ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aisled

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aisled-, *aisled*, aisl, aisle
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aisle(n) ทางเดินระหว่างชั้นวางสินค้า (ในร้านขายของ, ซูเปอร์มาร์เก็ต)
aisle(n) ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในโบสถ์, โรงภาพยนตร์, เครื่องบิน)
paisley(n) แบบหรือลวดลายโค้งเหมือนขนนก
knock them in the aisles(idm) ทำให้ผู้ชมขบขันมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้ผู้ชมเพลิดเพลินมาก, Syn. roll in
have them rolling in the aisles(idm) ทำให้ขบขัน, See also: ทำให้ฮากันครืน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aisle(ไอลฺ) n. ทางเดินระหว่างที่นั่ง (ในรถ, โรงหนัง, เครื่องบิน, โบสถ์) , ที่นั่งฟังธรรมที่แบ่งเป็นตอนในโบสถ์. -in the aisles หัวเราะท้องแข็ง.
paisley(เพซ'ลี) n. สิ่งทอใยขนสัตว์ที่นิ่มและมีลายสีที่ละเอียด

English-Thai: Nontri Dictionary
aisle(n) ทางเดินระหว่างแถว,ทางเดินระหว่างที่นั่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aisleช่องทางเดิน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aisleทางเดินระหว่างตู้หนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
paisley tie[เพซฺลี ไท] (n) เนกไทลายลูกน้ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aislI'd like one on the aisle, please.
aislAs if fleeing he left the vegetable aisle to the meat corner.
aislI'd like an aisle seat, please.
aislThey're in aisle two.
aislWhere's the aisle for vitamins?
aislWindow or aisle?
aislHis seat in the plane was on the aisle.
aislDon't you think this paisley tie would look good on you?
aislCould I sit on the aisle?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ริมทางเดิน[rim thāngdoēn] (n, exp) EN: aisle side
แต่งงาน[taeng-ngān] (v) EN: marry ; get married ; be married ; wed ; walk down the aisle (inf.) ;go down the aisle (inf.)  FR: marier ; épouser ; se marier ; convoler (vx)
ทางเดิน[thāngdoēn] (n) EN: corridor ; footpath ; pavement ; sidewalk ; pathway ; passageway ; aisle  FR: corridor [m] ; couloir [m] ; sentier [m] ; passage [m]
ทางเดินระหว่างที่นั่ง[thāngdoēn rawāng thīnang] (n, exp) EN: aisle [m]  FR: couloir [m]
ที่นั่งติดทางเดิน[thīnang tit thāngdoēn] (n, exp) EN: aisle seat

CMU English Pronouncing Dictionary
AISLE AY1 L
AISLE AY1 AH0 L
AISLES AY1 L Z
AISLES AY1 AH0 L Z
PAISLEY P EY1 Z L IY0
HAISLIP HH AY1 S L IH0 P
HAISLEY HH EY1 Z L IY0
BAISLEY B EY1 Z L IY0
AISLINN EY1 S L IH0 N
AISLING EY1 S L IH0 NG
RAISLER R EY1 Z L ER0
PAISLEY'S P EY1 Z L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aisle (n) ˈaɪl (ai1 l)
aisles (n) ˈaɪlz (ai1 l z)
Paisley (n) pˈɛɪzliː (p ei1 z l ii)
paisley (n) pˈɛɪzliː (p ei1 z l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
走廊[zǒu láng, ㄗㄡˇ ㄌㄤˊ, ] corridor; aisle; hallway; colonnade; passageway; piazza; veranda, #8,600 [Add to Longdo]
拱廊[gǒng láng, ㄍㄨㄥˇ ㄌㄤˊ, ] triforium (gallery of arches above side-aisle vaulting in the nave of a church) [Add to Longdo]
靠走廊[kào zǒu láng, ㄎㄠˋ ㄗㄡˇ ㄌㄤˊ, ] next to the aisle; aisle (seat on aircraft) [Add to Longdo]
靠走道[kào zǒu dào, ㄎㄠˋ ㄗㄡˇ ㄉㄠˋ, ] on the aisle (referring to seats on a plane etc) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gang zwischen Sitzbänkenaisle [Add to Longdo]
Schneise {f} | Schneisen {pl}forest aisles | forest aisles [Add to Longdo]
Seitenschiff {n}aisle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイル[airu] (n) aisle [Add to Longdo]
バージンロード[ba-jinro-do] (n) the aisle (i.e. the thing a bride walks down) (wasei [Add to Longdo]
ペーズリー[pe-zuri-] (n) Paisley [Add to Longdo]
ヴァージンロード[va-jinro-do] (n) aisle (in wedding ceremony) (wasei [Add to Longdo]
軒(P);簷;檐;宇[のき, noki] (n) (1) eaves; (2) (See 庇) narrow aisle surrounding the core of a temple building; (P) [Add to Longdo]
側廊[そくろう, sokurou] (n) (See 身廊) aisle (of a church) [Add to Longdo]
通路[つうろ, tsuuro] (n) passage; pathway; roadway; avenue; aisle; (P) [Add to Longdo]
通路側[つうろがわ, tsuurogawa] (n,adj-no) (on the) aisle; aisle seat [Add to Longdo]
庇;廂[ひさし, hisashi] (n) (1) (uk) eaves (of roof); (2) narrow aisle surrounding the core of a temple building; (3) visor or peak (of cap); (4) (abbr) (See 庇髪) classic Japanese women's low pompadour hairstyle [Add to Longdo]
壁代[かべしろ, kabeshiro] (n) (See 母屋・もや・3,庇・2) curtain separating a central room from the aisles around it (in palatial-style architecture) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top