ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advices

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advices-, *advices*, advice
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advices (n) ˈədvˈaɪsɪz (@1 d v ai1 s i z)
advice (n) ˈədvˈaɪs (@1 d v ai1 s)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advice(n) ข้อมูลอย่างเป็นทางการ, See also: ข่าวสารอย่างเป็นทางการ
advice(n) คำแนะนำ, See also: ข้อเสนอแนะ, การเสนอแนะ, คำปรึกษา, ข้อคิดเห็น, Syn. guidance, recommendation
careers advice(n) การแนะแนวเกี่ยวกับอาชีพ, Syn. careers guidance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advice(แอดไวสฺ') n. คำแนะนำ, ข้อคิดเห็น, ความเห็น, ความประพฤติ,การบอกข่าว, ข่าว, รายงาน, Syn. counsel, notification

English-Thai: Nontri Dictionary
advice(n) คำแนะนำ,ข้อคิดเห็น,ข่าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
premium advice noteบันทึกแจ้งเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advice on evidenceคำแถลงการณ์ปิดคดี (เป็นลายลักษณ์อักษร) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consent, with the advice andด้วยคำแนะนำและยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
definite adviceคำยืนยันแน่นอน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
with the advice and consentโดยคำแนะนำและยินยอม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
with the advice and consentด้วยคำแนะนำและยินยอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Excuse me, Somchai. Can you help me? I need some advice on job searching.[อิอิ] ไม่รู้, See also: A. raycity, raycity, Syn. raycity

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advicAccording to his advice, I decided it.
advicActing on your advice, I've decided to exercise more regularly.
advicAdvice is like salt.
advicAdvice isn't much good to me. I need money.
advicAll I can do is to give her advice.
advicAll my advice was lost of her.
advicAll that you have to do is to follow his advice.
advicAll you have to do is follow his advice.
advicA lot of clients come to the lawyer for advice.
advicAlthough teachers give a lot of advice, students don't always take it.
advicA mother's advice would outweigh a friend's.
advicAn expert was called for advice.
advicAn uncle of mine gave me some useful advice.
advicAs I did not know what to do, I asked him for advice.
advicAs I was at a loss what to do, I asked my teacher for advice.
advicAt first the boy didn't pay much attention to my advice.
advicBear his advice in mind.
advicBetter to get advice from your lawyer.
advicBut for his advice, I could not finish it.
advicBut for my advice he would have been ruined.
advicBut for my advice you would have failed.
advicBut for my advice, you would have failed.
advicCould you give me some advice?
advicDon't hesitate to ask for advice.
advicDon't make light of his advice.
advicDo you have any advice for me?
advicForget it. There's no sense giving him advice.
advicGive him a piece of advice.
advicGiving advice to him is like talking to a brick wall.
advicGood advice grates on the ear. [Proverb]
advicHad he taken his doctor's advice, he might not have died.
advicHad it not been for your advice he would have been ruined.
advicHe acted on my advice.
advicHe asked for my advice.
advicHe asked her advice about the problem.
advicHe can look to his uncle for advice.
advicHe cares little for my advice.
advicHe could not comprehend the value of her advice.
advicHe didn't give me much advice.
advicHe didn't take my advice, so he remains poor.
advicHe disregarded my advice.
advicHe doesn't heed any advice.
advicHe failed notwithstanding my advice.
advicHe failed to follow our advice.
advicHe flouted his mother's advice.
advicHe gave a good piece of advice.
advicHe gave her a piece of advice.
advicHe gave me a good piece of advice.
advicHe gave me a piece of advice.
