ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

angelfish

EY1 N JH AH0 L F IH2 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angelfish-, *angelfish*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angelfish(เอน' เจลฟิช) ปลาผีเสื้อที่มีหนามที่หัว มีสีสรรหลายสี

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGELFISH EY1 N JH AH0 L F IH2 SH

Japanese-English: EDICT Dictionary
アカネキンチャクダイ[akanekinchakudai] (n) orangeface angelfish (Chaetodontoplus chrysocephalus) [Add to Longdo]
アズファーエンジェル[azufa-enjieru] (n) (See アラビアンエンジェルフィッシュ) Arabian angelfish (Pomacanthus asfur) [Add to Longdo]
アデヤッコ[adeyakko] (n) yellowface angelfish (Pomacanthus xanthometopon); blueface angelfish [Add to Longdo]
アラビアンエンジェルフィッシュ;アラビアン・エンジェルフィッシュ[arabian'enjierufisshu ; arabian . enjierufisshu] (n) (See アズファーエンジェル) Arabian angelfish (Pomacanthus asfur) [Add to Longdo]
イエローイアーエンジェルフィッシュ[iero-ia-enjierufisshu] (n) yellow-ear angelfish (Apolemichthys xanthotis); Red Sea angelfish [Add to Longdo]
イエローテールエンジェルフィッシュ[iero-te-ruenjierufisshu] (n) yellowtail angelfish (Apolemichthys xanthurus); Indian yellowtail angelfish [Add to Longdo]
イナズマヤッコ;マジェスティックエンジェル[inazumayakko ; majiesuteikkuenjieru] (n) bluegirdled angelfish (Pomacanthus navarchus); majestic angelfish [Add to Longdo]
エンゼルフィシュ;エンゼルフィッシュ[enzerufishu ; enzerufisshu] (n) angelfish [Add to Longdo]
オールドウーマンエンジェルフィッシュ[o-rudou-man'enjierufisshu] (n) old woman angelfish (Pomacanthus rhomboides) [Add to Longdo]
オボロキンチャクダイ[oborokinchakudai] (n) velvet angelfish (Chaetodontoplus dimidiatus); phanthom angelfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 angelfish
   n 1: a butterfly fish of the genus Pomacanthus
   2: deep-bodied disk-shaped food fish of warmer western Atlantic
     coastal waters [syn: {spadefish}, {angelfish},
     {Chaetodipterus faber}]
   3: sharks with broad flat bodies and winglike pectoral fins but
     that swim the way sharks do [syn: {angel shark}, {angelfish},
     {Squatina squatina}, {monkfish}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top