ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amaranth

AE1 M ER0 AE2 N TH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amaranth-, *amaranth*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amaranth(แอม' มะแรนธฺ) n. ต้นบานไม่รู้โรย, สีย้อมสีม่วงแดงจำพวก azo dye
amaranthaceous(แอมมะแรนเธ' เซียส) adj. ซึ่งเกี่ยวกับพืชตระกูล Amaranthaceae) เช่น ต้น amaranth, pigweed, cockscomb
amaranthine(แอม' มะเรล) adj. เกี่ยวกับหรือคล้าย amaranth, ไม่ซีด,ไม่รู้จักจบ

English-Thai: Nontri Dictionary
amaranth(n) ดอกบานไม่รู้โรย,สีม่วงแดง
amaranthine(adj) ไม่รู้โรย,อมร,ไม่รู้จบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amaranthสีแดง, อะมารานท์, อะมาแรนช์ [การแพทย์]
Amaranthaceaeอะมารันธาซี [TU Subject Heading]
Amaranthsผักขม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is amaranth pink.นี่มันชมพูอมม่วง Funk (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขม(n) spinach, See also: Amaranthus spinosus, Syn. ผักขม, ผักโขม, ผักโหม, Example: นกยูงหากินใบไม้พืชหญ้าผักขมลูกปลาตามริมน้ำเป็นอาหาร, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกในสกุล Amaranthus วงศ์ Amaranthaceae มีหลายชนิด เช่น ผักขมหนาม (A. spinosus Linn.) ลำต้นมีหนาม ใช้ทำยาได้ ผักขมสวน (A. tricolor Linn.) ผักขมแดง (A. caudatus Linn.) ใบสีแดง ปลูกเป็นไม้ประดับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บานไม่รู้โรย[bānmairūrōi] (n) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga  FR: immortelle [f]
ผักโขม[phak khōm] (n) EN: Amaranth

CMU English Pronouncing Dictionary
AMARANTH AE1 M ER0 AE2 N TH

Japanese-English: EDICT Dictionary
莧(oK)[ひゆ;ひょう;ヒユ, hiyu ; hyou ; hiyu] (n) (uk) Joseph's-coat (Amaranthus tricolor); tampala [Add to Longdo]
鎌柄[かまつか;カマツカ, kamatsuka ; kamatsuka] (n) (1) (uk) sickle handle; (2) goby minnow (Pseudogobio esocinus); (3) (See 牛殺し) Oriental photinia (species of shrub, Photinia villosa); (4) (See 露草) Asiatic dayflower (Commelina communis); (5) (See 葉鶏頭) Joseph's-coat (species of amaranth, Amaranthus tricolor) [Add to Longdo]
千日紅[せんにちこう, sennichikou] (n) globe amaranth [Add to Longdo]
千日草[せんにちそう, sennichisou] (n) globe amaranth [Add to Longdo]
葉鶏頭;雁来紅[はげいとう;がんらいこう(雁来紅), hageitou ; ganraikou ( gan rai kurenai )] (n) tampala; Joseph's coat; Amaranthus tricolor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amaranth
   n 1: seed of amaranth plants used as a native cereal in Central
      and South America
   2: any of various plants of the genus Amaranthus having dense
     plumes of green or red flowers; often cultivated for food

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top