ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

an

AE1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -an-, *an*
Possible hiragana form: あん
Longdo Dictionary ภาษา อารบิก (AR) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Anis-sak(vi) ซวยโคตรๆ

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
anorak(slang) a person who has a very strong interest, perhaps obsessive, in niche subjects. This interest may be unacknowledged or not understood by the general public
คำตรงข้าม[antonym] antonym

English-Thai: Longdo Dictionary
anaesthetist(n) วิสัญญีแพทย์, แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาชาหรือยาสลบ เช่น The anaesthetist's major role lies in providing anaesthesia during surgery., See also: anesthesiologist, Syn. anesthetist
anagram(n) การเรียงอักษรเพื่อให้เกิดคำใหม่ เช่น A large list of funny and interesting anagrams, which are words or phrases that can be reordered to form new words or phrases.
anchovy(n) ปลากะตัก เช่น Many people vow that they do not like anchovies as too many bad memories of smelly little fish on pizza have poisoned the experience for some.
anesthesiologist(n) วิสัญญีแพทย์
annual fee(n) ค่าธรรมเนียมหรือบริการรายปี
anonymous(adj) ไม่เป็นที่เปิดเผย เช่น Anonymous writers are no less accountable than any other form of writer.
anthropogenic(adj) เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องการกำเนิดและการวิวัฒนาการของมนุษย์, ที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์ เช่น The anthropogenic contribution to greenhouse gas has been established as an infinitesimally small amount., See also: anthropogenetic
anti-transpirant spray(n) สเปรย์ยับยั้งการคายน้ำ, Syn. antitranspirant spray
antibody(n, name) สารภูมิต้านทาน
ASEAN(abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
an(art) หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ), Syn. one
an(adj) หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ), Syn. one
an(prf) ไม่, See also: การปฏิเสธ, การเพิกถอน
an(prf) ต่อต้าน, See also: คัดค้าน
an(suf) เกี่ยวกับ, See also: เป็นของ
ana(prf) สู่, See also: ผ่าน, ตลอด
and(conj) จากนั้น, See also: แล้วก็, Syn. then, following this
and(conj) ดังนั้น, Syn. as a consequence, as a result
and(conj) รวมกับ, See also: รวม, Syn. plus
and(conj) และ, See also: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น, Syn. also, moreover

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anabbr. Anglo- Norman
an't(อานทฺ) = ain't (am not)
an-(คำเสริมหน้า) ซึ่งหมายถึง ไม่,ปราศจาก,ขาดแคลน, Syn. not, without
anaabbr. antinuclear antibodies
ana-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า ขึ้น,อีก, ตลอด,หลัง (up, against,again)
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.
anabas(แอน' นะแบส) n. ปลาจำพวก Anabas
anabasis(อะแนบ' บะซิสป n., (pl. -ses) การเดินแถวจากฝั่งเข้าสูบริเวณบนบกที่ลึกเข้าไป, การเคลื่อนพล (march into the interior)
anabatic(แอนนะแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับลมพัดขึ้นเชา, เลื่อนขึ้น (of an uphill wind)
anabena(แอนนะบี' นะ) n. สาหร่ายน้ำจืดจำพวก Anabaena

