อง, Example: เธอโกรธเขาเลยเดินตะปัดตะป่องกลับบ้าน
ตาขุ่นตาเขียว(adv) angrily, See also: resentfully, furiously, with anger, Syn. โกรธจัด, Example: เธอมองเขาตาขุ่นตาเขียวหลังจากรอเขานาน 2 ชั่วโมง, Thai Definition: แสดงอาการโกรธจัด, แสดงอาการไม่พอใจอย่างมาก
ตาขวาง(adv) resentfully, See also: angrily, infuriatingly, Example: พ่อยืนตาขวางเมื่อเห็นชายหนุ่มมาส่งลูกสาวหน้าบ้าน, Thai Definition: อย่างขุ่นเคือง, อย่างไม่พอใจ
ตะปัดตะป่อง(adv) angrily, See also: peevishly, resentfully, Syn. สะบัดสะบิ้ง, แสนงอน, ตุปัดตุป่อง, Example: เธอโกรธเขาเลยเดินตะปัดตะป่องกลับบ้าน
ตาขวาง(adv) resentfully, See also: angrily, infuriatingly, Example: พ่อยืนตาขวางเมื่อเห็นชายหนุ่มมาส่งลูกสาวหน้าบ้าน, Thai Definition: อย่างขุ่นเคือง, อย่างไม่พอใจ
ตาขุ่นตาเขียว(adv) angrily, See also: resentfully, furiously, with anger, Syn. โกรธจัด, Example: เธอมองเขาตาขุ่นตาเขียวหลังจากรอเขานาน 2 ชั่วโมง, Thai Definition: แสดงอาการโกรธจัด, แสดงอาการไม่พอใจอย่างมาก

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGRILY AE1 NG G R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angrily (a) ˈængrəliː (a1 n g r @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
けんつくを食わせる;剣突を食わせる[けんつくをくわせる, kentsukuwokuwaseru] (exp,v1) to angrily reject; to snub; to give a person a good scolding; to give a person a rap on the knuckles [Add to Longdo]
ぷりぷりして[puripurishite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff [Add to Longdo]
ぷんと[punto] (adv,vs) (on-mim) crossly; angrily [Add to Longdo]
ぷんぷんして[punpunshite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff [Add to Longdo]
むっと(P);むうっと;ムッと[mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P) [Add to Longdo]
プリプリ;ぷりぷり;ぶりぶり[puripuri ; puripuri ; buriburi] (adv,n,vs) (1) (on-mim) angrily; in a huff; in anger; (2) high on marijuana; (3) (プリプリ, ぷりぷり only) tender (to chew) [Add to Longdo]
目に角を立てる[めにかどをたてる, menikadowotateru] (exp,v1) to look angrily at; to look with anger in one's eyes [Add to Longdo]
目角を立てる[めかどをたてる, mekadowotateru] (exp,v1) to look angrily at; to look with anger in one's eyes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  angrily
      adv 1: with anger; "he angrily denied the accusation"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top