ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adrenals

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adrenals-, *adrenals*, adrenal
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adrenalsต่อมหมวกไต [การแพทย์]
Adrenal glandต่อมหมวกไต [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Adrenal cortex diseasesโรคเปลือกต่อมหมวกไต [TU Subject Heading]
Adrenal cortex hormonesฮอร์โมนเปลือกต่อมหมวกไต [TU Subject Heading]
Adrenal gland diseasesโรคต่อมหมวกไต [TU Subject Heading]
Adrenal glandsต่อมหมวกไต [TU Subject Heading]
Adrenal hyperplasia, Congenitalต่อมหมวกไตทำหน้าที่เกินแต่กำเนิด [TU Subject Heading]
Adrenal insufficeincyต่อมหมวกไตทำงานไม่เพียงพอ [TU Subject Heading]
Adrenal medullaเมดุลลาต่อมหมวกไต [TU Subject Heading]
Adrenalต่อมอัดรีนัล [การแพทย์]
Adrenal Apoplexyอดรีนัลอโปเพลกซี, ต่อมหมวกไตตกเลือด [การแพทย์]
Adrenal Carcinomaอดรีนัลคาร์ซิโนมา [การแพทย์]
Adrenal Cell Restเซลล์ต่อมหมวกไตที่ค้างอยู่ในไต [การแพทย์]
Adrenal Cellsอดรีนัลเซลล์ [การแพทย์]
Adrenal Cortexต่อมหมวกไตชั้นนอก, ต่อมหมวกไตส่วนเปลือกนอก, ต่อมหมวกไตส่วนเปลือก, เปลือกต่อมหมวกไต, ต่อมหมวกไตส่วนนอก, เปลือกของต่อมหมวกไต, ส่วนนอกของต่อมแอดรีนาล, แอดรีนาลคอรเทกซ์ [การแพทย์]
Adrenal Cortex Diseasesเปลือกต่อมหมวกไต, โรค; ต่อมหมวกไตส่วนเปลือก, โรค [การแพทย์]
Adrenal Cortex Function Testsเปลือกต่อมหมวกไต, การทดสอบหน้าที่ [การแพทย์]
Adrenal Cortex Hormonesต่อมหมวกไตส่วนเปลือก, ฮอร์โมน; เปลือกต่อมหมวกไต, ฮอร์โมน [การแพทย์]
Adrenal Cortex Neoplasmsต่อมหมวกไตส่วนเปลือก, เนื้องอก; เปลือกต่อมหมวกไต, เนื้องอก [การแพทย์]
Adrenal Cortex, Adultเปลือกต่อมหมวกไตที่เจริญเต็มขั้น [การแพทย์]
Adrenal Cortex, Cancer of theมะเร็งของต่อมหมวกไต [การแพทย์]
Adrenal Cortex, Carcinoma ofมะเร็งของเปลือกต่อมหมวกไต [การแพทย์]
Adrenal Cortex, Fetalเปลือกต่อมหมวกไตระยะทารกในครรภ์ [การแพทย์]
Adrenal Cortex, Tumors ofเนื้องอกของต่อมหมวกไต [การแพทย์]
Adrenal Cortical Functionการทำงานของต่อมหมวกไตชั้นนอก [การแพทย์]
Adrenal Cortical Hyperfunctionต่อมหมวกไตทำงานมากกว่าปกติ [การแพทย์]
Adrenal Cortical Hypofunctionต่อมหมวกไตทำงานน้อยกว่าปกติ [การแพทย์]
Adrenal Cortical Insufficiencyอะดรีนาลคอร์เท็กซ์พร่อง [การแพทย์]
Adrenal Cortical Insufficiency, Acuteหย่อนสมรรถภาพเฉียบพลันของต่อมหมวกไต [การแพทย์]
Adrenal Cortical Steroidsแอดรีนาลคอรติเคิลสเตอรอยด์ [การแพทย์]
Adrenal Crisisภาวะวิกฤตของต่อมหมวกไต, วิกฤตจากต่อมหมวกไต, วิกฤติการณ์ต่อมหมวกไต [การแพทย์]
Adrenal Crisis, Acuteภาวะวิกฤติของต่อมหมวกไตอย่างเฉียบพลัน [การแพทย์]
Adrenal Gland Diseasesต่อมหมวกไต, โรค [การแพทย์]
Adrenal Gland Hyperfunctionต่อมหมวกไตทำงานมาก, ต่อมหมวกไตทำหน้าที่เกิน [การแพทย์]
Adrenal Gland Hypofunctionต่อมหมวกไตทำงานน้อย, ต่อมหมวกไตทำหน้าที่นัอย [การแพทย์]
Adrenal Gland Neoplasmsต่อมหมวกไต, เนื้องอก [การแพทย์]
Adrenal Glandsต่อมหมวกไต, ต่อมแอดรีนาล [การแพทย์]
Adrenal Glands, Atrophy ofการฝ่อเหี่ยวของต่อมหมวกไต [การแพทย์]
Adrenal Glands, Ectopicต่อมหมวกไตอยู่ผิดที่ [การแพทย์]
Adrenal Hemorrhageมีเลือดออกที่ต่อมหมวกไต [การแพทย์]