English-Thai: Nontri Dictionary
anachronism(n) ความผิดสมัย,ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
anaemia(n) โรคโลหิตจาง
anaesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
anaesthetic(adj) ซึ่งหมดความรู้สึก
anaesthetic(n) ยาชา,ยาสลบ
anaesthetic(n) ยาสลบ,ยาชา
anagram(n) คำที่ได้จากการสลับที่ตัวอักษร
anal(adj) เกี่ยวกับทวาร
analogous(adj) คล้ายคลึง,เหมือนกัน,อุปมาเหมือน
analogy(n) ความคล้ายคลึง,การอุปมา,การเปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anabasis; rising actionการขมวดปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anabolismกระบวนการสร้าง, แอแนบอลิซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anachorismอสถานะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anachronismการผิดกาละ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anacidity; inacidityภาวะไร้กรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaclitic-ยึดติดทางอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaclitic depressionภาวะทารกซึมเศร้าเหตุพรากแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anacoluthonความไม่สืบเนื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anacrusisอะนาครูซิส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anadiplosisการทวนคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
An Abandoned Oil or Gas Wellการสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ, Example: การสละทิ้งหลุมที่เจาะพบน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากเป็นหลุมที่ไม่มีสมรรถนะในเชิงพาณิชย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Anabatic windลมขึ้นลาดเขา [อุตุนิยมวิทยา]
Anabolicผลทางเสริมสร้าง [การแพทย์]
Anabolic Actionฤทธิ์เสริมสร้าง [การแพทย์]
Anabolic Effectฤทธิ์ในทางเสริมสร้าง, ฤทธิ์ในการเสริมสร้าง, ฤทธิ์สร้างเสริม [การแพทย์]
Anabolic Steroidsอะนาบอลิก สเตอรอยด์, สเตียรอยด์สร้างเสริม [การแพทย์]
Anabolicsฤทธิ์ทางสร้างเสริม [การแพทย์]
Anabolismการสร้างเสริม, ขบวนการสร้าง, ตัวสังเคราะห์, การสร้างสรร, กระบวนการสร้าง [การแพทย์]
anabranchanabranch, ลำน้ำแขนง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Anaerobeไม่ใช้ออกซิเจน, ไม่ต้องการออกซิเจน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredie(n, vi, adj, org) An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredients for monogastric diets
anachronistic(adj) ซึ่งไม่เข้ากับยุคสมัย
analyzed(vt) กระบวนการวิเคราะห์
anard[อนาถ] (adj) อนาถ
Android {m}; Androide {m}(n) หุ่นยนต์เสมือนคน
andromedra(n, vt) n. ชื่อกาแล็กซีหนึ่ง, n. ลาว dota คนหนึ่ง, v. การทำลาวอย่างแรงฮิ, Syn. n00b
anemone(n) ดอกไม้ทะเล
angel(n) เทวดา, เทวทูต, ทูตสวรรค์, เทพธิดา, เทพบุตร, นางฟ้า
anginaหลอดเลือดหัวใจตีบ
anglerfish(n) ปลาตกเบ็ด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- An ear.หู The Best Offer (2013)
Yeah, or an airplane.ใช่ หรือเครื่องบิน 0-8-4 (2013)
-She's an old witch!เธอเป็นแม่ มดเก่า! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But I'm warnin' ya, you give 'em an inch, and they'll walk all over ya!แต่ฉันเตือน 'ยาคุณให้' em นิ้ว และมันจะเดินไปทั่วยา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
To age my voice, an old hag's cackle.อายุเสียงของเราพูดเหลวไหล แม่มดเก่า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
There may be an antidote.อาจจะมียาแก้พิษ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Hynkel ruled the nation with an iron fist.เฮนเคิลได้ปกครองประเทศ ด้วยผเด็จการ The Great Dictator (1940)
An interesting case: amnesia.รายนี้น่าสน: ความจำเสื่อม The Great Dictator (1940)
Strange. And I always thought of you as an Aryan.แปลก และผมมักคิดว่า.. The Great Dictator (1940)
An assault on the ghetto.ทำลายชุมชนยิว The Great Dictator (1940)
You have an excuse. You were injured in the war.ไม่ต้องเนียน คุณบ๊องเพราะคุณบาดเจ็บจากสงคราม The Great Dictator (1940)
- An excellent idea. To the buffet!- โต๊ะบุพเฟ่ต์ ดูท่าจะดี The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
an2002: President Bush signs the Homeland Security Act and it becomes an official Cabinet agency.
an3. If you do phone then hang up immediately, without following any instructions given.
an4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
an4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
an4-speed automatic transmission is available as an option.
an5 dollars and 65 cents an hour.
an5 dollars in quarters and a dollar in dimes.
an60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
anA 5% consumption tax is levied on most goods and services in Japan.
anA 5% consumption tax is levied on purchases of most goods and services.
anA baby has no knowledge of good and evil.
anA balance of mind and body.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขานรับ(n) answer, See also: reply, Syn. คำตอบรับ, Example: ความกล้าหาญชาญชัยของรัฐบาลได้รับคำขานรับและต่อต้านระคนกันไป
