ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

anecdotal

AE2 N IH0 K D OW1 T AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anecdotal-, *anecdotal*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anecdotal(แอน' นิโดท' เทิล) adj. เกี่ยวกับประวัติหรือเรื่องราวเล็กน้อย. -anecdotalism, anecdotalist n.

CMU English Pronouncing Dictionary
ANECDOTAL AE2 N IH0 K D OW1 T AH0 L
ANECDOTALLY AE2 N IH0 K D OW1 T AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anecdotal (j) ˌænɪkdˈoutl (a2 n i k d ou1 t l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einzelbericht {m}anecdotal report [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
逸史[いっし, isshi] (n) anecdotal history [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anecdotal
   adj 1: having the character of an anecdote; "anecdotal evidence"
   2: characterized by or given to telling anecdotes; "anecdotal
     conversation"; "an anecdotal history of jazz"; "he was at his
     anecdotic best" [syn: {anecdotic}, {anecdotal},
     {anecdotical}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top