ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

actuary

AE1 K CH UW0 EH1 R IY2   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -actuary-, *actuary*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
actuary[N] พนักงานหาค่าสถิติประกันภัย, Syn. statistician

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
actuary(แอค' ชูเออรี) n., (pl. -ries) พนักงานค่าสถิติประกันภัย, พนักงาน, เสมียน. -actuarial adj., -actuarian n. (registrar)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
actuaryนักคณิตศาสตร์ประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
actuaryนักคณิตศาสตร์ประกันภัย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACTUARY    AE1 K CH UW0 EH1 R IY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
actuary    (n) ˈæktʃuəʴriː (a1 k ch u@ r ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクチュアリー[, akuchuari-] (n) actuary [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 actuary
   n 1: someone versed in the collection and interpretation of
      numerical data (especially someone who uses statistics to
      calculate insurance premiums) [syn: {statistician},
      {actuary}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top