งบประมาณแผ่นดิน(n) annual government statement of expenditure, See also: budget, Example: รัฐบาลได้มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินสนับสนุนการพัฒนาส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นในวงเงิน 6,000 ล้านบาท, Thai Definition: บัญชีแบบกำหนดรายรับรายจ่ายของแผ่นดิน
ประกาศตัว(v) declare oneself, See also: announce, proclaim, Example: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล
ผู้คัดค้าน(n) opponent, See also: antagonist, Ant. ผู้สนับสนุน, Example: ท่านเป็นหนึ่งในผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ไม่เห็นด้วย
ผู้ทรงเกียรติ(n) an honor person, Syn. ผู้มีเกียรติ, Example: ผู้ทรงเกียรติทั้งสองท่านนี้ มีส่วนในการกำหนดยุคสมัยของประวัติศาสตร์ผู้คนทั่วโลก, Count Unit: คน, ท่าน
มูลสัตว์(n) dung, See also: animal droppings, Example: ปุ๋ยจากมูลสัตว์มีราคาถูก และอุดมด้วยไนเตรต, Thai Definition: อุจจาระของสัตว์
ยาปฏิชีวนะ(n) antibiotic, Example: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องกินยาปฏิชีวนะหลายขนานเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ, Thai Definition: ยาประเภทที่มีสารที่สกัดจากผลผลิตของเชื้อจุลินทรีย์ ใช้ฆ่าหรือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแบคทีเรีย
กวนเมือง(v) annoy, See also: disturb, trouble, harass, agitate, Syn. ก่อกวน, Example: เด็กๆ ที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน ในภายหน้ามักจะกวนเมือง ทำความเดือดร้อนให้สังคม, Thai Definition: ก่อกวนให้เกิดปัญหาวุ่นวายในสังคม
กวนโอ๊ย(v) irritate, See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother, Syn. กวนตีน, กวนบาทา, Example: เพราะเขาทำตัวกวนโอ๊ยเช่นนี้ เขาจึงมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่บ่อยๆ, Thai Definition: รบกวนชวนให้ถูกทำร้าย, Notes: (สแลง)
เก๋ากึ๊ก(adj) very old, See also: antiquated, out of date, outdate, outmoded, Syn. เก่า, Ant. ใหม่เอี่ยม, Example: เจ้าพ่อถูกกำจัดในฐานะที่เป็นเจ้าพ่อรุ่นเก๋ากึ๊ก ที่ก้าวตามไม่ทันเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: เก่ามาก, Notes: (สแลง)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อา[ā] (n) EN: uncle ; aunt  FR: oncle [m] ; tante [f]
อาบัติ[ābat] (n) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense  FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาบัติ[ābat] (v) EN: transgress a precept
อาบิดจัน[Ābitjan] (n, prop) EN: Abidjan  FR: Abidjan
อาชีพอิสระ[āchīp itsara] (n, exp) EN: freelance  FR: indépendant [m]
อดีต[adīt] (n) EN: past ; former times ; previous times  FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตข้าราชการตำรวจ[adīt khārātchakān tamrūat] (n, exp) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อดีตนายกรัฐมนตรี[adīt nāyok ratthamontrī] (n, exp) EN: former prime minister  FR: ancien Premier ministre [m]
อดีตรัฐมนตรี[adīt ratthamontrī] (n, exp) EN: former Minister  FR: ancien ministre [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AN AE1 N
AN AH0 N
ANN AE1 N
ANE AE1 N
ANG AE1 NG
AND AH0 N D
AND AE1 N D
ANA AE1 N AH0
ANA AA1 N AH0
ANE EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
an (cc) æn (a n)
an (dt) ən (@ n)
Ann (n) ˈæn (a1 n)
and (cc) ænd (a n d)
ant (n) ˈænt (a1 n t)
any (j) ˈɛniː (e1 n ii)
Andy (n) ˈændiː (a1 n d ii)
Anne (n) ˈæn (a1 n)
Anon (n) ˈənˈɒn (@1 n o1 n)
anal (j) ˈɛɪnl (ei1 n l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hé, ㄏㄜˊ, ] and; together with; with; sum; union; peace; harmony; surname He, #7 [Add to Longdo]
[yǔ, ㄩˇ, / ] and; to give; together with, #28 [Add to Longdo]
[ér, ㄦˊ, ] and; as well as; and so; but (not); yet (not); (indicates causal relation); (indicates change of state); (indicates contrast), #39 [Add to Longdo]
[á, ㄚˊ, ] an interjection; to express doubt or to question; to show realization; to stress, #57 [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] and; furthermore; (not) at all; simultaneously; also; together with; to combine; to join; to merge, #85 [Add to Longdo]
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, ] and; also; together with, #85 [Add to Longdo]
[jí, ㄐㄧˊ, ] and; to reach; up to; in time for, #121 [Add to Longdo]
影响[yǐng xiǎng, ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ, / ] an influence; to influence; to affect (usually adversely); to disturb, #214 [Add to Longdo]
安全[ān quán, ㄢ ㄑㄩㄢˊ, ] safe; secure; safety; security, #361 [Add to Longdo]
任何[rèn hé, ㄖㄣˋ ㄏㄜˊ, ] any; whatever; whichever; whatsoever, #463 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あな, ana] (n) รู, ช่อง
[あね, ane] (n) พี่สาว
[あに, ani] (n) พี่ชาย(ตัวเอง), See also: お兄さん
アンジャベル[あんじゃべる, anjaberu] (n) ดอกคาร์เนชั่น
アンケート[あんけいと, ankeito] (n) แบบสอบถาม
案内[あんない, annai] (vt) แนะนำ,พาชม
安否[あんぴ, anpi] (n) ความปลอดภัย การรอดชีวิต
安否情報[あんぴじょうほう, anpijouhou] (n) ข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการรอดชีวิต
安心[あんしん, anshin] (n, adj) ผ่อนคลาย, สบายใจ, สงบจิตสงบใจ
暗証番号[あんしょうばんごう, anshoubangou] (n) เลขรหัสผ่าน, เลข P.I.N

