ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

airlock

EH1 R L AO2 K   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -airlock-, *airlock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airlocked[SL] เมา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's the main airlock, we can dock in there.นั่นประตูใหญ่ เราเทียบตรงนั้นก็ได้ Event Horizon (1997)
You're at the outer airlock door.ข้างหน้าคุณคือประตูชั้นนอก Event Horizon (1997)
There are pressure suits in the airlock.มีชุดปรับความดันอยู่ในแอร์ล็อค Event Horizon (1997)
The forward airlock.-ห้องทางออกด้านหน้า แอร์ล็อค Event Horizon (1997)
Miller, Smith, Cooper, anyone in the airlock?-มิลเลอร์, สมิธ, คูเปอร์ใครอยู่ในแอร์ล็อค Event Horizon (1997)
- Justin's in the airlock. - Say again. Justin is in the airlock and he is not wearing a suit.จัสตินเข้าไปในแอร์ล็อค เขาอยู่ในแอร์ล็อคไม่ได้สวมชุดด้วย Event Horizon (1997)
If he opens the airlock, he's going to turn inside out. - No. You stay with me.อยู่กับฉันนะ Event Horizon (1997)
I'd like to know why one of my men tried to commit suicide by throwing himself out of an airlock.ทำไมคนของผมถึงคิดฆ่าตัวตาย และนั้นมันเสียงอะไร Event Horizon (1997)
Forward airlock.สัญญาณแอร์ล็อค Event Horizon (1997)
Securing airlock chamber.Securing airlock chamber. Fantastic Four (2005)
He must use this room as an airlock.เขาจะใช้ห้องนี้เป็น\ ห้องปรับความดันอากาศ The Itch (2008)
The enemy sensors are obviously damaged, so we'll sneak in behind them and dock at the emergency airlock.ระบบตรวจจับของพวกมันเสียหายหนัก เราจะแอบอยู่หลังพวกมัน จากนั้นจะยอดยานลงบนท่าเทียบยานฉุกเฉิน Destroy Malevolence (2008)

CMU English Pronouncing Dictionary
AIRLOCK    EH1 R L AO2 K
AIRLOCKS    EH1 R L AO2 K S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气塞[qì sāi, ㄑㄧˋ ㄙㄞ, / ] airlock; air block; fipple (in the mouthpiece of wind instrument) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  airlock
      n 1: a chamber that provides access to space where air is under
           pressure [syn: {airlock}, {air lock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top