ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

angled

AE1 NG G AH0 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angled-, *angled*, angl, angle
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angled(adj) ซึ่งมีมุม, Syn. having an angle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angled(แอง' เกิลดฺ) adj. ซึ่งมีมุม, ซึ่งเป็นมุม
newfangled(นิว'แฟง'เกิลดฺ) adj. เป็นชนิดใหม่,เป็นแฟชั่นใหม่,ชอบของใหม่,ชอบแฟชั่นใหม่., See also: newfangledness n.
sharp-angled(-แองเกิลดฺ) adj. มุมแหลม
star-spangled bannern. ธงชาติอเมริกัน,เพลงชาติอเมริกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
newfangled(adj) เป็นแบบใหม่,เป็นของใหม่,เป็นแฟชั่นใหม่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angled Loofahบวบเหลี่ยม [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวบเหลี่ยม[būap līem] (n, exp) EN: sponge gourd ; Angled Gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka
นกแซงแซวหงอนขน[nok saēng-saēo ngøn khon] (n, exp) EN: Spangled Drongo ; Hair-crested Drongo  FR: Drongo à crinière [m] ; Drongo soyeux [m]
พัลวัน[phanlawan] (adv) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly  FR: confusément ; dans le désordre
ผีเสื้อหนอนพุทราเซลล์ขีด[phīseūa nøn phutsā sel khīt] (n, exp) EN: Angled Pierrot
ผีเสื้อปีกใสจุดตาลายหัก[phīseūa pīk sai jut tā lāi hak] (n, exp) EN: Angled cyclops
ผีเสื้อสีหมากสุกปีกหัก[phīseūa sī māk suk pīk hak] (n, exp) EN: Angled Sunbeam
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก[rūp sāmlīem mumchāk] (n, exp) EN: right-angled triangle  FR: triangle rectangle [m]
รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม[rūp sāmlīem mum laēm] (n, exp) EN: acute triangle ; acute-angled triangle  FR: triangle acutangle [m] ; triangle oxygone [m]
รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน[rūp sāmlīem mum pān] (n, exp) EN: obtuse triangle ; obtuse-angled triangle  FR: triangle obtusangle [m] ; triangle ambligone [m]
สมัยใหม่[samaimai] (adj) EN: modern ; up-to-date ; new-style ; new-fashioned ; modern-day ; newfangled  FR: moderne ; actuel ; contemporain

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGLED AE1 NG G AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angled (v) ˈæŋgld (a1 ng g l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Winkelventil {n}angled valve; convertible valve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こんがらかる;こんがらがる[kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in [Add to Longdo]
ややこしい[yayakoshii] (adj-i) puzzling; tangled; complicated; complex; (P) [Add to Longdo]
角の有る;角のある[かどのある, kadonoaru] (exp) angled; angular [Add to Longdo]
巻き添え(P);巻添え(P)[まきぞえ, makizoe] (n) getting involved (entangled) in; getting mixed up in; involvement; by-blow; (P) [Add to Longdo]
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with [Add to Longdo]
交錯した[こうさくした, kousakushita] (adj-f) entangled; mingled; intricate; complicated [Add to Longdo]
絞まる[しまる, shimaru] (v5r,vi) to be strangled; to be constricted [Add to Longdo]
絞殺死体[こうさつしたい, kousatsushitai] (n) body of a strangled person [Add to Longdo]
星条旗[せいじょうき, seijouki] (n) (1) Stars and Stripes (US flag); (2) Star-Spangled Banner (US anthem); (P) [Add to Longdo]
鳥居配管[とりいはいかん, toriihaikan] (n) right-angled loop (used in plumbing); right-angled expansion pipe; torii-shaped piping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  angled
      adj 1: forming or set at an angle; "angled parking"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top