ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

acre

EY1 K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -acre-, *acre*
English-Thai: Longdo Dictionary
sacred basil(n) กะเพรา, Syn. holy basil

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acre(n) หน่วยวัดเนื้อที่เป็นเอเคอร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acre(เอ' เคอะ) n. หน่วยวัดเนื้อที่ที่เท่ากับ 2.5 ไร่, ที่ดิน, Syn. acres 43, 560 ตารางฟุต
acreage(-ริจฺ) n. จำนวนเนื้อที่เป็นเอเคอร์
god's acreป่าช้าหรือสุสาน
massacre(แมส'ซะเคอะ) n. การฆาตกรรมหมู่,vi. ฆาตกรรมหมู่, See also: massacrer n., Syn. carnage
sacred(เซ'คริด) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เกี่ยวกับการบูชาในทางศาสนา,เกี่ยวกับศาสนา,เป็นที่สักการบูชา,ล่วงละเมิดไม่ได้,ล่วงเกินไม่ได้, See also: sacredness n., Syn. hallow

English-Thai: Nontri Dictionary
acreage(n) หน่วยวัดพื้นที่เป็นเอเคอร์
massacre(n) การฆาตกรรมหมู่,การสังหารหมู่
massacre(vt) ฆ่าหมู่,สังหารหมู่
sacred(adj) เป็นที่สักการะ,ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพบูชา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acre-footเอเคอร์-ฟุต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acre-yieldผลได้ต่อเอเคอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
acretion(n) a process of building solids from the accumulation of meterial

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
acreEach year, twenty-seven million acres of the tropical rainforests are destroyed.
acreI bought an eight acre farm for my retirement.
acreThat farmer cultivated a 200 acre plantation.
acreThe farm includes 160 acres.
acreThe field measures more than 300 acres.
acreThe house isn't huge and it's on about two-thirds of an acre, and when we first bought it I spent several hours every week getting the lawnmower fixed and cutting the lawn, in that order.
acreThe pasture has an area of acres.
acreThey sell land by the acre.
acreWe own a few hundred acres between the three of us.
acreWhat is the acreage of your ranch?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรยาย[banyāi] (v, exp) EN: lecture ; give a lecture ; give a talk ; narrate ; recount ; give an account ; relate  FR: prononcer un discours ; donner une conférence ; consacrer un entretien ; narrer ; raconter ; relater
บัวหลวง[būa lūang] (n, exp) EN: Sacred Lotus ; Lotus
บวช[būat] (v) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure  FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
เอเคอร์[ēkhoē] (n) EN: acre  FR: acre [f]
ฝาด[fāt] (adj) EN: astringent ; puckery ; acidulous ; harsh  FR: âpre ; âcre ; astringent ; acidulé
อิทธิ[itthi] (n) EN: supernormal power ; sacred power ; spiritual power  FR: pouvoir surnaturel [m] ; magie [f]
การแสร้งทำ[kān saēngtham] (n) FR: simulation [f] ; simulacre [m] ; comédie [f]
ขลัง[khlang] (adj) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred  FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
ของสูง[khøngsūng] (n) EN: sacred thing
ความเปรี้ยว[khwām prīo] (n) EN: sourness  FR: aigreur [f] ; âcreté [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ACRE EY1 K ER0
ACREE AH0 K R IY1
ACRES EY1 K ER0 Z
ACREY AE1 K R IY0
ACREAGE EY1 K AH0 R IH0 JH
ACREAGE EY1 K R IH0 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
acre (n) ˈɛɪkər (ei1 k @ r)
acres (n) ˈɛɪkəz (ei1 k @ z)
acreage (n) ˈɛɪkərɪʤ (ei1 k @ r i jh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
英亩[yīng mǔ, ㄧㄥ ㄇㄨˇ, / ] acre, #31,433 [Add to Longdo]
阿卡[Ā kǎ, ㄚ ㄎㄚˇ, ] Acre, city in Israel, also known as Akko, #134,353 [Add to Longdo]
公亩[gōng mǔ, ㄍㄨㄥ ㄇㄨˇ, / ] acre (100 square meters), #178,826 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Morgen {m}; Acker {m} [old] (Flächenmaß, 4048 qm)acre (4840 square yards) [Add to Longdo]
Acrea : acre [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
consacrer(vt) |je consacre, tu consacres, il consacre, nous consacrons, vous consacrez, ils consacrent| อุทิศตัว, ทุ่มเทอย่างจริงจัง, Syn. dédicacer

Japanese-English: EDICT Dictionary
うがん[ugan] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred place; sacred grove [Add to Longdo]
おん[on] (n) (from 拝み) (See 御嶽・うたき) (Okinawa) sacred site; sacred grove [Add to Longdo]
お神酒;御神酒[おみき, omiki] (n) (See 神酒) sacred wine or sake; sake offered to the gods [Add to Longdo]
お水取り;御水取り[おみずとり, omizutori] (n) water-drawing ceremony (Toudaiji); rite of drawing sacred water [Add to Longdo]
ウパニシャッド[upanishaddo] (n) Upanishad (sacred Hindu treatises) (san [Add to Longdo]
エーカー[e-ka-] (n) acre [Add to Longdo]
ソンミ事件[ソンミじけん, sonmi jiken] (n) (See ソンミ村虐殺事件) My Lai Massacre; Son My Massacre [Add to Longdo]
ソンミ村虐殺事件[ソンミむらぎゃくさつじけん, sonmi muragyakusatsujiken] (n) My Lai Massacre; Son My Massacre [Add to Longdo]
マント狒狒[マントひひ, manto hihi] (n) sacred (hamadryas) baboon [Add to Longdo]
旭日小綬章[きょくじつしょうじゅしょう, kyokujitsushoujushou] (n) Order of the Sacred Treasure, Gold Rays with Rosette [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 acre
   n 1: a unit of area (4840 square yards) used in English-speaking
      countries
   2: a territory of western Brazil bordering on Bolivia and Peru
   3: a town and port in northwestern Israel in the eastern
     Mediterranean [syn: {Acre}, {Akko}, {Akka}, {Accho}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top