ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amnesic

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amnesic-, *amnesic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amnesic(adj) ที่สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน, Syn. amnesiac
amnesic(n) ผู้สูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน, Syn. amnesiac

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gedächnislos {adj}amnesic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amnesic
   adj 1: of or relating to or caused by amnesia [syn: {amnestic},
       {amnesic}]
   2: suffering from a partial loss of memory [syn: {amnesic},
     {amnesiac}]
   n 1: a person suffering from amnesia [syn: {amnesic},
      {amnesiac}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top