advicHe gave me a piece of friendly advice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล่าวเตือน(v) warn, See also: advice, caution, tip off, admonish, Syn. เตือน, ตักเตือน, Example: ผมกล่าวเตือนเขาแล้วแต่เขาไม่ยักเชื่อผม, Thai Definition: บอกให้รู้ล่วงหน้า, ทำให้รู้ตัว, ทำให้รู้สำนึก, ทักไม่ให้ลืม
คำแนะนำ(n) suggestion, See also: advice, direction, guidance, counsel, Syn. ข้อเสนอแนะ, ข้อแนะนำ, คำเสนอแนะ, Example: ผู้เขียนได้รับคำแนะนำจากผู้อาวุโสท่านหนึ่งในเรื่องภาษาไทย, Thai Definition: ข้อความชี้แจงสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำตาม
คำปรึกษา(n) suggestion, See also: advice, direction, guidance, counsel, Syn. ข้อคิดเห็น, คำแนะนำ, ข้อเสนอแนะ, Example: ทุกคนควรถนอมสายตาด้วยตนเองเพราะแพทย์เป็นแต่เพียงผู้ให้คำปรึกษาแนะนำเท่านั้น, Count Unit: เรื่อง, Thai Definition: ความเห็นเชิงแนะนำ
พจี(n) word, See also: saying, utterance, remark, advice, order, Syn. คำพูด, ถ้อยคำ, Example: กว่าเขาจะเอื้อนเอ่ยพจีได้แต่ละคำ ช่างยากเย็นเสียเหลือเกิน, Notes: (บาลี)
อาเทศ(n) advice, See also: suggestion, recommendation, Syn. การแนะนำ
เตือน(v) warn, See also: caution, admonish, advice, hint, call attention to, Syn. ตักเตือน, ว่ากล่าวตักเตือน, Ant. ยกย่อง, ชมเชย, ยกย่องชมเชย, Example: พ่อแม่เตือนลูกให้ระวังอันตรายระหว่างที่ไปเที่ยวป่า, Thai Definition: ทำให้รู้สำนึก, ทำให้มีสติ
บอกใบ้(v) hint, See also: intimate, imply, suggest, advice, Example: เขาบอกใบ้ให้ว่าแฟนคนเก่ากังจะกลับมาคืนดี, Thai Definition: แนะด้วยอุบาย, บอกเป็นเลศนัย, บอกเป็นนัยๆ
ปรึกษาหารือ(v) consult, See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with, Syn. หารือ, ปรึกษา, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ, Example: พรรคฝ่ายค้านปรึกษาหารือกันเรื่องเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ปรึกษา(v) consult, See also: confer with, take/seek advice, discuss, take counsel with, Syn. หารือ, ขอความเห็น, ขอคำแนะนำ, พิจารณาหารือ, Example: คนไทยเริ่มปรึกษาจิตแพทย์มากยิ่งขึ้น
การตักเตือน(n) warning, See also: caution, admonition, counseling, advice, Syn. การตำหนิ, การติ, การต่อว่า, การเตือน, การว่ากล่าว, Example: การตักเตือนจากผู้ใหญ่ช่วยให้เด็กมีอนาคตที่ดีได้
การแนะแนว(n) guidance, See also: direction, counsel, instruction, advice, direction, Syn. การแนะนำ, การแนะแนวทาง, การให้คำปรึกษา, Example: ปัจจุบันทุกโรงเรียนมีอาจารย์ที่ให้การแนะแนวทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัย, Thai Definition: การแนะนำแนวทางว่าควรจะปฏิบัติอย่างไร
การเสนอแนะ(n) suggestion, See also: advice, recommendation, Syn. การแนะ, การแนะนำ, การชี้แนะ
ข้อแนะนำ(n) suggestion, See also: advice, recommendation, counsel, instruction, direction, Syn. คำแนะนำ, ข้อแนะ, Example: ทุกคนควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเพื่อป้องกันความผิดปกติทางจิตเวช, Count Unit: ข้อ
ให้คำปรึกษา(v) give counsel, See also: give advice, suggest/recommend (a course of action), advise, Ant. ขอคำปรึกษา, Example: งานกิจกรรมนิสิตมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิต, Thai Definition: ให้คำแนะนำ
ให้คำปรึกษา(v) give counsel, See also: give advice, suggest/recommend (a course of action), advise, Ant. ขอคำปรึกษา, Example: งานกิจกรรมนิสิตมีหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำและส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิต, Thai Definition: ให้คำแนะนำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบบอก[baibøk] (n) EN: dispatch ; advice ; official report from the province  FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบแจ้ง[baijaēng] (n, exp) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note  FR: bordereau [m]
ได้รับคำแนะนำ[dāirap khamnaenam] (v, exp) EN: get advice  FR: prendre conseil
การแนะนำ[kān naenam] (n) EN: guidance ; advice
การตักเตือน[kān takteūoen] (n) EN: warning ; caution ; admonition ; counseling ; advice
คำแนะนำ[khamnaenam] (n) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; direction ; guidance ; counsel ; tip  FR: conseil [m] ; suggestion [f] ; recommandation [f] ; truc [m] (fam.)
