ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ammonium

AH0 M OW1 N IY0 AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ammonium-, *ammonium*
Possible hiragana form: あんもにうん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ammonium(n) แอมโมเนีย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ammoniumเกลือแอมโมเนียม [การแพทย์]
Ammonium Bicarbonateแอมโมเนียมไบคาร์บอเนท [การแพทย์]
Ammonium Carbonateแอนโมเนียมคาร์บอเนต, แอมโมเนียมคาร์บอเนท [การแพทย์]
Ammonium Carbonate Syrup, Compoundยาขับเสมหะ [การแพทย์]
Ammonium Chlorideแอมโมเนีย คลอไรด์, แอมโมเนียมคลอไรด์ [การแพทย์]
Ammonium chloride, Disteary Dimethylเกลือไดสเตียริลไดมีทิลแอมโมเนียมคลอไรด์ [การแพทย์]
Ammonium Compounds, Quaternaryสารควอเทอร์นารีแอมโมเนียม, สารประกอบพวกควาเตอร์นารีแอมโมเนียม, สารประกอบควอเทอนารีแอมโมเนียม [การแพทย์]
Ammonium Fixationการตรึงแอมโมเนียม, Example: กระบวนการเปลี่ยนสภาพของแอมโมเนียมไอออน ที่แลกเปลี่ยนได้ หรือละลายได้ไปอยู่ในรูปที่ถูกตรึง กระบวนการดังกล่าวเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับการตรึงโพแทสเซียม [สิ่งแวดล้อม]
Ammonium Hydroxideแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์, แอมโมเนียมไฮดร๊อกไซด์ [การแพทย์]
Ammonium Lauryl Ether Sulfateแอมโมเนียมลอริลอีเทอร์ซัลเฟต [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอมโมเนียม[aēmmōnīem] (n) EN: ammonium ; NH4  FR: ammonium [m] ; NH4 [m]
แอมโมเนียมไนเทรต[aēmmōnīem naithrēt] (n, exp) EN: ammonium nitrate  FR: nitrate d'ammonium [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMMONIUM AH0 M OW1 N IY0 AH0 M

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ǎn, ㄢˇ, / ] ammonium, #26,313 [Add to Longdo]
硫酸铵[liú suān ǎn, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄢ ㄢˇ, / ] ammonium sulfate, #68,869 [Add to Longdo]
硝酸铵[xiāo suān ǎn, ㄒㄧㄠ ㄙㄨㄢ ㄢˇ, / ] ammonium nitrate, #71,025 [Add to Longdo]
氯化铵[lǜ huà ǎn, ㄌㄩˋ ㄏㄨㄚˋ ㄢˇ, / ] ammonium chloride, #79,393 [Add to Longdo]
肥田粉[féi tián fěn, ㄈㄟˊ ㄊㄧㄢˊ ㄈㄣˇ, ] ammonium sulfate fertilizer, #81,287 [Add to Longdo]
[lǔ, ㄌㄨˇ, ] ammonium, #731,080 [Add to Longdo]
[yà, ㄧㄚˋ, ] ammonium, #743,909 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ammonium {n} [chem.]ammonium [Add to Longdo]
Salmiak {m}ammonium chloride [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ろ砂[ろしゃ, rosha] (n) (See 塩化アンモニウム) ammonium chloride [Add to Longdo]
アンモニウム[anmoniumu] (n) ammonium [Add to Longdo]
モリブデン酸アンモニウム[モリブデンさんアンモニウム, moribuden san anmoniumu] (n) ammonium molybdate [Add to Longdo]
リン酸アンモニウム;燐酸アンモニウム[リンさんアンモニウム(リン酸アンモニウム);りんさんアンモニウム(燐酸アンモニウム), rin san anmoniumu ( rin san anmoniumu ); rinsan anmoniumu ( rin san anmoniumu )] (n) ammonium phosphate [Add to Longdo]
亜硝酸アンモニウム[あしょうさんアンモニウム, ashousan anmoniumu] (n) ammonium nitrite [Add to Longdo]
塩安[えんあん, en'an] (n) ammonium chloride [Add to Longdo]
塩安ソーダ法[えんあんソーダほう, en'an so-da hou] (n) ammonium chloride soda process [Add to Longdo]
塩化アンモニウム[えんかアンモニウム, enka anmoniumu] (n) ammonium chloride [Add to Longdo]
硝安[しょうあん, shouan] (n) (abbr) (See 硝酸アンモニウム) ammonium nitrate [Add to Longdo]
硝酸アンモニウム[しょうさんアンモニウム, shousan anmoniumu] (n) ammonium nitrate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  ammonium
      n 1: the ion NH4 derived from ammonia; behaves in many respects
           like an alkali metal ion [syn: {ammonium}, {ammonium ion}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top