ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

angles

AE1 NG G AH0 L Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angles-, *angles*, angle
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angles(แอง' เกลซ) n., pl. ชาวเผ่าเอยรมันเผ่าหนึ่ง (a west Germanic people)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anglesiteแองกลีไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anglesI'd like to make a collect call to Los Angles.
anglesThere lines meet at right angles.
anglesThese two lines are at right angles.
anglesThese two lines cut across each other at right angles.
anglesThe sum of all the angles in a triangle equals 180 degrees.
anglesThe two lines cross each other at right angles.
anglesThis means that houses are starting to sink, roads are breaking up and lamp-posts are leaning at crazy angles.
anglesWe considered the problem from all angles.
anglesWe investigated the matter from all angles.
anglesWe should approach this problem from different angles.
anglesYou must view the matter from different angles.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีมุม 4 มุม[mī mum sī mum] (n, exp) FR: avoir quatre angles ; posséder quatre angles
มุมประชิด[mum prachit] (n, exp) EN: adjacent angle ; supplementary angles  FR: angle adjacent [m]
มุมประกอบ[mum prakøp] (n, exp) EN: complementary angles  FR: angles complémentaires [mpl]
มุมประกอบสองมุมฉาก[mum prakøp søng mumchāk] (n, exp) EN: supplementary angles  FR: angles supplémentaires [mpl]
มุมที่สมนัยกัน[mum thī somnai kan] (n, exp) EN: corresponding angles
มุมตรงข้ามในแนวดิ่ง[mum trongkhām nai naēoding] (n, exp) EN: vertically opposite angles
พิจารณารอบคอบ[phijāranā røpkhøp] (v, exp) EN: look at something from every angle  FR: étudier sous tous les angles
รูปสามเหลี่ยมคล้าย[rūp sāmlīem khlāi] (n, exp) EN: similar triangles
รูปสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ[rūp sāmlīem thaokan thuk prakān] (n, exp) EN: congruent triangles

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGLES AE1 NG G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angles (v) ˈæŋglz (a1 ng g l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
共役角[きょうやくかく, kyouyakukaku] (n) conjugate angles [Add to Longdo]
曲尺;矩尺[かねじゃく;きょくしゃく(曲尺), kanejaku ; kyokushaku ( kyoku shaku )] (n) (1) carpenter's square (for checking angles); (2) common shaku (unit of distance; approx. 30.3 cm) [Add to Longdo]
錯角[さっかく, sakkaku] (n) alternate interior angles [Add to Longdo]
三角定規[さんかくじょうぎ, sankakujougi] (n) triangles (used in mechanical drawing); set square [Add to Longdo]
水煙;水烟[みずけむり;すいえん, mizukemuri ; suien] (n) (1) mist over a body of water; spray; (2) (すいえん only) suien (four decorative metal plates joined at right angles forming part of a pagoda finial) [Add to Longdo]
対頂角[たいちょうかく, taichoukaku] (n) vertical angles; vertically opposite angles [Add to Longdo]
等角[とうかく, toukaku] (n,adj-no) equal angles [Add to Longdo]
同位角[どういかく, douikaku] (n) {math} corresponding angles [Add to Longdo]
八方美人[はっぽうびじん, happoubijin] (n) one who is affable to everybody; a flunky; person beautiful from all angles; everybody's friend; person who shows people what they want to see [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top