คำปรึกษา[khampreuksā] (n) EN: suggestion ; advice ; direction ; guidance ; counsel  FR: conseil [m] ; suggestion [f]
ข้อแนะนำ[khønaenam] (n) EN: suggestion ; advice ; piece of advice ; recommendation ; counsel ; instruction ; direction  FR: conseil [f] ; recommandation [f] ; suggestion [f]
แนะนำ[naenam] (v) EN: suggest ; advise ; recommend ; counsel ; give advice ; guide  FR: recommander ; suggérer ; conseiller ; proposer
ปรึกษา[preuksā] (v) EN: consult ; confer with ; take advice ; seek advice ; discuss ; take counsel with ; exchange views ; talk over  FR: consulter ; s'entretenir ; prendre conseil (auprès de ) ; discuter
ปรึกษาหารือ[preuksāhāreū] (v, exp) EN: consult ; confer with ; take/seek advice ; discuss ; take counsel with
เตือน[teūoen] (v) EN: advice ; counsel  FR: conseiller

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVICE AE0 D V AY1 S
ADVICE AH0 D V AY1 S

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辅导[fǔ dǎo, ㄈㄨˇ ㄉㄠˇ, / ] to coach; to tutor; to give advice (in study), #8,369 [Add to Longdo]
就诊[jiù zhěn, ㄐㄧㄡˋ ㄓㄣˇ, / ] to see a doctor; to seek medical advice, #9,024 [Add to Longdo]
参谋[cān móu, ㄘㄢ ㄇㄡˊ, / ] staff officer; give advice, #14,571 [Add to Longdo]
忠告[zhōng gào, ㄓㄨㄥ ㄍㄠˋ, ] advice; advise, #17,833 [Add to Longdo]
劝告[quàn gào, ㄑㄩㄢˋ ㄍㄠˋ, / ] to advise; to urge; to exhort; exhortation; advice, #23,789 [Add to Longdo]
指教[zhǐ jiào, ㄓˇ ㄐㄧㄠˋ, ] to give advice or comments, #24,309 [Add to Longdo]
出谋划策[chū móu huà cè, ㄔㄨ ㄇㄡˊ ㄏㄨㄚˋ ㄘㄜˋ, / ] (成语 saw) to give advice; to put forward plans and ideas (also derog.), #26,978 [Add to Longdo]
[dǎng, ㄉㄤˇ, / ] advice; counsels, #28,548 [Add to Longdo]
点拨[diǎn bō, ㄉㄧㄢˇ ㄅㄛ, / ] to give instructions; to give advice, #36,047 [Add to Longdo]
讨教[tǎo jiào, ㄊㄠˇ ㄐㄧㄠˋ, / ] to consult; to ask for advice, #39,973 [Add to Longdo]
受教[shòu jiào, ㄕㄡˋ ㄐㄧㄠˋ, ] to receive instruction; to benefit from advice, #40,445 [Add to Longdo]
[zhūn, ㄓㄨㄣ, / ] repeatedly (in giving advice), #61,543 [Add to Longdo]
马后炮[mǎ hòu pào, ㄇㄚˇ ㄏㄡˋ ㄆㄠˋ, / ] (idiom) belated action or advice; (int) I told you so, #62,963 [Add to Longdo]
忠言[zhōng yán, ㄓㄨㄥ ㄧㄢˊ, ] loyal advice; sincere advice, #64,972 [Add to Longdo]
师友[shī yǒu, ㄕ ㄧㄡˇ, / ] friend who you can seek advice, #65,256 [Add to Longdo]
金玉良言[jīn yù liáng yán, ㄐㄧㄣ ㄩˋ ㄌㄧㄤˊ ㄧㄢˊ, ] gems of wisdom (成语 saw); priceless advice, #78,258 [Add to Longdo]
从善如流[cóng shàn rú liú, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄢˋ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] readily following good advice (成语 saw); willing to accept other people's views, #82,742 [Add to Longdo]
忠言逆耳[zhōng yán nì ěr, ㄓㄨㄥ ㄧㄢˊ ㄋㄧˋ ㄦˇ, ] loyal advice jars on the ears (成语 saw), #95,351 [Add to Longdo]
临别赠言[lín bié zèng yán, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄧㄝˊ ㄗㄥˋ ㄧㄢˊ, / ] words of advice on parting, #144,706 [Add to Longdo]
金石良言[jīn shí liáng yán, ㄐㄧㄣ ㄕˊ ㄌㄧㄤˊ ㄧㄢˊ, ] gems of wisdom (成语 saw); priceless advice, #357,865 [Add to Longdo]
切嘱[qiè zhǔ, ㄑㄧㄝˋ ㄓㄨˇ, ] urgent advice; to exhort [Add to Longdo]
谏言[jiàn yán, ㄐㄧㄢˋ ㄧㄢˊ, / ] advice; to advise [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlageanweisung {f}asset advice [Add to Longdo]
