ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adventitious

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adventitious-, *adventitious*, adventitiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adventitious(adj) ที่เพิ่มขึ้นมาเอง, See also: ที่เพิ่มหรืองอกขึ้นมาแบบไม่ปกติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventitious(แอดเวนทิช' เชียส) adj. บังเอิญ, ไม่สำคัญ, ผิดปกติ (ตำแหน่งหรือท่า), Syn. accidental, Ant. inherent, intrinsic, basic

English-Thai: Nontri Dictionary
adventitious(adj) ผิดปกติ,ไม่สำคัญ,บังเอิญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adventitiousพิเศษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adventitious budตาพิเศษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
adventitious ideaพาหิรกมโนภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
adventitious rootรากพิเศษ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adventitiousเสียงหายใจผิดปกติ [การแพทย์]
Adventitious Soundเสียงหายใจที่ผิดปกติ, เสียงผิดปกติ, เสียงผิดปกติ, เสียงผิดปกติ, เสียงแทรกซ้อน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which puts us in amazingly adventitious position.เราเลยได้เปรียบกว่าไง Zack and Miri Make a Porno (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adventitious (j) ˌædvɛntˈɪʃəs (a2 d v e n t i1 sh @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Streulicht {n}adventitious light [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adventitious
   adj 1: associated by chance and not an integral part; "poetry is
       something to which words are the accidental, not by any
       means the essential form"- Frederick W. Robertson; "they
       had to decide whether his misconduct was adventitious or
       the result of a flaw in his character"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top