ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adjudicates

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adjudicates-, *adjudicates*, adjudicate
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adjudicates (v) ˈəʤˈuːdɪkɛɪts (@1 jh uu1 d i k ei t s)
adjudicate (v) ˈəʤˈuːdɪkɛɪt (@1 jh uu1 d i k ei t)
adjudicated (v) ˈəʤˈuːdɪkɛɪtɪd (@1 jh uu1 d i k ei t i d)
adjudicator (n) ˈəʤuːdɪkɛɪtər (@1 jh uu d i k ei t @ r)
adjudicating (v) ˈəʤˈuːdɪkɛɪtɪŋ (@1 jh uu1 d i k ei t i ng)
adjudication (n) ˈəʤˌuːdɪkˈɛɪʃən (@1 jh uu2 d i k ei1 sh @ n)
adjudicators (n) ˈəʤuːdɪkɛɪtəz (@1 jh uu d i k ei t @ z)
adjudications (n) ˈəʤˌuːdɪkˈɛɪʃənz (@1 jh uu2 d i k ei1 sh @ n z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adjudicate(vt) วินิจฉัย, See also: พิจารณา, ตัดสิน
adjudicate(vi) วินิจฉัย, See also: พิจารณา, ตัดสิน, Syn. judge, adjudge
adjudicate in(phrv) ตัดสิน, See also: พิพากษา, Syn. arbitrate in
adjudicate on(phrv) ตัดสิน, See also: พิพากษา, Syn. arbitrate on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adjudicate(อะจู' ดิเคท) vt.,vi. (ศาล) สั่งตัดสินใจให้,พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด, Syn. adjudge

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rule adjudicationการตีความกฎ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjudicationคำวินิจฉัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjudicationการชี้ขาดตัดสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
administrative adjudicationการวินิจฉัยสั่งการในทางปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
adjudication, ruleการตีความกฎ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
adjudicatory processกระบวนการระงับข้อพิพาททางปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interest adjudicationการปรับผลประโยชน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
adjudication(n) คำตัดสิน (จะใช้ในกรณีการตัดสินคดีล้มละลาย)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดสินโทษ(v) judge, See also: decide, sentence, condemn, adjudge, adjudicate, give verdict, doom, written judgment, cour, Syn. พิพากษา, ตัดสินลงโทษ, Example: ศาลตัดสินโทษให้ยิงเป้าผู้ต้องหาคดีขายความลับทางราชการแก่ชาวต่างชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำสั่งให้ล้มละลาย[khamsang hai lomlalāi] (n, exp) EN: order of adjudication ; adjudication of bankrupcy
คำวินิจฉัย[khamwinitchai] (n) EN: decision ; judgement ; verdict ; ruling ; finding ; adjudication
ผู้ประมูล[phū pramūn] (n) EN: bidder ; auctioneer  FR: adjudicateur [m] ; adjudicatrice [f]
ตุลาการ[tulākān] (n) EN: judge ; arbitrator ; arbiter ; adjudicator ; body of judges ; bench  FR: juge [m] ; magistrat [m] ; magistrature [f]
วินิจฉัย[winitchai] (v) EN: judge ; make a final decision ; decide ; come to a conclusion ; adjudicate ; diagnose ; contemplate ; consider  FR: juger ; décider

CMU English Pronouncing Dictionary
ADJUDICATE AH0 JH UW1 D IH0 K EY2 T
ADJUDICATED AH0 JH UW1 D AH0 K EY2 T IH0 D
ADJUDICATING AH0 JH UW1 D IH0 K EY2 T IH0 NG
ADJUDICATION AH0 JH UW2 D AH0 K EY1 SH AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
裁决[cái jué, ㄘㄞˊ ㄐㄩㄝˊ, / ] ruling; adjudication, #11,046 [Add to Longdo]
审结[shěn jié, ㄕㄣˇ ㄐㄧㄝˊ, / ] to adjudicate; to finish a trial; to try and pass verdict, #29,763 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entscheidung {f}; Urteil {n}adjudication [Add to Longdo]
Gerichtsbeschluss {m}; Anordnung {f}court order; adjudication [Add to Longdo]
Konkurseröffnungsbeschluss {m}adjudication order [Add to Longdo]
Preisrichter {m}adjudicator [Add to Longdo]
Schiedsrichter {m}adjudicator [Add to Longdo]
Urteil fällendadjudicating [Add to Longdo]
(gerichtlich) entscheiden; urteilen; zuerkennen | entscheidend; urteilend; zuerkennend | entschieden; geurteilt; zugesprochento adjudicate | adjudicating | adjudicated [Add to Longdo]
gefälltes Urteiladjudicated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
御成敗式目[ごせいばいしきもく, goseibaishikimoku] (n) Formulary of Adjudications (51-article Joei legal code) [Add to Longdo]
破産宣告[はさんせんこく, hasansenkoku] (n) adjudication of bankruptcy [Add to Longdo]
判断[はんだん, handan] (n,vs) judgement; judgment; decision; adjudication; conclusion; decipherment; divination; (P) [Add to Longdo]
判定[はんてい, hantei] (n,vs) judgement; judgment; decision; adjudication; award; verdict; determination; (P) [Add to Longdo]
判定会議[はんていかいぎ, hanteikaigi] (n) adjudication committee meeting; decision conference [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top