ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advised

AE0 D V AY1 Z D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advised-, *advised*, advis, advise
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advised(adj) ซึ่งพิจารณามาแล้ว, Syn. thought out, considered, well-considered
advisedly(adv) อย่างพิจารณาแล้ว, Syn. thoughtfully, consciously, intentionally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advised(แอดไวซดฺ') adj. ซึ่งพิจารณามาแล้ว, ทราบแล้ว. -advisedness n., Syn. considered
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว,ตั้งใจ, Syn. deliberately
ill-advisedadj. ไม่รอบคอบ,ทะลึ่ง,ไม่บังควร,อวดดี, See also: ill-advisedly adv., Syn. imprudent
well-advised(เวล'แอดไวซดฺ') adj. ระมัดระวัง,รอบคอบ,ฉลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
advised(adj) ซึ่งพิจารณามาแล้ว
unadvisedly(adv) อย่างผลีผลาม,อย่างสะเพร่า,อย่างเลินเล่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advisedA teacher was advised to him.
advisedCharlie's father advised him to become a teacher.
advisedGeorge was so tired that his doctor advised him to take better care of himself.
advisedHad she been a friend of mine, I would have advised her not to do that.
advisedHe advised an early start.
advisedHe advised caution.
advisedHe advised her to stop drinking.
advisedHe advised me not to believe her saying.
advisedHe advised me not to smoke.
advisedHe advised me on my study.
advisedHe advised me that he had arrived.
advisedHe advised me that I keep the secret.

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVISED AE0 D V AY1 Z D
ADVISED AH0 D V AY1 Z D
ADVISEDLY AE0 D V AY1 Z AH0 D L IY0
ADVISEDLY AH0 D V AY1 Z AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advised (v) ˈədvˈaɪzd (@1 d v ai1 z d)
advisedly (a) ˈədvˈaɪzɪdliː (@1 d v ai1 z i d l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
元老[げんろう, genrou] (n) (1) elder statesman; doyen; old-timer; authority; (2) Genro (member of a pre-WWII body that informally advised the emperor); (P) [Add to Longdo]
喉元思案[のどもとじあん, nodomotojian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea [Add to Longdo]
思慮分別[しりょふんべつ, shiryofunbetsu] (n) discrete and well-advised judgment; wise and mature judgment; making judgment with prudence [Add to Longdo]
鼻元思案[はなもとじあん;はなもとしあん, hanamotojian ; hanamotoshian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea [Add to Longdo]
鼻先思案[はなさきじあん;はなさきしあん, hanasakijian ; hanasakishian] (n) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea [Add to Longdo]
鼻先分別[はなさきふんべつ, hanasakifunbetsu] (n) (See 鼻先思案) superficial (shortsighted) way of thinking; half-baked (foolish, ill-advised) idea [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advised
   adj 1: having the benefit of careful prior consideration or
       counsel; "a well-advised delay in carrying out the plan"
       [syn: {well-advised}, {advised}] [ant: {ill-advised},
       {unadvised}]
   2: having received information; "be kept advised"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top