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
暗殺[あんさつ, ansatsu] การลอบสังหาร
安全衛生[あんぜんえいせい, anzen'eisei] (n) ความปลอดภัยและชีวอนามัย
安置する[あんちする, anchisuru] (vt) ประดิษฐาน
暗黙[あんもく, anmoku] (n, adj, adv) โดยปริยาย
暗黙[あんもく, anmoku] (adj) โดยปริยาย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
あなた[あなた, anata] TH: คุณ  EN: you
案内[あんない, annai] TH: นำทาง
案内[あんない, annai] TH: การแนะนำ  EN: guidance
案内[あんない, annai] TH: การนำพา

German-Thai: Longdo Dictionary
an(präp) ตรงที่, ที่ติดกับ เช่น an der Tür ตรงประตู
an(prep) |+D บ่งเวลา| ตอน, ช่วง เช่น Am Abend gehen wir zum Restaurant. ตอนเย็นเราไปร้านอาหารกันนะจ๊ะ (สังเกต am = an + นามเพศชายหรือเพศกลาง)
an der Kreuzung abbiegenเลี้ยวตรงสี่แยก
an die Arbet gehenเริ่มทำงาน เช่น Nach dem Mittagessen hat er keine Lust, wieder an die Arbeit zu gehen.
an die Reihe kommenมาถัดไป, มาต่อจากนี้, เป็นคนถัดไป เช่น Er kommt jetzt an die Reihe.
an etw. Gefallen finden(phrase) รู้สึกชอบทำในสิ่งนั้นๆ เช่น an Kartespielen Gefallen finden = ชอบเล่นไพ่
an etw.(Dat.) sterben(vi) เสียชีวิตด้วยสาเหตุหนึ่งใด เช่น Er ist an einem Herzinfarkt gestorben. เขาสิ้นใจด้วยโรคหัวใจล้มเหลว
analysieren(vt) |analysierte, hat analysiert| วิเคราะห์, ศึกษาหรือตรวจสอบคุณสมบัติหรือโครงสร้าง เช่น ein Problem analysieren วิเคราะห์ปัญหา
anbauen(vi) |baute an, hat angebaut| ต่อเติม (ตึก, สิ่งก่อสร้าง)
anbrennen(vi) |brannte an, ist angebrannt| เริ่มไหม้ เช่น Das Fleisch ist angebrannt. เนื้อเริ่มไหม้แล้ว, See also: Related: brennen, verbrennen