Ausführungsanzeige {f}advice of deal [Add to Longdo]
Avis {m,n} | Voravis {m,n}advice; advice note; notice | preadvice [Add to Longdo]
Belastungsanzeige {f}debit advice; debit note [Add to Longdo]
Beratung {f}; Ratschlag {m}; Hinweisgabe {f}advice [Add to Longdo]
Empfehlung {f}; Vorschlag {m}; Tipp {m}; Tip {m} [alt]advice [Add to Longdo]
Gutschrift {f}credit advice [Add to Longdo]
Gutschriftsanzeige {f}; Eröffnungsschreiben {n}advice of credit [Add to Longdo]
Inkassoanzeige {f} [fin.]advice of collection [Add to Longdo]
Lastschrift {f}debit note; debit advice; debit entry [Add to Longdo]
Lastschriftanzeige {f}; Lastschriftenanzeige {f}advice of debit; debit note [Add to Longdo]
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled [Add to Longdo]
Ratschlag {m}advice [Add to Longdo]
Rückschein {m}advice of receipt [Add to Longdo]
Vermögensberatung {f}financial advice [Add to Longdo]
Versandanzeige {f}advice of dispatch [Add to Longdo]
Versandanzeige {f}; Gutschriftsanzeige {f}advice note [Add to Longdo]
raten (zu)to give advice (on) [Add to Longdo]
sich an jdn. (um Rat) wenden | sich wendend | gewandt; gewendet | er/sie wendet sich | ich/er/sie wandte sich | er/sie hat/hatte sih gewandtto turn to sb (for advice) | turning | turned | he/she turns | I/he/she turned | he/she has/had turned [Add to Longdo]
Er hat meinen Rat in den Wind geschlagen.He turned a deaf ear to my advice. [Add to Longdo]
Hören Sie auf meinen Rat!Take my advice! [Add to Longdo]
Ich habe ihn um Rat gefragt.I asked his advice. [Add to Longdo]
Ich werde Ihrem Rat folgen.I'll act on your advice. [Add to Longdo]
Ich werde Ihren Rat befolgen.I'll act on your advice. [Add to Longdo]
Nun ist guter Rat teuer.Now I need some good advice. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お勧め;御勧め;お薦め;御薦め;お奨め;御奨め[おすすめ, osusume] (n,vs) (See 勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement [Add to Longdo]
ご注意;御注意[ごちゅうい, gochuui] (n) caution; being careful; attention (heed); warning; advice [Add to Longdo]
それ見たことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ御覧;それご覧[それごらん, soregoran] (exp) (obsc) (See それ見たことか) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
アドバイス(P);アドヴァイス[adobaisu (P); adovaisu] (n,vs) advice; (P) [Add to Longdo]
勧め(P);薦め;奨め[すすめ, susume] (n,vs) (See お勧め) recommendation; advice; suggestion; encouragement; (P) [Add to Longdo]
勧告[かんこく, kankoku] (n,vs,adj-no) advice; counsel; remonstrance; recommendation; (P) [Add to Longdo]
勧告状[かんこくじょう, kankokujou] (n) letter of advice [Add to Longdo]
苦言[くげん, kugen] (n,adj-no) candid (frank) advice; exhortation; (P) [Add to Longdo]
警告[けいこく, keikoku] (n,vs,adj-no) warning; advice; (P) [Add to Longdo]
言うことを聞く;言う事を聞く[いうことをきく, iukotowokiku] (exp,v5k) (See 言うことを聞かない) to do what one is told to; to take someone's advice; to listen to what someone says [Add to Longdo]
攻略[こうりゃく, kouryaku] (n,vs) (1) capture; (2) {comp} walkthrough or specific advice (e.g. in computer games); (P) [Add to Longdo]
懇切丁寧[こんせつていねい, konsetsuteinei] (n,adj-na) (an explanation, advice, etc. being) kind, careful, and thorough [Add to Longdo]
