ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adjure

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adjure-, *adjure*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjure(vt) สั่งการ, See also: สั่งอย่างเอาจริงเอาจัง
adjure(vt) อ้อนวอน, See also: ร้องขอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjure(อะจัวร์') vt. ให้สาบาน, ขอร้อง,อ ้อนวอน. -adjuration n., -adjuratory adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
adjure(vt) อ้อนวอน,ขอร้อง,ให้คำสัตย์,สาบาน,สั่ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adjure (v) ˈəʤˈuəʳr (@1 jh u@1 r)
adjured (v) ˈəʤˈuəʳd (@1 jh u@1 d)
adjures (v) ˈəʤˈuəʳz (@1 jh u@1 z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adjure
   v 1: ask for or request earnestly; "The prophet bid all people
      to become good persons" [syn: {bid}, {beseech}, {entreat},
      {adjure}, {press}, {conjure}]
   2: command solemnly

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top