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Android {m}; Androide {m}คือแพลตฟอร์มใหม่สำหรับโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา ซึ่งประกอบด้วยระบบปฏิบัติการ ไลบรารี เฟรมเวิร์ค และซอฟต์แวร์อื่นๆ
Angabe {f}(n) คำแถลงการณ์
angemessen; angebracht; entsprechend; dementsprechend {adj}(adj) เหมาะสม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
antianti [Add to Longdo]
anhaltende Abwärtsentwicklung {f}downward slide [Add to Longdo]
An-/Aus-Schalter {m}power button [Add to Longdo]
Anatom {n}anatomist [Add to Longdo]
Anachronismus {m}anachronism [Add to Longdo]
Analog-Digitalwandler {m}analog (to) digital converter (ADC) [Add to Longdo]
Analog-Ausgabeeinheit {f}analog output unit [Add to Longdo]
Analog-Digital-Umsetzer {m}analog-digital converter; A/D converter [Add to Longdo]
Analog-Eingabeeinheit {f}analog input unit [Add to Longdo]
Analoganzeige {f}analog display; analogue display [Add to Longdo]
Analogausfall {m}analog failure [Add to Longdo]
Analogdarstellung {f}analog representation [Add to Longdo]
Analogdatenverarbeitung {f}analogue data processing [Add to Longdo]
Analog- und Digitaltechnik {f}analog and digital technology [Add to Longdo]
Analog- und Digital-Oszilloskop {n}analog and digital oscilloscopes [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
an(n) |m| ปี เช่น 200 ans d'enseignement
anglais(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับประเทศอังกฤษ
Angleterre(n) |f| ประเทศอังกฤษ, See also: anglais
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Danemark|m| ประเทศเดนมาร์ก, See also: danois
Thaïlande(n) |f| ประเทศไทย, See also: thaïlandais
français(adj) |-aise| ที่เกี่ยวกับฝรั่งเศส
allemand(adj) |-ande| ที่เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี
danois(adj) |-oise| ที่เกี่ยวกับประเทศเดนมาร์ก

