ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amniotic

AE1 M N IY0 AO0 T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amniotic-, *amniotic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amniotic fluid(n) น้ำคร่ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amnioticadj. เกี่ยวกับมีถุงน้ำคร่ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amniotic-เยื่อถุงน้ำคร่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amniotic fluid exchangeการฉีดน้ำยาเข้าถุงน้ำคร่ำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
amniotic fluid; watersน้ำคร่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
amniotic sacถุงน้ำคร่ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amniotic Band Syndromeกลุ่มอาการแอมนิโอติกแบนด์ [การแพทย์]
Amniotic Cavityถุงน้ำที่หุ้มตัวอ่อน [การแพทย์]
Amniotic Cells, Humanเซลล์จากน้ำคร่ำของคน [การแพทย์]
Amniotic Embolismแอมนิโอติคเอมโบลิสม์ [การแพทย์]
Amniotic Fluidน้ำคร่ำ, น้ำทูนหัว, น้ำหล่อเด็ก [การแพทย์]
Amniotic Fluid Cellsเซลล์ในน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Amniotic Fluid Debrisซากน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Amniotic Fluid Embolismน้ำคร่ำอุดตันหลอดเลือด, น้ำคร่ำอุดกั้นหลอดเลือด [การแพทย์]
Amniotic Fluid Volumeปริมาณของน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Amniotic Fluid, Cloudyน้ำคร่ำขุ่น [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำคร่ำ(n) amniotic fluid, See also: liquor amnii, Syn. น้ำทูนหัว, น้ำคาวปลา, น้ำเลี้ยง, Example: หมอล้วงปากเด็กควักเมือกในปากออก เพื่อไม่ให้เด็กสำลักน้ำคร่ำ, Thai Definition: ของเหลวที่เกิดจากเยื่อของถุงน้ำคร่ำของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ทำหน้าที่หุ้มลูกในท้องเพื่อลดการกระทบกระทั่งและช่วยหล่อลื่นในตอนคลอดเป็นต้น
น้ำคาวปลา(n) amniotic fluid, Syn. น้ำคร่ำ, น้ำหล่อเลี้ยง, น้ำทูนหัว, น้ำเลี้ยง, Example: ยานี้จะช่วยขับน้ำคาวปลาในหญิงหลังคลอด, Thai Definition: น้ำที่ขับถ่ายจากช่องคลอดภายหลังลูกคลอดแล้วประมาณ 3 - 4 วัน ปกติมีกลิ่นคาวเล็กน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แฝดน้ำ[faētnām] (n) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion
คาวปลา[khāoplā] (n, exp) EN: mucus of fish ; amniotic fluid
น้ำคร่ำ[nāmkhram] (n, exp) EN: amniotic fluid ; amnion  FR: liquide amniotique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMNIOTIC AE1 M N IY0 AO0 T IH0 K

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羊水[yáng shuǐ, ㄧㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, ] amniotic fluid, #25,790 [Add to Longdo]
羊膜[yáng mó, ㄧㄤˊ ㄇㄛˊ, ] amniotic (fluid); amnion, #38,947 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fruchtblase {f} [anat.]amniotic sac [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
水霜[みずじも, mizujimo] (n) (1) frozen dew (at the end of autumn); (2) amniotic fluid [Add to Longdo]
羊水[ようすい, yousui] (n) amniotic fluid [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amniotic
   adj 1: of or related to the amnion or characterized by
       developing an amnion; "amniotic membrane" [syn:
       {amniotic}, {amnionic}, {amnic}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top