Adrenal Hyperplasia, Congenitalฮัยเปอร์เพลเชียของอะดรีนาลคอร์เท็กซ์แต่กำเนิด, โรคต่อมหมวกไตเจริญมากเกินแต่กำเนิด, ฮัยเปอร์เพลเซียของต่อมหมวกไตแต่กำเนิด, ต่อมหมวกไตงอกเกินแต่กำเนิด, ต่อมหมวกไตทำหน้าที่เกินแต่กำเนิด [การแพทย์]
Adrenal Hyperplasia, Congenital, Virilizingฮัยเปอร์พลาเซียแต่กำเนิดของต่อมหมวกไต [การแพทย์]
Adrenal Insufficiencyต่อมหมวกไตทำงานน้อยกว่าปกติ, ต่อมแอดรีนัลหย่อนสมรรถภาพ, ต่อมแอดรินัลทำงานน้อยกว่าปกติ, ต่อมหมวกไตพร่อง, ต่อมหมวกไตทำหน้าที่น้อยลง, ต่อมหมวกไตหย่อนสมรรถภาพ [การแพทย์]
Adrenal Insufficiency, Acuteต่อมหมวกไตพร่องอย่างฉับพลัน [การแพทย์]
Adrenal Insufficiency, Primaryอะดรีนาลพร่องปฐมภูมิ [การแพทย์]
Adrenal Insufficiency, Secondaryอะดรีนาลพร่องทุติยภูมิ [การแพทย์]
Adrenal Medullaเมดุลลาต่อมหมวกไต, ต่อมหมวกไตส่วนเมดุลลา, ต่อมหมวกไตส่วนใน, ต่อมหมวกไตส่วนแกน, ต่อมหมวกไตส่วนเมดัลลา, ต่อมหมวกไตชั้นใน, ต่อมหมวกไต, ต่อมหมวกไตส่วนข้างใน, ต่อมอัดรีนัลส่วนใน, แกนต่อมหมวกไต [การแพทย์]
Adrenal Medulla Tumorsเนื้องอกของต่อมหมวกไตชั้นใน [การแพทย์]
Adrenal Suppression Testการทดสอบกดการทำงานของต่อมหมวกไต [การแพทย์]
Adrenal Tissue, Extraเนื้อเยื่อต่อมหมวกไตที่อยู่นอกต่อม [การแพทย์]
Adrenal Tumors, Androgen-Producingเนื้องอกต่อมหมวกไตที่สร้างแอนโดรเจน [การแพทย์]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adrenal(adj) ที่อยู่ใกล้ไต
Adrenalin(n) ฮอร์โมนจากต่อมหมวกไต
adrenal gland(n) ต่อมหมวกไต

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adrenal(อะเดรน' นัล) adj. อยู่ใกล้หรือบนไต, เกิดจากต่อมหมวกไต
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
adrenalin(อะเดรน' นาลิน) n. ชื่อการค้าของยา epinephrine
adrenaline(อะเดรน' นาลิน) n. epinephrine

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paranephros; gland, adrenal; gland, suprarenalต่อมหมวกไต [มีความหมายเหมือนกับ adrenal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suprarenal gland; gland, adrenal; paranephrosต่อมหมวกไต [มีความหมายเหมือนกับ adrenal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suprarenal medulla; medulla, adrenalต่อมหมวกไตส่วนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
suprarenalectomy; adrenalectomyการตัดต่อมหมวกไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adrenal๑. -เคียงไต๒. ต่อมหมวกไต [มีความหมายเหมือนกับ gland, adrenal; gland, suprarenal; paranephros] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adrenal cortexเปลือกต่อมหมวกไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adrenal gland; gland, suprarenal; paranephrosต่อมหมวกไต [มีความหมายเหมือนกับ adrenal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adrenal medulla; medulla, suprarenalต่อมหมวกไตส่วนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adrenalectomy; suprarenalectomyการตัดต่อมหมวกไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adrenaline; epinephrineฮอร์โมนเนื้อในต่อมหมวกไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medulla, adrenal; medulla, suprarenalต่อมหมวกไตส่วนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