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ans(n) ปี

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
[たも, tamo] (n) (abbr) (See 攩網) fishing net (hand held, hoop with net on a bamboo stick) [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算[10しんえんざん, 10 shin'enzan] decimal arithmetic [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
2進演算[2しんえんざん, 2 shin'enzan] binary arithmetic operation [Add to Longdo]
2進加算器[2しんかさんき, 2 shinkasanki] binary adder [Add to Longdo]
2変量補間[2へんりょうほかん, 2 henryouhokan] bivariable interpolation [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
B−スプライン関数[B−スプラインかんすう, B- supurain kansuu] B-spline [Add to Longdo]
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
あの人[あのひと, anohito] er, sie [Add to Longdo]
一抹[いちまつ, ichimatsu] Anflug, Hauch [Add to Longdo]
上昇[じょうしょう, joushou] Anstieg, aufsteigende_Tendenz [Add to Longdo]
主謀者[しゅぼうしゃ, shubousha] Anfuehrer, Raedelsfuehrer [Add to Longdo]
亜熱帯[あねったい, anettai] subtropische_Zone, Subtropen [Add to Longdo]
他人[たにん, tanin] andere_Leute, fremde_Leute [Add to Longdo]
他国[たこく, takoku] andere_Laender, fremde_Laender [Add to Longdo]
他方[たほう, tahou] andere_Seite (Partei,Richtung) [Add to Longdo]
付録[ふろく, furoku] Anhang, Nachtrag, Beilage [Add to Longdo]
仮名[かめい, kamei] angenommener_Name, falscher_Name [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 AN
   n 1: an associate degree in nursing [syn: {Associate in
      Nursing}, {AN}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 breath
 
 1. nefes, soluk
 2. bir nefeslik zaman, dem, an
 3. fısıltı
 4. hafif rüzgâr
 5. ağızdan çıkan buhar, buğu. breathtaking heyecan veren, insanın nefesini kesen. catch one- breath soluğu kesilmek, soluk almak, dinlenmek. in the same breath bir solukta, aynı zamanda. save one's breath boşuna nefes tüketmemek. out of breath soluğu kesilmiş, soluk soluğa. take one's breath away insanın nefesini kesmek, heyecan uyandırmak. under one's breath alçak sesle fısıldayarak.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 breathing
 
 1. teneffüs, nefes alma
 2. nefes
 3. bir nefeslik zaman, an
 4. söyleme, ağza alma
 5. ümit, hasret
 6. hafifçe esiş
 7. (dilb.) "h'' harfinin sesi. breathing space rahatça nefes alma imkânı
 8. dinlenme zamanı.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 flash
 
 1. parıltı, ani alev, şule
 2. işaret olarak yanıp sönen ışık
 3. an
 4. birden gelen su akıntısı
 5. (kaba) gösteriş
 6. cama renk vermek için maden tuzu ile kaplama
 7. bülten. flashback geriye dönme. flashboard suyun yüksekliğini artırmak için barajın üstüne takılan tahta, savak taşırma kapağı. flash bulb (foto.) flaş. flash flood seylâp. flashlight el feneri. flash point (fiz.) ısınan bir sıvıdan çıkan gazların yanma harareti. flash torch tiyatroda şimşek çakması hissini uyandıran tertibat. flash in the pan gösterişli bir şekilde başlayıp neticesiz kalan hamle veya insan. a flash of lightning şimşek, yıldırım. in a flash ansızın, şimşek gibi, birdenbire. news flash (A.B.D) radyo veya telgrafla gelen acele ve kısa haber.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 instant
 
 1. an, dakika, lahza. at this instant bu anda. the instant (I.) came ben gelir gelmez.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 minute
 
 1. dakika
 2. (geom.) bir derecenin altmışta biri, dakika
 3. an, lahza
 4. (çoğ.) zabıt, zabıtname, rapor, tutanak. minute book zabıt defteri, tutanak. official minute book kararname defteri. minute hand saat yel kovanı, dakikayı gösteren kol. minute mark dakika işareti
 5. derecenin altmışta birini gösteren işaret (') minute steak çabuk pişen ince biftek. minute wheel saat yelkovanını hareket ettiren çark.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 moment
 
 1. an, lahza
 2. ehemmiyet, nüfuz, kuvvet
 3. (fiz.) moment, hareket hâsıl etme kabiliyeti
 4. cevher, unsur. moment of truth karar anı, kritik an
 5. boğa güreşinde boğanın öldürüldüğü an.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 span
 
 1. (-ned, -ning) karış
 2. an, (kıs.)a süre
 3. süre
 4. kemer veya köprünün ayakları arasındaki açıklık
 5. karışlamak, karış ile ölçmek
 6. bir yandan bir yana uzanmak.
 
 

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top