ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

airdrop

EH1 R D R AA0 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -airdrop-, *airdrop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
airdrop(vt) กระโดดร่ม
airdrop(n) การกระโดดร่มชูชีพจากเครื่องบิน, Syn. airdrop, air jump

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airdropกระโดดร่มชูชีพจากเครื่องบิน, ทิ้งของจากเครื่องบินด้วยร่มชูชีพ (drop by parachute)

CMU English Pronouncing Dictionary
AIRDROP EH1 R D R AA0 P
AIRDROPS EH1 R D R AA0 P S

Japanese-English: EDICT Dictionary
空中投下[くうちゅうとうか, kuuchuutouka] (n,adj-no) airdrop; air drop [Add to Longdo]
投下[とうか, touka] (n,vs) (1) throwing down; dropping; airdrop; (2) investment; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 airdrop
   n 1: delivery of supplies or equipment or personnel by dropping
      them by parachute from an aircraft; "until then, front line
      troops will be supplied by airdrop"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top