medulla, suprarenal; medulla, adrenalต่อมหมวกไตส่วนใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cortex, adrenalเปลือกต่อมหมวกไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gland, adrenal; gland, suprarenal; paranephrosต่อมหมวกไต [มีความหมายเหมือนกับ adrenal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gland, suprarenal; gland, adrenal; paranephrosต่อมหมวกไต [มีความหมายเหมือนกับ adrenal ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epinephrine; adrenalineฮอร์โมนเนื้อในต่อมหมวกไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperadrenalismต่อมหมวกไตทำงานเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อมหมวกไต(n) adrenal gland, Example: ในร่างการคนเรามีต่อมหมวกไต 2 ต่อม รูปร่างคล้ายรูปสามเหลี่ยมหรือรูปพระจันทร์เสี้ยวอยู่สองข้าง, Count Unit: ต่อม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะดรีนาลิน[adrīnālin] (n) EN: adrenalin  FR: adrénaline [f]
ต่อมหมวกไต[tǿm mūak tai] (n, exp) EN: adrenal gland

CMU English Pronouncing Dictionary
ADRENAL AH0 D R IY1 N AH0 L
ADRENALIN AH0 D R EH1 N AH0 L IH0 N
ADRENALINE AH0 D R EH1 N AH0 L AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adrenal (j) ˈədrˈiːnl (@1 d r ii1 n l)
adrenalin (n) ˈədrˈɛnəlɪn (@1 d r e1 n @ l i n)
adrenaline (n) ədrˈɛnəlɪn (@ d r e1 n @ l i n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肾上腺[shèn shàng xiàn, ㄕㄣˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] adrenal glands, #18,742 [Add to Longdo]
肾上腺素[shèn shàng xiàn sù, ㄕㄣˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨˋ, / ] adrenaline, #20,229 [Add to Longdo]
副肾[fù shèn, ㄈㄨˋ ㄕㄣˋ, / ] adrenal glands [Add to Longdo]
糖皮质激素[táng pí zhì jī sù, ㄊㄤˊ ㄆㄧˊ ㄓˋ ㄐㄧ ㄙㄨˋ, / ] glucocorticosteroid (corticosteroid hormone secreted by the adrenal cortex) [Add to Longdo]
肾上腺皮质[shèn shàng xiàn pí zhì, ㄕㄣˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˋ ㄆㄧˊ ㄓˋ, / ] adrenal cortex [Add to Longdo]
肾上腺髓质[shèn shàng xiàn suǐ zhì, ㄕㄣˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨㄟˇ ㄓˋ, / ] adrenal medulla [Add to Longdo]
降肾上腺素[jiàng shèn shàng xiàn sù, ㄐㄧㄤˋ ㄕㄣˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨˋ, / ] noradrenalin [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adrenalin {n} [biochem.]adrenalin [Add to Longdo]
Aufputschmittel {n}adrenalin [Add to Longdo]
Nebenniere {f} [anat.] | Nebennieren {pl}suprarenal gland; adrenal gland; adrenal | suprarenal glands; adrenal glands; adrenals [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドレナリン[adorenarin] (n) adrenalin; (P) [Add to Longdo]
ノルアドレナリン[noruadorenarin] (n) noradrenaline; noradrenalin [Add to Longdo]
副腎[ふくじん, fukujin] (n,adj-no) suprarenal body; adrenal glands [Add to Longdo]
副腎髄質[ふくじんずいしつ, fukujinzuishitsu] (n) adrenal medulla [Add to Longdo]
副腎髄質ホルモン[ふくじんずいしつホルモン, fukujinzuishitsu horumon] (n) adrenal medullary hormone [Add to Longdo]
副腎皮質[ふくじんひしつ, fukujinhishitsu] (n,adj-no) adrenal cortex; cortex of the adrenal gland [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top