慈訓[じくん, jikun] (n) kind counsel; mother's advice [Add to Longdo]
受取通知[うけとりつうち, uketoritsuuchi] (n) (from Avis de Réception) advice of receipt (postal term); AR; notice of receipt [Add to Longdo]
助言[じょげん(P);じょごん, jogen (P); jogon] (n,vs,adj-no) advice; suggestion; (P) [Add to Longdo]
助言を仰ぐ[じょげんをあおぐ, jogenwoaogu] (exp,v5g) to ask for advice [Add to Longdo]
消費者相談[しょうひしゃそうだん, shouhishasoudan] (n) consumer advice; consumer consultation [Add to Longdo]
心添え[こころぞえ, kokorozoe] (n) advice; suggestion [Add to Longdo]
進言[しんげん, shingen] (n,vs) proposal; counsel; advice (to a superior) [Add to Longdo]
人生相談[じんせいそうだん, jinseisoudan] (n) counselling service (counseling); life matters advice service [Add to Longdo]
人生相談欄[じんせいそうだんらん, jinseisoudanran] (n) advice column; agony aunt column [Add to Longdo]
相談に乗る;相談にのる[そうだんにのる, soudanninoru] (exp,v5r) to give advice; to counsel; to take part in a consultation [Add to Longdo]
忠言[ちゅうげん, chuugen] (n) (good) advice [Add to Longdo]
忠言逆耳[ちゅうげんぎゃくじ, chuugengyakuji] (exp) good advice is harsh to the ears; honest advice is often unpleasant to the ears [Add to Longdo]
忠言耳に逆らう[ちゅうげんみみにさからう, chuugenmiminisakarau] (exp) (id) Good advice is harsh to the ear [Add to Longdo]
忠告[ちゅうこく, chuukoku] (n,vs,adj-no) advice; warning; (P) [Add to Longdo]
忠告に従う[ちゅうこくにしたがう, chuukokunishitagau] (exp,v5u) to follow advice; to act upon advice [Add to Longdo]
注意[ちゅうい, chuui] (n,vs) (See ご注意) caution; being careful; attention (heed); warning; advice; (P) [Add to Longdo]
丁寧懇切[ていねいこんせつ, teineikonsetsu] (n,adj-na) (an explanation, advice, etc. being) kind, careful, and thorough; thoughtful and scrupulous [Add to Longdo]
聴従[ちょうじゅう, choujuu] (n,vs) following advice [Add to Longdo]
通知状[つうちじょう, tsuuchijou] (n) notice; letter of advice [Add to Longdo]
通知付き局留め[つうちつききょくどめ, tsuuchitsukikyokudome] (n) {comp} counter collection with advice; PD PR [Add to Longdo]
入れる(P);容れる;函れる[いれる, ireru] (v1,vt) (1) to put in; to let in; to take in; to bring in; to insert; to set (a jewel, etc.); to ink in (e.g. a tattoo); (2) to admit; to accept; to employ; to hire; (3) (esp. 容れる) to accept; to comply; to grant; to adopt (a policy, etc.); to take (advice, etc.); to listen to; to pay attention to; (4) to include; (5) to pay (one's rent, etc.); (6) to cast (a vote); (7) (See 淹れる) to make (tea, coffee, etc.); (8) to turn on (a switch, etc.); (9) to send (a fax); to call; (P) [Add to Longdo]
輔弼[ほひつ, hohitsu] (n,vs) giving the Emperor advice on affairs of state; assistance; counsel [Add to Longdo]
法律相談[ほうりつそうだん, houritsusoudan] (n) legal consultation; (giving) legal advice [Add to Longdo]
良薬は口に苦し[りょうやくはくちににがし, ryouyakuhakuchininigashi] (exp) good medicine tastes bitter; the most helpful advice may be difficult to listen to [Add to Longdo]
慫慂[しょうよう, shouyou] (n,vs) (uk) advice; recommendation; suggestion; inducement; persuasion [Add to Longdo]
諫め;諌め;禁め[いさめ, isame] (n) remonstrance; remonstration; admonition; protest; reproof; expostulation; advice; counsel [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
通知付き局留め[つうちつききょくどめ, tsuuchitsukikyokudome] counter collection with advice, PD PR [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top